Obec Černuc

Město, městys, obec, MČ
Okres Kladno

http://cernuc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Černuc
Černuc 17
273 23 Černuc

Datová schránka: 5fiajx9
E-mail: ou.cernuc@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 05. 2020 Závěrečný účet obce Černuc a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
20. 05. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
20. 05. 2020 KHS Praha - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
19. 05. 2020 Státní pozemkový úřad: Zahájení řízení o koplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Černuc
13. 05. 2020 Odročení dražby Černuc 59
13. 05. 2020 Středočeský kraj: Záměr bezúplatně převést pozemky
29. 04. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
27. 04. 2020 FÚ - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020
09. 04. 2020 FÚ - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020
06. 04. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška, poz. parc. 147/78 v k.ú. Uhy
06. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu obce a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření hospodaření za r. 2019
03. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - Č..." již není dostupný.
27. 03. 2020 Dokument "Sudní exekutor JUDr. ..." již není dostupný.
23. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce TJ Viktorie Černuc na rok 2020
19. 03. 2020 Zrušení zasedání zastupitelstva
19. 03. 2020 ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
19. 03. 2020 Městský úřad Slaný: Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 03. 2020 ÚPZSVM: Zrušení výběrového řízení na prodej nemovitých věcí v k. ú. Uhy a Chržín
17. 03. 2020 UZSVM Kladno - Oznámení o zrušení výběrového řízení s aukcí čís. SKL/002/2020 na prodej nemovitého majetku v k.ú. Uhy a Chržín
16. 03. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
26. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
26. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
24. 02. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
18. 02. 2020 OZV obce Černuc č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 02. 2020 OZV obce Černuc č. 1/2020 o místním poplatků ze psů
17. 02. 2020 ÚPZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SKL/002/2020
17. 02. 2020 OZV obce Černuc č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14. 02. 2020 OZV obce Černuc č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 02. 2020 OZV obce Černuc č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 02. 2020 OZV obce Černuc č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 02. 2020 OZV obce Černuc č. 1/2020 o místním poplatků ze psů
06. 02. 2020 Usnesení zastupitelstva 1/2020
05. 02. 2020 Zahájení částečné revize katastru nemovitostí v kat. ú. Bratkovice u Velvar
05. 02. 2020 Oznámení o zahájení částečné revize katastru nemovitostí v kat. ú. Bratkovice u Velvar
05. 02. 2020 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v kat. ú. Bratkovice u Velvar
03. 02. 2020 Záměr obce prodat nemovitosti v k. ú. Nabdín
03. 02. 2020 Záměr obce prodat nemovitost v k. ú. Nabdín
20. 01. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
19. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
16. 12. 2019 Záměr obce pronajmout nemovitost
16. 12. 2019 Rozpočet na r. 2020
16. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2022
12. 12. 2019 OZV obce Černuc č. 4/2019
11. 12. 2019 MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
11. 12. 2019 OZV obce Černuc č. 4/2019

XML