Město Čáslav

Město, městys, obec, MČ
Okres Kutná Hora

http://meucaslav.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Čáslav
nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1
286 01 Čáslav

Datová schránka: ffnbe7e
E-mail: radnice@meucaslav.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Žitenická
24. 06. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému Miláček, bytem Močovice
21. 06. 2019 Výluka jízdních řádů 1.7.-31.7.2019 ul. Lípová
21. 06. 2019 Výluka jízdních řádů 1.8.- 4.8.2019
21. 06. 2019 Výluka jízdních řádů 10.7.-31.7.2019 U Čápa
20. 06. 2019 Výluka jízdních řádů 1.7.-31.7.2019 ul. Lípová
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Železniční přejezd
20. 06. 2019 Výluka jízdních řádů 1.8.- 4.8.2019
20. 06. 2019 Výluka jízdních řádů 10.7.-31.7.2019 U Čápa
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU Špác
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Lipová
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška rozhodnutí v obci Hostovlice
19. 06. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému Palusková, bytem Praha
18. 06. 2019 Zprávy pro zasedání ZM 24.6.2019
18. 06. 2019 Usnesení městské Rady Čáslavi ze dne 12.6.2019
18. 06. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému Hlaváčková Marie, bytem Čáslav
17. 06. 2019 Pozvánka na zasedání městského zastupitelstva - 24.6.2019
17. 06. 2019 Usnesení městské Rady Čáslavi ze dne 12.6.2019
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Tyršova
13. 06. 2019 Usnesení z mimořádného zasedání Rady města Čáslavi ze dne 7.6.2019
13. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovené přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Čáslav - obchvat
12. 06. 2019 OZV č. 6/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, společenských a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
12. 06. 2019 OZV 5/2005 kterou se zrušuje OZV města Čáslav č. 7/2000 o dopravě
12. 06. 2019 OZV 1/2002 o stanovení dvousložkové formy úhrady vodného z vodovodu Lochy
12. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Rohozec
12. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Hlochov
12. 06. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému Zvolánek, bytem Čáslav
12. 06. 2019 OZV č. 1/2007 zrušení obecné závazné vyhlášky č. 2/2002
12. 06. 2019 Obecné závazná vyhláška Města Čáslavi č. 6/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12. 06. 2019 Obecné závazná vyhláška Města Čáslavi č. 7/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity
11. 06. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému MEDEA BATH s.r.o.
11. 06. 2019 Obecné závazná vyhláška Města Čáslavi č. 4/2018 o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu
11. 06. 2019 OZV č. 1/1992 o zřízení Městské policie
11. 06. 2019 OZV č. 1/1997
11. 06. 2019 OZV č. 4/2000 o stejnokroji Městské policie
11. 06. 2019 OZV č. 4/2005
11. 06. 2019 OZV č. 5/2011 o umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení
11. 06. 2019 OZV č. 1/2017 Řád veřejného pohřebiště
11. 06. 2019 Nařízení Města Čáslavi č. 2/2018 o plánu zimní údržby pro Čáslav a integrované obce
11. 06. 2019 NAŘÍZENÍ č. 1/2018 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
11. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 5/2018 o místním poplatku ze psů
07. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu Města Čáslavi za rok 2018
07. 06. 2019 Usnesení z mimořádné zasedání Rady města Čáslavi ze dne 7.6.2019
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení v k.ú. Čejkovice
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Pražská v Čáslavi
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. R. Těsnohlídka v Čáslavi
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Husova v Čáslavi
05. 06. 2019 Usnesení městské Rady Čáslavi ze dne 29.5.2019
03. 06. 2019 Záměr města - prodej části pozemku p.č. 280/2

XML