Město Čáslav

Město, městys, obec, MČ
Okres Kutná Hora

http://meucaslav.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Čáslav
nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1
286 01 Čáslav

Datová schránka: ffnbe7e
E-mail: radnice@meucaslav.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška opatřední obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Na Bělišti, Čáslav
21. 01. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Žleby
21. 01. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Vrdy
21. 01. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Potěhy
20. 01. 2021 Určení termínů sčítání zvěře
20. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Žáky
15. 01. 2021 Usnesení z 1. zasedání Rady města Čáslavi ze dne 13.1.2021
14. 01. 2021 Výběrové řízení - Referent/ka odboru financí
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - společné povolení k.ú. Čáslav, Vrdy,, Rekonstrukce přejezdu Čáslav - Třemošnice "
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška - 1. oznámení o zahájení územního řízení Třebešice obnova NN za kNN
11. 01. 2021 Aukční vyhláška k.ú. Čáslav
08. 01. 2021 Výběrové řízení na byt s pečovatelskou službou v ulici Gen.Eliáše 1709 v Čáslavi byt č. 14
08. 01. 2021 Výběrové řízení na byt s pečovatelskou službou v ulici Sv. Čecha 441 v Čáslavi byt č. 7
08. 01. 2021 Výběrové řízení na byt s pečovatelskou službou v ulici Gen.Eliáše 1709 v Čáslavi byt č. 6
06. 01. 2021 Dražební vyhláška proti povinnému Červeňák, bytem Český Krumlov
06. 01. 2021 Dražební vyláška proti povinnému Svobodová, bytem Chrudim
04. 01. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Žitenická v Čáslavi
28. 12. 2020 Usnesení z 33. zasedání Rady města Čáslavi ze dne 23.12.2020
28. 12. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi
28. 12. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Žitenická, Družstevní, Fibichova, Havlenova, El. Krásnohorské a parkovišti v ul. Žitenická v Čáslav
28. 12. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Gen. Eliáše v Čáslavi
26. 12. 2020 Usnesení z 33. zasedání Rady města Čáslavi ze dne 23.12.2020
23. 12. 2020 Usnesení z 32. zasedání Rady města Čáslavi ze dne 9.12.2020
22. 12. 2020 Schválený rozpočet 2021 DSO Mikroregion Čáslavsko
21. 12. 2020 Výběrové řízení - Referent/ka odboru životního prostředí
18. 12. 2020 Výběrové řízení - Referent/ka odboru životního prostředí
18. 12. 2020 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
17. 12. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou Čáslav - veřejná technická infrastruktura
16. 12. 2020 OZV 5/2020
16. 12. 2020 Dokument "Rozhodnutí prodloužen..." již není dostupný.
16. 12. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - veřejná infrastuktura Čáslav
14. 12. 2020 Usnesení z 32. zasedání Rady města Čáslavi ze dne 9.12.2020
14. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 DSO Mirkoregion Čáslavsko
14. 12. 2020 Posuzování vlivů na životní prostřední podle zákona č. 100/2001 Sb. zahájení zjišťovacího řízení oznámení koncepce " Program zlepšování kvality ovzduší zóny Střední Čechy - CZ02:Aktualizace 2020"
11. 12. 2020 Usnesení z 32. zasedání Rady města Čáslavi ze dne 9.12.2020
11. 12. 2020 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
09. 12. 2020 Výběrové řízení - Správce IT a komunikačních technologií
08. 12. 2020 Veřejná vyhláška oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Souňov
08. 12. 2020 Výběrové řízení - Referent/ka odboru školství, kultury a památkové péče
08. 12. 2020 Oznámení o změně ceny vodného a stočného
07. 12. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II. a III. třídy ve správním obvodu silničního správního úřadu Čáslav
04. 12. 2020 Zprávy pro zasedání ZM 14.12.2020
04. 12. 2020 Zasedání zastupitelstva dne 14.12.2020
04. 12. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnici I. třídy pro rok 2021
04. 12. 2020 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu v obci Žleby
04. 12. 2020 Výběrové řízení na byt s pečovatelskou službou v ulici Gen.Eliáše 1710 v Čáslavi
02. 12. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci kat. území Horní Bučice
02. 12. 2020 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu ul. Mládežnická v obci Vrdy – Dolní Bučice
01. 12. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Catering Chotěboř s.r.o.
01. 12. 2020 Záměr města na pronájem nebytového prostoru v ulici Jeníkovská

XML