Obec Pustějov

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://pustejov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pustějov
Pustějov 54
742 43 Pustějov

Datová schránka: 7pnaxsh
E-mail: obec@pustejov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 12. 2019 Obec Pustějov - Rozpočtové opatření č. 2 2018
02. 12. 2019 Záměr odprodeje obecního pozemku parc.č. 72/2
02. 12. 2019 Obec Pustějov - závěrečný účet za rok 2017 - schválený
02. 12. 2019 Usnesení z 17. zasedání ZO Pustějov 2018
02. 12. 2019 Ministerstvo obrany - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Stará Ves nad Ondřejnicí
02. 12. 2019 Obec Albrechtičky - vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠ a MŠ Albrechtičky
02. 12. 2019 Vyhlášení konkursu na vedoucí prac. místo ředitele organizace
02. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Studénka
02. 12. 2019 Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení strážník
02. 12. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva
02. 12. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do zastupitelstev obcí
02. 12. 2019 Volby do zastupitelstev obcí - Informace o počtu a sídle volebního okrku
02. 12. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
02. 12. 2019 Městský úřad Studénka - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 ÚP Studénka
02. 12. 2019 Pozvánka na 19. zasedání ZO Pustějov 2018
02. 12. 2019 Obec Pustějov - Rozpočtové opatření č. 3 2018
02. 12. 2019 Pozvánka na ustavující zasedání ZO Pustějov
02. 12. 2019 Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení referent místního hospodářství
02. 12. 2019 DSO SOMPO 2016 - Rozpočtové opatření č. 1 2018
02. 12. 2019 Obec Hladké Životice - konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Hladké Životice
02. 12. 2019 Region Poodří - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 - 2021
02. 12. 2019 Městský úřad Bílovec - Oznámení zahájení stavebního řízení, veřejná vyhláška
02. 12. 2019 Pozvánka na 1. zasedání ZO Pustějov
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2019
02. 12. 2019 OZV č. 1 2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
02. 12. 2019 Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov 2018
02. 12. 2019 Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení, právník
02. 12. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy č. 1
02. 12. 2019 Region Poodří - Rozpočtové opatření č. 2 2018
02. 12. 2019 Region Poodří - pravidla rozpočtového provizoria Regionu Poodří na rok 2019
02. 12. 2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Rozpočet na rok 2019
02. 12. 2019 Městský úřad Bílovec - Veřejná vyhláška
02. 12. 2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - návrh Závěrečného účtu za rok 2016
02. 12. 2019 Usnesení z 2. zasedání ZO Pustějov 2019
02. 12. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva
02. 12. 2019 Pozvánka na 2. zasedání ZO Pustějov
02. 12. 2019 Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů
02. 12. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Informace pro občany jiných členských států EU
02. 12. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy č. 2
02. 12. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení o výběrovém řízení
02. 12. 2019 Region Poodří Bartošovice - závěrečný účet Regionu Poodří rok 2018
02. 12. 2019 Městský úřad Bílovec - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
02. 12. 2019 Krajský úřad MSK - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky
02. 12. 2019 DSO SOMPO 2016 - Účetní závěrky za rok 2018
02. 12. 2019 Obec Pustějov - Rozpočtové opatření č. 3/2019
02. 12. 2019 Vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu - okr. č. 1 Pustějov
02. 12. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Pustějov za rok 2018
02. 12. 2019 Usnesení z 3. zasedání ZO Pustějov, konané dne 15.5.2019
02. 12. 2019 Obec Pustějov - Rozpočtové opatření č. 4 2019
02. 12. 2019 Dražební vyhláška - usnesení

XML