Obec Pustějov

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://pustejov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pustějov
Pustějov 54
742 43 Pustějov

Datová schránka: 7pnaxsh
E-mail: obec@pustejov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle volebního okrsku
23. 01. 2019 Vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovy Parlamentu ČR
23. 01. 2019 Návrh rozpočtu obce Pustějov 2018, rozpočet obce Pustějov 2017, rozpočet 2017 - rozpočet po posledních rozpočtových úpravách 2017
23. 01. 2019 Valná hromada Regionu Poodří
23. 01. 2019 ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace - Rozpočet rok 2018
23. 01. 2019 Vyhlášení výsledků II. kola volby prezidenta ČR
23. 01. 2019 Město Bílovec - konkurs na ředitele ZŠ a MŠ, Komenského Bílovec
23. 01. 2019 Pozvánka na 17. zasedání ZO Pustějov
23. 01. 2019 TJ Pustějov - smlouva o poskytnutí dotace, dodatek č. 1
23. 01. 2019 Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení referent místního hospodářství
23. 01. 2019 Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení, referent odboru místního hospodářství
23. 01. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
23. 01. 2019 Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pustějov 2018
23. 01. 2019 Region Poodří - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 - 2021
23. 01. 2019 Krajský úřad MSK - Veřejná vyhláška
23. 01. 2019 Městský úřad Bílovec - opravné sdělení
12. 01. 2019 Město Studénka - Vyhlášení výběrového řízení - dispečer Městské policie Studénka
11. 01. 2019 Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení
11. 01. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
11. 01. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
11. 01. 2019 Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení, právník
11. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení o nejvhodnější nabídku na koupi nemovité věci - parc.č. 1025 3
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Bílov
11. 01. 2019 Region Poodří - Oznámení o bezúplatném převodu majetku
11. 01. 2019 Region Poodří - Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří na rok 2018
11. 01. 2019 Město Studénka - Vyhlášení výběrového řízení - referent odboru místního hospodářství
11. 01. 2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
11. 01. 2019 Vyhlášení výsledků voleb prezidenta České republiky ve volebním okrsku č. 1 Pustějov
11. 01. 2019 Město Bílovec - konkurs na ředitele ZŠ a MŠ, T.G. Masaryka Bílovec
11. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
11. 01. 2019 Návrh závěrečného účtu 2017 - Obec Pustějov
11. 01. 2019 Pozvánka na shromáždění delegátů DSO SOMPO 2016
11. 01. 2019 Obec Pustějov - Rozpočtové opatření č. 2 2018
11. 01. 2019 Záměr odprodeje obecního pozemku parc.č. 72/2
11. 01. 2019 Ministerstvo obrany - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Stará Ves nad Ondřejnicí
11. 01. 2019 Obec Albrechtičky - vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠ a MŠ Albrechtičky
11. 01. 2019 Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení strážník
11. 01. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva
11. 01. 2019 Městský úřad Studénka - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 ÚP Studénka
11. 01. 2019 Městský úřad Studénka - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 ÚP Studénka
11. 01. 2019 Pozvánka na ustavující zasedání ZO Pustějov
11. 01. 2019 Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení referent místního hospodářství
11. 01. 2019 Region Poodří - návrh rozpočtu na r. 2019
11. 01. 2019 Region Poodří - pozvánka na Valnou hromadu
11. 01. 2019 Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov 2018
11. 01. 2019 OZV č. 1 2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 01. 2019 Region Poodří - pravidla rozpočtového provizoria Regionu Poodří na rok 2019
11. 01. 2019 Region Poodří - Rozpočtové opatření č. 2 2018
11. 01. 2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Pozvánka
11. 01. 2019 Městský úřad Bílovec - Veřejná vyhláška přechodné úpravy na pozemních komunikacích

XML