Obec Hajnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://hajnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC HAJNICE
Hajnice 109
544 66 Hajnice

Datová schránka: 8nwbkz5
E-mail: hajnice@centrum.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- přechodná úprava provozu - Suchovršice - Úpice
27. 09. 2022 Výběrové řízení na obsazení místa pracovník údržby
26. 09. 2022 dokument
26. 09. 2022 dokument
26. 09. 2022 dokument
26. 09. 2022 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. 9. 2022 - Hajnice
23. 09. 2022 Aukční vyhláška č. HTU/11/2022
22. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 05/2022
21. 09. 2022 Návrh rozpočtového opatření č. 05/2022
09. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
07. 09. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
01. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 04/2022
01. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodné DZ: Libňatov - Podnět ke stanovení přechodné…
30. 08. 2022 Záměr obce na pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví obce Hajnice
23. 08. 2022 Návrh rozpočtového opatření č. 04/2022
01. 08. 2022 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce
01. 07. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - ná..." již není dostupný.
01. 07. 2022 Oznámení veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje KHK
30. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 03/2022
30. 06. 2022 Závěrečný účet obce Hajnice za rok 2021
29. 06. 2022 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - odkanalizování novostavby RD (Ing. Michal zeman)
14. 06. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 23. 6. 2022
08. 06. 2022 Záměr obce na prodej pozemků z vlastnictví obce Hajnice
07. 06. 2022 Záměr obce na pronájem části pozemku
01. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu obce Hajnice za rok 2021
31. 05. 2022 Závěrečný účet SOP za rok 2021
30. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 01/2022 SOP
20. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 02/2022
17. 05. 2022 Návrh rozpočtového opatření č. 02/2022
12. 05. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání -…
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Rekreační dům a garáž v obci Hajnice…
05. 05. 2022 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace "Rozšíření bezdrátového rozhlasu"
05. 05. 2022 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2021
04. 05. 2022 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky - komplexní pozemkové úpravy Záboří u Dvora Králové
04. 05. 2022 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - výjimka § 56 ZOPK - Bobr evropský
04. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu SOP za rok 2021
29. 04. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kormorán
21. 04. 2022 Záměr obce na pronájem části pozemku
20. 04. 2022 Veřejná vyhláška - FÚ - daň z nemovitých věcí na rok 2022- zpřístupnění hromadného předpisného…
16. 03. 2022 Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce
14. 03. 2022 Rozpočtové opatření č. 01/2022
09. 03. 2022 Návrh rozpočtového opatření č. 01/2022
09. 03. 2022 Záměr obce na prodej pozemků z majetku obce Hajnice
08. 03. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodné DZ: Libňatov - Podnět ke stanovení přechodné…
04. 03. 2022 Veřejná vyhláška, Návrh Opatření obecné povahy - výjimka § 56 ZOPK - Bobr evropský
02. 03. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
01. 03. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení PÚP-OOP, I/16 a I/37 uzavírka silnice II/325 Debrné - Vestřev
18. 02. 2022 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy - kormorán
16. 02. 2022 Výzva k podání nabídky - stavební úpravy lesní cesty U císaře pána

XML