Obec Malý Újezd

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://malyujezd.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Malý Újezd
Malý Újezd 95
277 31 Malý Újezd

Datová schránka: j9ujdtq
E-mail: obec.mu@malyujezd.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2018 Výsledky voleb
15. 01. 2018 Oznámení o II.kole - Volba prezidenta
14. 01. 2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - projednání a zveřejnění návrhu změny č. 1 územního plánu Malý Újezd
13. 01. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Malý Újezd č. 2/2016 o poplatku za komunální odpad
13. 01. 2018 Oznámení projednání a zveřejnění návrhu zadání změny č. 1 ÚP Malý Újezd
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška o vydání opratření obecné povahy
13. 01. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Malý Újezd č. 1/2016 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí povolení změny stavby vodního díla
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
13. 01. 2018 Zápis ze zasedání ZO 9/2016
13. 01. 2018 Usnesení ZO 9/2016
13. 01. 2018 Usnesení ZO 8/2016
13. 01. 2018 Zápis ze zasedání ZO 8/2016
13. 01. 2018 Zápis ze zasedání ZO 7/2016
13. 01. 2018 Usnesení ZO 7/2016
13. 01. 2018 Zápis ze zasedání ZO 6/2016
13. 01. 2018 Usnesení ZO 6/2016
13. 01. 2018 Zápis ze zasedání ZO 5/2016
13. 01. 2018 Usnesení ZO 5/2016
13. 01. 2018 Zápis ze zasedání ZO 4/2016
13. 01. 2018 Usnesení ZO 4/2016
13. 01. 2018 Usnesení o nařízení dražebního jednání - veřejná dražební vyhláška
13. 01. 2018 Zápis ze zasedání ZO 3/2016
13. 01. 2018 Usnesení ZO 3/2016
13. 01. 2018 Usnesení ZO 2/2016
13. 01. 2018 Zápis ze zasedání ZO 2/2016
13. 01. 2018 Zápis ze zasedání ZO 1/2016
13. 01. 2018 Usnesení ZO 1/2016
13. 01. 2018 Rozpočtový výhled na rok 2017
13. 01. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2017
13. 01. 2018 záměr č. 2/2016 prodej pozemku
13. 01. 2018 Vyjímka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů
13. 01. 2018 Pozvánka na zasedání ZO 9/2016
13. 01. 2018 Návrh zadání změny č. 1 ÚP
13. 01. 2018 Pozvánka na zasedání ZO 8/2016
13. 01. 2018 Pozvánka na zasedání ZO 7/2016
13. 01. 2018 Záměr obce o směně nemovitého majetku ve vlastnictví obce
13. 01. 2018 Nedostatečné zapsání osob v katastru nemovitostí
13. 01. 2018 Pozvánka na zasedání ZO 6/2016
13. 01. 2018 Strukturální šetření v zemědělství
13. 01. 2018 Oznámení pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
13. 01. 2018 Návrh výroku územního rozhodnutí
13. 01. 2018 Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12 za měsíc 6/2016
13. 01. 2018 Pozvánka na zasedání ZO 5/2016

XML