Obec Skřivany

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://skrivany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199
503 52 Skřivany

Datová schránka: kgca6qs
E-mail: skrivany@skrivany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019-2020
13. 12. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 12.12.2018
13. 12. 2018 Rozpočet obce na 2019
13. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2021
13. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
11. 12. 2018 Leták - veřejně prospěšné práce
05. 12. 2018 Veřejné zasedání ZO Skřivany dne 12.12.2018
28. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018 DSO Pocidlinsko
28. 11. 2018 Návrh Rozpočtu DSO Pocidlinsko na rok 2019
28. 11. 2018 Návrh Rozpočtového výhledu DSO Pocidlinsko na období 2020-2022
23. 11. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ Slavoj Skřivany na rok 2019
22. 11. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 21.11.2018
22. 11. 2018 Návrh Rozpočtu Obce Skřivany na 2019
22. 11. 2018 Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ Skřivany na 2019
22. 11. 2018 Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu Obce Skřivany na roky 2020-2021
22. 11. 2018 Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Skřivany na roky 2020-2021
22. 11. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Spolek Skřivaňáci na rok 2019
14. 11. 2018 Oznámení - možnost změny frekvence svozu komunálního odpadu v r. 2019
14. 11. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany 21.11.2018
13. 11. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
06. 11. 2018 Záměr obce - uzavření smluvního vztahu na pozemky - lokalita V Sádku
02. 11. 2018 Usnesení z ustavujícího zastupitelstva obce Skřivany
02. 11. 2018 Nabídka Státního pozemkového úřadu k propachtování/pronájmu pozemků
01. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu
26. 10. 2018 Veřejné zasedání ZO Skřivany dne 12.12.2016
26. 10. 2018 Veřejné zasedání ZO Skřivany dne 14.11.2016
26. 10. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany
26. 10. 2018 Veřejné zasedání Zastupitelsva obce Skřivany - oznámení o konání
26. 10. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany
26. 10. 2018 Veřelné zasedání ZO Skřivany dne 21.3.2016
26. 10. 2018 Veřejné zasedání ZO Skřivany 25.1.2016
26. 10. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany 12.12.2016
26. 10. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany ze dne 14.11.2016
26. 10. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 3.10.2016
26. 10. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 5.9.2016
26. 10. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany ze dne 27.6.2016
26. 10. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany 11.5.2016
26. 10. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany 21.3.2016
26. 10. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany 25.1.2016
26. 10. 2018 Návrh rozpočtu Obce Skřivany na rok 2017
26. 10. 2018 Rozhodnutí MěÚ Nový Bydžov - veřejná vyhláška - schválení aktualizovaného kanalizačního řádu Nového Bydžova a Skřivan
26. 10. 2018 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pocidlinsko na rok 2017
26. 10. 2018 Oznámení - prodej použitých chodníkových dlaždic
26. 10. 2018 Záměr pronájmu bytu č. 37 v Nádražní ul. čp. 104 - výběrové řízení
26. 10. 2018 Humanitární sbírka
26. 10. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
26. 10. 2018 Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k propachtování/pronájmu
26. 10. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení Královéhradecké provozní a.s. - aktualizovaný kanalizační řád Nového Bydžova a Skřivan
26. 10. 2018 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivany - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
26. 10. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje za volební okrsek Skřivany

XML