Obec Skřivany

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://skrivany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199
503 52 Skřivany

Datová schránka: kgca6qs
E-mail: skrivany@skrivany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 09. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Skřivany
20. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
19. 09. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 17.9.2018
19. 09. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
17. 09. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KK
10. 09. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany 17.9.2018
10. 09. 2018 Upozornění ČEZ Distribuce k odstranění a okleštění stromoví
06. 09. 2018 Rozhodnutí hejtmana KK - ukončení období mimořádných klimatických podmínek
06. 09. 2018 Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou v KN dostatečně označeni
27. 08. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zajištění dopravního značení k navigování na dálniční síť
21. 08. 2018 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do ZO
01. 08. 2018 Nabídka Státního pozemkového úřadu k propachtování/pronájmu pozemků
26. 07. 2018 Rozhodnutí hejtmana KK - vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek
23. 07. 2018 Záměr pronájmu nebytových prostor v Tovární čp. 65 ve Skřivanech
23. 07. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení - zajištění dopravního značení k navigování na dálniční síť
29. 06. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ Slavoj Skřivany na rok 2018
28. 06. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 25.6.2018
18. 06. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany 25.6.2018
11. 06. 2018 Výzva k podání nabídky - Výstavba sportovních ploch - Sokolovna - 1. etapa
08. 06. 2018 Záměr obce - pronájem pozemku p.č. 270 v k.ú. Skřivany
08. 06. 2018 Výzva k podání nabídky - Výstavba komunikace mezi panelovým a byt. domem v Tovární ulici
07. 06. 2018 Výzva k podání nabídek - Nástavba přírodovědných učeben a umístění výtahu v ZŠ Skřivany
30. 05. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení - uzavírka žel. přejezdu na silnici II/327 v obci
30. 05. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení - uzavírka žel. přejezdů v ul. U Křížku a Pod Vrchy
22. 05. 2018 Závěrečný účet DSO Pocidlinsko za 2016
22. 05. 2018 Závěrečný účet Cidliny, svazku obcí za 2016
22. 05. 2018 Závěrečný účet Mikroregionu Novobydžovsko za 2016
21. 05. 2018 Závěrečný účet DSO Pocidlinsko za 2017
21. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 DSO Pocidlinsko
18. 05. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 14.5.2018
17. 05. 2018 Závěrečný účet obce Skřivany za 2016
16. 05. 2018 Závěrečný účet obce Skřivany za 2017
04. 05. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany 14.5.2018
02. 05. 2018 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2017 - Královéhradecká provozní a.s.
30. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu Obce Skřivany za rok 2017
30. 04. 2018 Záměr pronájmu bytu č. 30 v Nádražní ulici čp. 104 ve Skřivanech
30. 04. 2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na 2018
30. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu DSO POCIDLINSKO za rok 2017
30. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 DSO Pocidlinsko
28. 03. 2018 Záměr obce - pronájem části pozemku p.č. 150/5 a 193/8 v k.ú. Skřivany
27. 03. 2018 Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou v KN dostatečně označeni
21. 03. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 19.3.2018
12. 03. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany 19.3.2018
09. 03. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
01. 03. 2018 Záměr obce - pronájem části pozemku p.č. 153/13 v k.ú. Skřivany
21. 02. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 19.2.2018
13. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KK v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018)
13. 02. 2018 Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu - Sokolovna - 1. etapa
12. 02. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany 19.2.2018
07. 02. 2018 Nabídka Státního pozemkového úřadu k propachtování/pronájmu pozemků

XML