Obec Skřivany

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://skrivany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199
503 52 Skřivany

Datová schránka: kgca6qs
E-mail: skrivany@skrivany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení - údržba silnic II a III třídy
13. 01. 2018 Veřejné zasedání ZO Skřivany dne 12.12.2016
13. 01. 2018 Veřejné zasedání ZO Skřivany dne 14.11.2016
13. 01. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany
13. 01. 2018 Veřejné zasedání Zastupitelsva obce Skřivany - oznámení o konání
13. 01. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany
13. 01. 2018 Veřelné zasedání ZO Skřivany dne 21.3.2016
13. 01. 2018 Veřejné zasedání ZO Skřivany 25.1.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany 12.12.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany ze dne 14.11.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 3.10.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 5.9.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany ze dne 27.6.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany 11.5.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany 21.3.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany 25.1.2016
13. 01. 2018 Návrh rozpočtu Obce Skřivany na rok 2017
13. 01. 2018 Rozhodnutí MěÚ Nový Bydžov - veřejná vyhláška - schválení aktualizovaného kanalizačního řádu Nového Bydžova a Skřivan
13. 01. 2018 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pocidlinsko na rok 2017
13. 01. 2018 Oznámení - prodej použitých chodníkových dlaždic
13. 01. 2018 Záměr pronájmu bytu č. 37 v Nádražní ul. čp. 104 - výběrové řízení
13. 01. 2018 Humanitární sbírka
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Král. kraje
13. 01. 2018 Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k propachtování/pronájmu
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení Královéhradecké provozní a.s. - aktualizovaný kanalizační řád Nového Bydžova a Skřivan
13. 01. 2018 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivany - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
13. 01. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje za volební okrsek Skřivany
13. 01. 2018 Svoz nebezpečného odpadu
13. 01. 2018 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Králov. kraje
13. 01. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
13. 01. 2018 Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - Oprava chodníků, vjezdů a parkovacích stání v ul. Nová ve Skřivanech
13. 01. 2018 Výzva k podání nabídky - Výměna plynových kotlů a otopných těles v kulturním domě Skřivany
13. 01. 2018 Upozornění ČEZ Distribuce k odstranění a okleštění stromoví
13. 01. 2018 Veřejné zasedání ZO Skřivany
13. 01. 2018 Informace volebním stranám, hnutím a koalicím o počtu a sídle volebních okrsků
13. 01. 2018 Záměr obce - pronájem části pozemku p.č. 70/1 v k.ú. Skřivany
13. 01. 2018 Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - 014D241006204 Skřivany - Dopravní automobil
13. 01. 2018 Záměr Královéhradeckého kraje č. 54/2016 darovat pozemek p.č. 481/12 v k.ú. Skřivany Obci Skřivany
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška čj. 3974/ZP/2014-35 Změna záplavového území a stanovení aktivní zóny zápl. území Cidliny
13. 01. 2018 Záměr obce - prodej pozemku p.č. st. 109 v k.ú. Skřivany
13. 01. 2018 Veřejná vyháška - stanovení dopravního značení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška - stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu na poz. komunikaci
13. 01. 2018 Záměr pronájmu obecního bytu č. 16 v Tovární ul. ve Skřivanech
13. 01. 2018 Záměr obce pronájmu části pozemku p.č. 19/1 v k.ú. Skřivany
13. 01. 2018 Záměr pronájmu pozemku p.č. 195/15 v k.ú. Skřivany
13. 01. 2018 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
13. 01. 2018 Návrh závěrečného účtu obce Skřivany za rok 2015
13. 01. 2018 Účetní závěrka obce Skřivany za rok 2015
13. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - dopravní značení

XML