Obec Skřivany

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://skrivany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199
503 52 Skřivany

Datová schránka: kgca6qs
E-mail: skrivany@skrivany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 06. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany 25.6.2018
11. 06. 2018 Výzva k podání nabídky - Výstavba sportovních ploch - Sokolovna - 1. etapa
08. 06. 2018 Záměr obce - pronájem pozemku p.č. 270 v k.ú. Skřivany
08. 06. 2018 Výzva k podání nabídky - Výstavba komunikace mezi panelovým a byt. domem v Tovární ulici
07. 06. 2018 Výzva k podání nabídek - Nástavba přírodovědných učeben a umístění výtahu v ZŠ Skřivany
30. 05. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení - uzavírka žel. přejezdu na silnici II/327 v obci
30. 05. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení - uzavírka žel. přejezdů v ul. U Křížku a Pod Vrchy
22. 05. 2018 Závěrečný účet DSO Pocidlinsko za 2016
22. 05. 2018 Závěrečný účet Cidliny, svazku obcí za 2016
22. 05. 2018 Závěrečný účet Mikroregionu Novobydžovsko za 2016
21. 05. 2018 Závěrečný účet DSO Pocidlinsko za 2017
21. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 DSO Pocidlinsko
18. 05. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 14.5.2018
17. 05. 2018 Závěrečný účet obce Skřivany za 2016
16. 05. 2018 Závěrečný účet obce Skřivany za 2017
04. 05. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany 14.5.2018
02. 05. 2018 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2017 - Královéhradecká provozní a.s.
30. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu Obce Skřivany za rok 2017
30. 04. 2018 Záměr pronájmu bytu č. 30 v Nádražní ulici čp. 104 ve Skřivanech
30. 04. 2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na 2018
30. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu DSO POCIDLINSKO za rok 2017
30. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 DSO Pocidlinsko
28. 03. 2018 Záměr obce - pronájem části pozemku p.č. 150/5 a 193/8 v k.ú. Skřivany
27. 03. 2018 Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou v KN dostatečně označeni
21. 03. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 19.3.2018
12. 03. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany 19.3.2018
09. 03. 2018 Dokument "Veřej..." již není dostupný.
01. 03. 2018 Záměr obce - pronájem části pozemku p.č. 153/13 v k.ú. Skřivany
21. 02. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 19.2.2018
13. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KK v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018)
13. 02. 2018 Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu - Sokolovna - 1. etapa
12. 02. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany 19.2.2018
07. 02. 2018 Nabídka Státního pozemkového úřadu k propachtování/pronájmu pozemků
02. 02. 2018 Výzva k podání nabídky - Sokolovna - I. etapa
19. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 17.1.2018
18. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 8/2017
18. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
15. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení - údržba silnic II a III třídy
13. 01. 2018 Veřejné zasedání ZO Skřivany dne 12.12.2016
13. 01. 2018 Veřejné zasedání ZO Skřivany dne 14.11.2016
13. 01. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany
13. 01. 2018 Veřejné zasedání Zastupitelsva obce Skřivany - oznámení o konání
13. 01. 2018 Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany
13. 01. 2018 Veřelné zasedání ZO Skřivany dne 21.3.2016
13. 01. 2018 Veřejné zasedání ZO Skřivany 25.1.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany 12.12.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany ze dne 14.11.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 3.10.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 5.9.2016
13. 01. 2018 Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany ze dne 27.6.2016

XML