Obec Bystrovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://bystrovany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bystrovany
Šrámkova 115/9
779 00 Bystrovany

Datová schránka: wpjazcq
E-mail: bystrovany@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 06. 2018 Nařízení č. 4/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov "OLOMOUC… (1 příloha)
18. 06. 2018 Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva obce Bystrovany konané dne 25.6.2018 (1 příloha)
11. 06. 2018 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (2 přílohy)
07. 06. 2018 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2017 (1 příloha)
29. 05. 2018 Dokument "Draže..." již není dostupný.
18. 05. 2018 Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 66/2016 vydaného pod č.j… (2 přílohy)
30. 04. 2018 Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2017 (1 příloha)
25. 04. 2018 POzvánka na 25. zasední zastupitelstva obce Bystrovany dne 2.5.2018 v 17:15 hodin (1 příloha)
24. 04. 2018 Informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 - Svazku obcí Bystrovany a Bukovany (1 příloha)
24. 04. 2018 Informace o schváleném závěrečném účtu za rok 2017 - Svazku obcí Bystrovany a Bukovany (1 příloha)
23. 04. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 (1 příloha)
20. 04. 2018 Finanční úřad Olomouc- vyhláška - daň z nemovitostí 2018 (1 příloha)
18. 04. 2018 Výzva pro zadavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "MŠ… (1 příloha)
06. 04. 2018 Oznámení o zahájení řízení-prodloužení platnosti územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou (1 příloha)
03. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany za rok 2017 (1 příloha)
03. 04. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany na rok 2018 (1 příloha)
29. 03. 2018 Pozvánka na zasedání valné hromady Svazku obcí Bystrovany a Bukovany (1 příloha)
20. 02. 2018 Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Bystrovany konané 26.2.2018 v 18:00 hodin (1 příloha)
09. 02. 2018 Návrh Závěrečného účtu obce Bystrovany za rok 2017 (1 příloha)
08. 02. 2018 NÁVRH ROZPOČTU obce Bystrovany na rok 2018 (1 příloha)
31. 01. 2018 Záměr obce Bystrovany, prodej pozemků 527/44 a 527/47 (1 příloha)
22. 01. 2018 Dražební vyhláška (1 příloha)
17. 01. 2018 dokument
17. 01. 2018 Záměr obce pronajmout pozemek (1 příloha)
17. 01. 2018 Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce Bystrovany (1 příloha)
17. 01. 2018 Nařízení Státní veterinární správy-ptačí chřipka (1 příloha)
17. 01. 2018 Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka (2 přílohy)
17. 01. 2018 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření - aviární influenze (1 příloha)
17. 01. 2018 Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017. (1 příloha)
17. 01. 2018 dokument
17. 01. 2018 Oznámení o zahájení územního řízení "BIA SERVICE Park Olomouc-Bystrovany (1 příloha)
17. 01. 2018 Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Bystrovany, Malátova ul. - stavební úprava… (1 příloha)
17. 01. 2018 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu (1 příloha)
17. 01. 2018 Usnesení - elektronická dražba 16.3.2016 v 11 hodin (1 příloha)
17. 01. 2018 pozvánka na 10.zasedání zastupitelstva obce Bystrovany 8.2.2016 (1 příloha)
17. 01. 2018 "I/46 Olomouc-východní tangenta" , Oznámení dle §6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování… (2 přílohy)
17. 01. 2018 OZV č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,… (1 příloha)
17. 01. 2018 dokument
17. 01. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Bystrovany č. 1/2016, o nočním klidu (1 příloha)
17. 01. 2018 Pozvánka na 16.zasedání zastupitelstva obce Bystrovany dne 12.12.2016 (1 příloha)
17. 01. 2018 Mikroregion Bystřička - návrh rozpičtu 2017 a rozpočtový výhled (1 příloha)
17. 01. 2018 Zámer obce prodat pozemky p.č 191/16 a 191/17 (1 příloha)
17. 01. 2018 Pozvánka na zasedání valné hromady Svazku obcí Bystrovany a Bukovany konané 1.12.2016 (1 příloha)
17. 01. 2018 Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce Bystrovany 21.11.2016 (1 příloha)
17. 01. 2018 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání upraveného návrhu Aktualizace č. 2b Zásad… (2 přílohy)
17. 01. 2018 Výsledky hlasování v obci Bystrovany - volby do Senátu Parlamentu ČR
17. 01. 2018 Výsledky hlasování v obci Bystrovany - volby dne 7.10. - 8.10.2016 (2 přílohy)
17. 01. 2018 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce Bystrovany dne 26.9.2016 (1 příloha)
17. 01. 2018 "Bystrovany, Malátova ulice, stavební úprava komunikace" - výzva (1 příloha)
17. 01. 2018 Územní rozhodnutí č. 105/2016 - ETCS Přerov-Česká Třebová (1 příloha)

XML