Obec Merklín (Karlovy Vary)

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://obecmerklin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Merklín
Merklín 6
362 34 Merklín

Datová schránka: 8yxb7c7
E-mail: obecmerklin@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 12. 2018 ČP - Výzva k  vyzvednutí zásilky - N.R.
13. 12. 2018 MUDr. Vyhlídková, dětská lékařka - dovolená v prosinci
12. 12. 2018 ČP - Výzva k vyzvednutí zásilky - R.P.
12. 12. 2018 Sazebník úhrad za poskytování informací ( zákon číslo 106/1999 sb.)
06. 12. 2018 ČP - Výzva k vyzvednutí zásilky - M.P.
05. 12. 2018 ČP - Výzvy k vyzvednutí zásilky - B.Š.
05. 12. 2018 Oprava místní komunikace III.třídy 5c v obci Merklín - fakturace
05. 12. 2018 Opravy místní komunikace III. třídy 19c v obci Merklín - fakturace
04. 12. 2018 KK - Program 14. zasedání Zastupitelstva KK dne 13.12.2018
04. 12. 2018 Obec Merklín - Informace o konání II. zasedání ZO dne 13.12.2018
28. 11. 2018 SoB - Návrh rozpočtu na rok 2019
28. 11. 2018 Sdružení KH-západ - Návrh rozpočtu na rok 2019
28. 11. 2018 Sdružení KH-západ - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2020-2023
26. 11. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Oprava místní komunikace III.třídy 5c v obci Merklín
26. 11. 2018 Obec Merklín - Návrh rozpočtu na rok 2019
23. 11. 2018 Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 1.11.2018
22. 11. 2018 Dokument "ČP - Výzvy k vyzvednu..." již není dostupný.
19. 11. 2018 MěÚ Ostrov, ODS - VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
19. 11. 2018 KK - VPS na opravy a stavební úpravy místních komunikací
19. 11. 2018 VSOZČ - Návrh rozpočtu na rok 2019
15. 11. 2018 Dokument "ČP - Výzva k vyzvednu..." již není dostupný.
13. 11. 2018 Obec Merklín - Rozpočtové opatření č. 5/2018
13. 11. 2018 Dokument "ČP - Výzva k vyzvednu..." již není dostupný.
13. 11. 2018 MUDr. Jedelský - uzavření ordinace 16.11.2018
09. 11. 2018 MAS KH o.p.s. -VŘ na asistenku týmu MAP II
08. 11. 2018 Obec Merklín - Usnesení z ustavující zasedání ZO dne 1.11.2018
08. 11. 2018 Žádost o sdělení informace p. M.D. + odpověď
06. 11. 2018 Dokument "ČP-výzva k vyzvednutí..." již není dostupný.
01. 11. 2018 Obec Merklín - Rozpočtové opatření č. 5/2018
30. 10. 2018 Dokument "ČP - Výzva k vyzvednu..." již není dostupný.
29. 10. 2018 MUDr. Jedelský - uzavření ordinace ve dnech 8. a 9.11.2018
29. 10. 2018 SoB - Rozpočet na rok 2018
29. 10. 2018 SoB - rozpočtové opatření č. 2/2017
25. 10. 2018 Dokument "ČP - Výzva k vyzvednu..." již není dostupný.
23. 10. 2018 Smlouva o dílo - AVE CZ - Oprava místní komunikace III.třídy - 19c
23. 10. 2018 Smlouva o dílo AVE CZ - oprava místní komunikace III. třídy - 5c
23. 10. 2018 VPS - Realizace lokální kotelny pro objekt č.p. 76
23. 10. 2018 Obec Merklín - Rozpočtové opatření č. 4/2018
23. 10. 2018 Obec Merklín - Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Merklín dne 1.11.2018
18. 10. 2018 Dokument "ČP - Výzva k vyzvednu..." již není dostupný.
16. 10. 2018 Dokument "ČP - Výzva k vyzvednu..." již není dostupný.
16. 10. 2018 Dušičková pobožnost
15. 10. 2018 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 2.11.2018 Merklín, Merklín/Pstruží
09. 10. 2018 Dokument "ČP - Výzva k vyzvednu..." již není dostupný.
07. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Merklín - 2018
03. 10. 2018 Svoz objemného odpadu v obci
03. 10. 2018 SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu - Lípa
03. 10. 2018 SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu - Merklín
27. 09. 2018 Dokument "ČP - Výzva k vyzvednu..." již není dostupný.
27. 09. 2018 Dokument "ČP - Výzva k vyzvednu..." již není dostupný.

XML