Obec Merklín (Karlovy Vary)

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://obecmerklin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Merklín
Merklín 6
362 34 Merklín

Datová schránka: 8yxb7c7
E-mail: obecmerklin@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2018 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Oldřiš - 27.9.2018
24. 09. 2018 Zasaď si svůj strom
19. 09. 2018 ČP - Výzva k vyzvednutí zásilky - M.V.
19. 09. 2018 Obec Merklín - OZV č. 4/2018, kterou se zakazuje požívání alk.nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
19. 09. 2018 OZV č. 2/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky (č. 2/2006, požární řád a č. 3/2006, o znaku a vlajce)
19. 09. 2018 OZV č. 3/2018 o nočním klidu
19. 09. 2018 OZV č. 4/2018, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
18. 09. 2018 Obec Merklín - Usnesení z XXV. zasedání ZO dne 12.9.2018
18. 09. 2018 Usnesení z XXV. zasedání ZO dne 12.9.2018
17. 09. 2018 OÚ Merklín - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Merklín
17. 09. 2018 Obec Merklín - OZV č. 2/2018, kterou se zrušují některé OZV obce Merklín
17. 09. 2018 OZV č. 3/2018 o nočním klidu
17. 09. 2018 Obec Merklín - záměr obce na směnu pozemků
14. 09. 2018 Obec Merklín - Rozpočtové opatření č. 3/2018
13. 09. 2018 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Merklín/Oldřiš - 27.9.2018
06. 09. 2018 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
05. 09. 2018 Obec Merklín - Informace o konání XXV. zasedání ZO
04. 09. 2018 Čištění vodních toků a naučných stezek
04. 09. 2018 KK - Program 13.zasedání Zastupitelstva KK dne 13.9.2018
30. 08. 2018 bfz o.p.s. - Čas na změnu s podporou koučinku + zájmové kurzy
29. 08. 2018 Organizace MAS Krušné hory, o.p.s - výběrové řízení na pozici projektový manažer
27. 08. 2018 KK - Rozhodnutí hejtmanky KK č. 2/2018 o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
27. 08. 2018 KÚ KK, OŽPaZ - VV - Rozhodnutí - odchylný postup při ochraně ptáků
13. 08. 2018 Ligneta - informace o nároku na slevu
06. 08. 2018 ČEZ Distribuce - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24.8.2018 (Merklín, Lípa, Oldřiš, Pstruží)
06. 08. 2018 Žádost Ministerstva zemědělství o vyplnění dotazníku týkající se "Plánování v oblasti vod"
06. 08. 2018 OÚ Merklín - Stanovení miminálního počtu členů okrskové volební komise
31. 07. 2018 Oslavy Merklína - 4.8.2018
30. 07. 2018 ZÚ - Mikrobiologický rozbor vody
27. 07. 2018 KK - Rozhodnutí hejtmanky KK - o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
25. 07. 2018 VPS - Vytvoření propagačních materiálů obce Merklín
24. 07. 2018 SoP - Závěrečný účet za rok 2017 + zpráva o výsledku přezkoum.hospodaření za rok 2017
23. 07. 2018 MUDr. Jedelský - plánovaná letní dovolená ve dnech 30.7. - 10.8.2018
23. 07. 2018 SoP - Závěrečný účet za rok 2017
18. 07. 2018 Sdružení KHZ - Rozpočtové opatření č. 3/2017
16. 07. 2018 Sdružení KHZ - Závěrečný účet za rok 2017
16. 07. 2018 Sdružení KHZ - Rozpočtové opatření č. 1/2018
16. 07. 2018 Sdružení KHZ - Rozpočtové opatření č. 3/2018
12. 07. 2018 Dokument "ČP - Výzva k vyzvednu..." již není dostupný.
12. 07. 2018 FK Merklín z.s. - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2018
11. 07. 2018 žádost o poskytnutí informace - DUPONTI s.r.o.
11. 07. 2018 Žádost o poskynutí informace - R.M. - Praha
11. 07. 2018 Žádost o poskytnutí informace - P.S. Zlín
10. 07. 2018 KÚ KK, OŽP - VV - oznámení o zahájení správního řízení
10. 07. 2018 Informace o uzavření ordinace lékaře v Merklíně dne 12.7.2018
04. 07. 2018 Dokument "Ex.úřad Přerov - Usne..." již není dostupný.
04. 07. 2018 Dokument "EÚ Přerov - Usnesení ..." již není dostupný.
04. 07. 2018 SoB - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SoB za rok 2017
04. 07. 2018 SoB - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SoB za rok 2017
04. 07. 2018 OÚ Merklín - Informace o volebním okrsku - volby do ZO

XML