Obec Merklín (Karlovy Vary)

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://obecmerklin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Merklín
Merklín 6
362 34 Merklín

Datová schránka: 8yxb7c7
E-mail: obecmerklin@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2018 MAS KH o.p.s. - Informace o vyhlášených a připravovaných výzvách
15. 01. 2018 Obec Merklín - Oznámení o době a místě konání voleb
15. 01. 2018 Volby prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání 2. kola
15. 01. 2018 ČP - Výzva p. Bačová Nikola (1994)
15. 01. 2018 Oznámení o zrychlení internetu
15. 01. 2018 ZKK - Program 9. zasedání ZKK dne 25.1.2018
14. 01. 2018 MěÚ Ostrov, OŽP - Rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa
13. 01. 2018 Obec Merklín - Usnesení z XV. zasedání ZO dne 15.12.2016
13. 01. 2018 MěÚ Ostrov, ODS - Veřejná vyhláška
13. 01. 2018 KK - Program 1. zasedání ZKK dne 20.12.2016
13. 01. 2018 Výzva - udržitelnost lékařské péče v obci
13. 01. 2018 Ex.úřad Praha - Dražební vyhláška
13. 01. 2018 Tříkrálová sbírka
13. 01. 2018 Svazek obcí Bystřice - Návrh rozpočtu SOB na rok 2017
13. 01. 2018 Kr.Ú. KK - OŽPaZ - Informace - výskyt ptačí chřipky v Evropě
13. 01. 2018 Obec Merklín - Informace o konání XV. zasedání ZO dne 15.12.2016
13. 01. 2018 Sociální služby Ostrov - Interaktivní den sociálních služeb
13. 01. 2018 Obec Merklín - Návrh rozpočtu na rok 2017
13. 01. 2018 KK - Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva KK
13. 01. 2018 SKH-západ - Návrh rozpočtu na rok 2017
13. 01. 2018 Ex.úřad Karlovy Vary - Dražební vyhláška
13. 01. 2018 VSOZČ - Návrh rozpočtu na rok 2017
13. 01. 2018 SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
13. 01. 2018 Usnesení z XIV. zasedání ZO dne 27.10.2016
13. 01. 2018 Obec Merklín - Záměr prodeje p.p.č. 554/3 a jeho částí v k.ú. Oldřiš
13. 01. 2018 Obec Merklín - záměr prodeje části pozemku p.č. 336/2, p.č. 335/2 a p.č. 449 v k.ú. Merklín
13. 01. 2018 Obec Merklín - záměr směny části pozemku p.č. 443 v k.ú. Merklín a části pozemku p.č. 966 v k.ú. Oldřiš
13. 01. 2018 Obec Merklín - záměr prodeje p.p.č. 257/8 a jeho částí v k.ú. Oldřiš
13. 01. 2018 Obec Merklín - Pozvánka na XIV. zasedání ZO dne 27.10.2016
13. 01. 2018 Obec Merklín - Výzva
13. 01. 2018 SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - k.ú. Lípa
13. 01. 2018 Exekutorský úřad - dražební vyhláška
13. 01. 2018 Dopravní obslužnost
13. 01. 2018 Úřad pro civilní letectví - Opatření obecné povahy
13. 01. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu PČR a do zastupitelstva KK
13. 01. 2018 Svoz objemového odpadu z domácností a nebezpečného odpadu
13. 01. 2018 Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016
13. 01. 2018 MěÚ Ostrov, OŽP - Rozhodnutí o omezení vstupu do honitby Pstruží
13. 01. 2018 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
13. 01. 2018 MAS Krušné hory o.p.s. . - výběrové řízení na pozice manažerů
13. 01. 2018 Obec Merklin - Usnesení z mimořádného zasedání ZO ze dne 1.9.2016
13. 01. 2018 Obec Merklín - záměr koupě č.p. 8 Merklín
13. 01. 2018 Obec Merklín - záměr na pronájem p.č. 10 k.ú. Pstruží o výměře 12 m2
13. 01. 2018 MAS Krušné hory o.p.s. - Proběhl I. kulatý stůl aktérů vzdělávání v rámci realizace projektu MAP
13. 01. 2018 KK - Program 6. zasedání Zastupitelstva KK dne 8.9.2016
13. 01. 2018 Obec Merklín - Informace o mimořádném zasedání ZO dne 1.9.2016
13. 01. 2018 Obec Merklín - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
13. 01. 2018 OÚ Merklín - Informace o stanovení volebního okrsku v obci Merklín
13. 01. 2018 MěÚ Ostrov - VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
13. 01. 2018 SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Lípa

XML