Obec Merklín (Karlovy Vary)

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://obecmerklin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Merklín
Merklín 6
362 34 Merklín

Datová schránka: 8yxb7c7
E-mail: obecmerklin@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 06. 2018 ČEZ - Přerušení dodávky elektřiny - 12.7.2018 Merklín, Lípa
20. 06. 2018 Smlouva o dílo č. 2801267 - Obec Merklín, KALIBRA NOVA, s.r.o. - dodávka a montáž plastových prvků a parapetů v č.p. 76 Merklín
19. 06. 2018 ČEZ - Přerušení dodávky elektřiny - 9.7.2018 od 7:30 do 17:00 h. (Merklín, Lípa, Oldřiš, Pstruží)
19. 06. 2018 ČP - výzva k vyzvednutí zásilky - Růžička Pavel, r. 1995
19. 06. 2018 Obec Merklín - Informace o konání XXIV. zasedání ZO dne 28.6.2018
12. 06. 2018 Metodické informace k volebnímu právu občanů jiných čl.států EU ve volbách do zastupitelstev obcí a k možnosti elektronického podání kandidátlní listiny a jejích příloha
11. 06. 2018 Sdružení KHZ - návrh závěrečného účtu, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha výkaz zisku a ztráty, příloha
11. 06. 2018 KK - Program 12. zasedání Zastupitelstva KK dne 21.6.2018
11. 06. 2018 MUDr. Jedelský - plánovaná letní dovolená
11. 06. 2018 ČP - Výzva k vyzvednutí zásilky - p. Bačová Nikola r. 1994
07. 06. 2018 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - omezení vstupu do lesních porostů
06. 06. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Bystřice
24. 05. 2018 ČP - výzva k převzetí zásilky - Fous Ondřej r. 1992
24. 05. 2018 Obec Merklín - VV - Zahájení řízení o změně č. 1 ÚP Merklín a oznámení o konání veřejného projednání
23. 05. 2018 Změna č.1 ÚP Merklín
23. 05. 2018 Smlouva o dílo - Decentralizace vytápění a zdroje teplé vody v č.p. 76
21. 05. 2018 MěÚ Ostrov,OŽP - VV - Oznámení o zahájení vodopr.řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí
17. 05. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
14. 05. 2018 Dokument "Ex.úř..." již není dostupný.
10. 05. 2018 Kupní smlouva - EUROVIA Kamenolomy, a.s.
07. 05. 2018 Obec Merklín - OZV č. 1/2018 o vedení technické mapy obce Merklín
07. 05. 2018 OZV č. 1/2018 o vedení technické mapy obce
03. 05. 2018 Obec Merklín - Usnesení z XXIII. zasedání ZO dne 26.4.2018
03. 05. 2018 Usnesení z XXIII. zasedání ZO dne 26.4.2018
03. 05. 2018 Obec Merklín - Záměr obce na prodej pozemku p.č. 367/13 k.ú. Merklín
03. 05. 2018 Obec Merklín - Záměr obce na prodej nebo pronájem p.p.č. 15/7 a 15/1 k.ú. Pstruží
03. 05. 2018 MěÚ Ostrov, OŽP - Návrh opatření obecné povahy
03. 05. 2018 Obec Merklín - Rozpočtové opatření č. 1/2018
03. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
03. 05. 2018 Obec Merklín - Závěrečný účet 2017
03. 05. 2018 Obec Merklín - Výkazy 2017
02. 05. 2018 SoP - Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Plešivec za rok 2017
02. 05. 2018 SoP - Návrh Závěrečného účtu SoP za rok 2017
02. 05. 2018 SPÚ - Nabídkia pozemků k pronájmu - Merklín, Lípa
30. 04. 2018 VSOZČ - Návrh - Závěrečný účet svazku obcí za rok 2017 - Rozbor hospodaření VSOZČ
28. 04. 2018 FÚ - Veřejná vyhláška + informace
23. 04. 2018 Obec Merklín - Očkování psů - 17.5.2018 v 18 hod.
20. 04. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
20. 04. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
18. 04. 2018 Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou
18. 04. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
17. 04. 2018 SVS - Informace o výskytu pseudomoru drůbeže
17. 04. 2018 MUDr. Jedelský - informace
17. 04. 2018 Obec Merklín - Informace o konání XXIII. zasedání ZO Merklín dne 26.4.2018
16. 04. 2018 KK - Program 11.zasedání Zastupitelstva KK dne 26.4.2018
16. 04. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
16. 04. 2018 Obec Merklín - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
10. 04. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
10. 04. 2018 ZÚ - Informativní rozbor pitné vody
26. 03. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.

XML