Obec Merklín (Karlovy Vary)

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://obecmerklin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Merklín
Merklín 6
362 34 Merklín

Datová schránka: 8yxb7c7
E-mail: obecmerklin@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2018 - TJ Elektroporcelán Merklín
21. 03. 2018 Obec Merklín - Usnesení z XXII. zasedání ZO dne 15.3.2018
21. 03. 2018 Usnesení z XXII. zasedání ZO dne 15.3.2018
21. 03. 2018 ČP - Výzva - p. Macura Vladislav
20. 03. 2018 Obec Merklín - Záměr obce na pronájem nebytového prostoru
20. 03. 2018 Obec Merklín - Záměr obce na pronájem nebytového prostoru
20. 03. 2018 Smlouva o dílo č. 001/DS/2018 - Oprava střrechy objektu NB a opravy střechy č.p.76
13. 03. 2018 Závěrečný účet obce Merklín za rok 2017 - Návrh
13. 03. 2018 Závěrečný účet obce Merklín za rok 2017 - návrh
12. 03. 2018 Ex.úřad Přerov - Exekuční příkaz
07. 03. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Merklín za rok 2017
07. 03. 2018 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona za rok 2017 (+ žádosti)
06. 03. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
06. 03. 2018 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona za rok 2017
05. 03. 2018 Obec Merklín - Informace o konání XXII. zasedání ZO dne 15.3.2018
01. 03. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
21. 02. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
20. 02. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
12. 02. 2018 Program 10. zasedání Zastupitelstva KK dne 22.2.2018
05. 02. 2018 Smlouva o zajištění veřejného osvětlení č. 18410031
01. 02. 2018 VPS o poskytování pečovatelské služby na rok 2018
30. 01. 2018 Exekuční úřad Jeseník - usnesení o konání odročeného dražebního jednání
30. 01. 2018 MěÚ Ostrov, OŽP - Rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa
29. 01. 2018 Uzavření ordinace MUDr. Jedelského dne 31.1. a 2.2.2018
26. 01. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
25. 01. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
22. 01. 2018 Obec Merklín - Usnesení z mimořádného zasedání ZO dne 17.1.2018
22. 01. 2018 Obec Merklín - Rozpočtové opatření č. 5/2017
22. 01. 2018 Usnesení z mimořádného zasedání ZO dne 17.1.2018
22. 01. 2018 Obec Merklín - Rozpočtové opatření č. 5/2017
18. 01. 2018 MěÚ Ostrov, ODS - VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
17. 01. 2018 ČP - Výzva k vyzvednutí zásilky - p. Růžička Pavel (r.1995)
16. 01. 2018 MAS KH o.p.s. - Informace o vyhlášených a připravovaných výzvách
15. 01. 2018 Obec Merklín - Oznámení o době a místě konání voleb
15. 01. 2018 Volby prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání 2. kola
15. 01. 2018 Dokument "ČP - ..." již není dostupný.
15. 01. 2018 Oznámení o zrychlení internetu
15. 01. 2018 ZKK - Program 9. zasedání ZKK dne 25.1.2018
14. 01. 2018 MěÚ Ostrov, OŽP - Rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa
13. 01. 2018 Obec Merklín - Usnesení z XV. zasedání ZO dne 15.12.2016
13. 01. 2018 MěÚ Ostrov, ODS - Veřejná vyhláška
13. 01. 2018 KK - Program 1. zasedání ZKK dne 20.12.2016
13. 01. 2018 Výzva - udržitelnost lékařské péče v obci
13. 01. 2018 Ex.úřad Praha - Dražební vyhláška
13. 01. 2018 Tříkrálová sbírka
13. 01. 2018 Svazek obcí Bystřice - Návrh rozpočtu SOB na rok 2017
13. 01. 2018 Kr.Ú. KK - OŽPaZ - Informace - výskyt ptačí chřipky v Evropě
13. 01. 2018 Obec Merklín - Informace o konání XV. zasedání ZO dne 15.12.2016
13. 01. 2018 Sociální služby Ostrov - Interaktivní den sociálních služeb
13. 01. 2018 Obec Merklín - Návrh rozpočtu na rok 2017

XML