Obec Klobuky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kladno

http://klobuky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Klobuky
9. května 62
273 74 Klobuky

Datová schránka: jr3btbm
E-mail: klobuky.obec@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška " o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky"
15. 09. 2021 Záměr prodeje obecního pozemku_Klobuky_660/2
15. 09. 2021 Záměr prodeje obecního pozemku_Klobuky_659/8
15. 09. 2021 Záměr prodeje části obecního pozemku_Klobuky_775/9
15. 09. 2021 Záměr prodeje části obecního pozemku_Klobuky_659/26
14. 09. 2021 Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy_Ministerstvo zemědělství
09. 09. 2021 AUKČNÍ VYHLÁŠKA
07. 09. 2021 Vyrozumění předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o termínu školení
02. 09. 2021 Upozornění na odečty elektroměrů v místních částech Klobuky, Kobylníky a Kokovice
31. 08. 2021 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí_Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021
26. 08. 2021 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce
25. 08. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle §4 odst. 1 písm.k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
19. 08. 2021 Záměr prodeje části obecních pozemků_Páleček
10. 08. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
10. 08. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
03. 08. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
02. 08. 2021 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce
21. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
17. 06. 2021 Záměr prodeje části obecního pozemku_Páleček
17. 06. 2021 Záměr pronájmu části obecního pozemku_Kobylníky_125_9
02. 06. 2021 Nařízení města Slaný č. 3/2021_o záměru zadat zpracování LHO
01. 06. 2021 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce
01. 06. 2021 Závěrečný účet obce za rok 2020 po auditu
01. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_MZe_Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
01. 06. 2021 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_MZe
25. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška _Adr..." již není dostupný.
20. 05. 2021 Záměr prodeje části obecního pozemku_Klobuky
19. 05. 2021 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 05. 2021 OZNÁMENÍ o obnově katastrálního operátu novým zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov_Klobuky
30. 04. 2021 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce
23. 04. 2021 Konečná cena vodného a stočného za rok 2020
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021_Zpřístupnění hromadného předpisu daně
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
10. 04. 2021 PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELŮ OBCE KLOBUKY ke zveřejněnému videu na facebookové stránce „Podvodné Klobuky“
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
08. 04. 2021 Informace o prodloužení ONLINE SČÍTÁNÍ LIDU 2021
07. 04. 2021 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce
06. 04. 2021 Oznámení o změně způsobu veřejného projednání Návrhu změny č. 2 ÚP Klobuky
25. 03. 2021 Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce
18. 03. 2021 Záměr prodeje pozemku a objektu_Klobuky
18. 03. 2021 Záměr prodeje pozemku_Kokovice
18. 03. 2021 Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
08. 03. 2021 OZNÁMENÍ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
08. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_Oznámení zahájení řízení o NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLOBUKY
02. 03. 2021 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce
17. 02. 2021 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
02. 02. 2021 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce
22. 01. 2021 OMEZENÍ PROVOZU obecního úřadu v Klobukách - NOUZOVÝ STAV
21. 01. 2021 OZNÁMENÍ o obnově katastrálního operátu novým mapováním_Klobuky
21. 01. 2021 OZNÁMENÍ o obnově katastrálního operátu novým mapováním_Čeradice u Pálečku

XML