Obec Střítež

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://obecstritez.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střítež
Střítež 118
739 59 Střítež

Datová schránka: zkqb4rp
E-mail: stritez@obecstritez.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2020 10/2020 Uzavření MŠ Střítež od 17.03.2020 do odvolání
27. 03. 2020 20/2020 Zápis z jednání krizového štábu obce dne 26.03.2020
23. 03. 2020 09/2020 Zápis z jednání z 15.03.2020 - Krizový štáb obce Střítež
23. 03. 2020 19/2020 Souhrn důležitých zpráv v obci
21. 03. 2020 08/2020 Informace o vyhlášení nouzového stavu - Koronavirus
21. 03. 2020 18/2020 Stanoviska MV k posuzování prokazování totožnosti OP, CP a ŘP v době nouzového stavu
21. 03. 2020 17/2020 Zápis ze zasedání Krizového štábu 20.3.2020
19. 03. 2020 16/2020 Zápis z jednání krizového štábu, Jmenování
19. 03. 2020 11/2018 Veřejná vyhláška - Vyrozumění o zastavení řízení
19. 03. 2020 21/2018 Program na XXXIII. zasedání ZO dne 11.04.2018
19. 03. 2020 31/2018 Program na XXXIV. zasedání dne 09.05.2018
19. 03. 2020 42/2018 Informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018
19. 03. 2020 52/2018 Záměr na prodej palivového dříví
19. 03. 2020 60/2018 SOPS - zveřejnění 3. rozpočtového opatření
19. 03. 2020 71/2018 JPÚ - oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav
19. 03. 2020 81/2018 SOPS -Návrh rozpočtu 2019, Návrh SVR 2019
19. 03. 2020 04/2019 SOPS-na stránkách SOPS byl vyvěšen Rozpočet na 2019 a Střednědobý rozpočtový výhled
19. 03. 2020 15/2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
19. 03. 2020 25/2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu + Zawiadomienie
19. 03. 2020 33/2019 Žádost a odpověd na žádost o i nformace podle 106/1999 Sb.
19. 03. 2020 43/2019 Oznámení o zahájení správního řízení- VV- Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
19. 03. 2020 52/2019 Program na XI. zasedání dne 11.12.2019
19. 03. 2020 07/2020 Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
19. 03. 2020 15/2020 Nová opatření, od půlnoci z 18.03.2020 na 19.03.2020
19. 03. 2020 14/2020 Zápis z jednání Krizového štábu obce Střítež - 17.03.2020
19. 03. 2020 13/2020 Oznámení krizového útvaru obce Střítež ze dne 17.03.2020
16. 03. 2020 12/2020 Žádost - Informujte obec o své karanténě
16. 03. 2020 11/2020 Informace OÚ Střítež k vyhlášené karanténě pro celou ČR
16. 03. 2020 10/2018 Záměr obce prodat palivové dříví
16. 03. 2020 20/2018 Sdělení - Veřejná vyhláška - SO 354 Přeložka Černého potoka
16. 03. 2020 51/2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
16. 03. 2020 59/2018 Informace o zveřejnění - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
16. 03. 2020 70/2018 SOPS - Odkaz na zveřejnění 4.rozpočtové opatření 2018
16. 03. 2020 03/2019 Žádost o zveřejnění-Oznámení o konání veřejného licitačního řízení
16. 03. 2020 13/2019 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy- stanovení předchodné úpravy provozu
16. 03. 2020 24/2019 Program na VI. zasedání obce Střítež dne 15.05.2019
16. 03. 2020 32/2019 Výpis usnesení ze VII. zasedání Obce Střítež 19.6.2019
16. 03. 2020 42/2019 Program na IX. zasedání zastupitelstva obce Střítež dne 09.10.2019
16. 03. 2020 51/2019 SOPS- Návrh rozpočtu na rok 2020, SOPS -Návrh střednědobého výhledu 2021-2023
16. 03. 2020 06/2020 Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení územního řízení - ČOV
16. 03. 2020 10/2020 Uzavření MŠ Střítež od 17.03.2020 do odvolání
16. 03. 2020 09/2020 Zápis z jednání z 15.03.2020 - Krizový štáb obce Střítež
12. 03. 2020 08/2020 Informace o vyhlášení nouzového stavu - Koronavirus
02. 03. 2020 09/2018 Veřejná vyhláška - Vyrozumění o zastavení řízení
02. 03. 2020 19/2018 Záměr obce prodat palivové dříví
02. 03. 2020 29/2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
02. 03. 2020 40/2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
02. 03. 2020 50/2018 Oznámení o stanovení počtu členů zatupitelstva pro volení období 2018-2022
02. 03. 2020 59/2018 Návrh Střednědového výhledu rozpočtu 2019-2021
02. 03. 2020 68/2018 SOPS - Rozpočtové opatření 4/2018

XML