Město Vrchlabí

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://muvrchlabi.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

Datová schránka: f77btm4
E-mail: posta@muvrchlabi.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vrchlabí
10. 12. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu v Horní Kalné na Příčnici
10. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o pokácení dřevin - č.j. 15503/2019
10. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o pokácení dřevin - č.j. 15499/2019
10. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o pokácení dřevin - č.j. 15488/2019
09. 12. 2019 Usnesení č.j. 203Ex33356/12-100
07. 12. 2019 Usnesení z 15. jednání rady města dne 20.11.2019
07. 12. 2019 Veřejná vyhláška a návrh změny č. 7 územního plánu Vrchlabí a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu změny č. 7 územního plánu Vrchlabí
04. 12. 2019 Opatření obecné povahy č.41/2019, kterým se stanoví místní úprava provozu na místní komunikaci
03. 12. 2019 Návrh rozpočtu 2020 svazku Krkonoše - svazek měst a obcí
29. 11. 2019 Dotační program finanční podpory sportovním oddílům a klubům pro rok 2020
28. 11. 2019 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě"
26. 11. 2019 Výzva ÚZSVM vlastníkům nemovitostí
26. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
26. 11. 2019 Opatření obecné povahy č. 40/2019, kterým se stanoví přechodná úprava provozu v době stání kamionů v ul. Horská u čp.179 ve Vrchlabí
25. 11. 2019 Oznámení o konání 6. zasedání zastupitelstva města dne 3. prosince 2019
22. 11. 2019 Usnesení č.j.: 171 EX 01377/14-427
21. 11. 2019 Dražební vyhláška č.j.: 191 EX 11104/16-144
21. 11. 2019 Nabídka ČR-ÚZSVM - Aukční vyhláška č. HTU_011_2019.pdf
21. 11. 2019 záměr nájmu kiosku na nábřeží ve Vrchlabí
21. 11. 2019 záměr nájmu nebytového prostoru v čp. 193, Krkonošská ul.
21. 11. 2019 záměr prodeje, nájmu a uzavření dodatku
21. 11. 2019 záměr prodeje objektu "Konírna" ve Vrchlabí
20. 11. 2019 Pozvánka na poradu k finančním příspěvkům na hospodaření v lesích
20. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na místní komunikaci v k.ú. Čistá v Krkonoších
19. 11. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe na roky 2021 - 2024
19. 11. 2019 NÁVRH ROZPOČTU pro rok 2020
18. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
15. 11. 2019 záměr uzavření dodatku
15. 11. 2019 záměr uzavření dodatku
14. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na místní komunikaci
13. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o pokácení dřevin - č.j. 14394/2019
07. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o pokácení dřevin - č.j. 14123/2019
31. 10. 2019 Dokument "Usnesení č.j.030 EX ..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Grantový program na podporu občanských aktivit na rok 2020
29. 10. 2019 Dokument "Usnesení č.j.: 074 EX..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Usnesení z 14. jednání rady města dne 23.10.2019
24. 10. 2019 Opatření obecné povahy č. 39/2019, kterým se stanoví přechodná úprava provozu v Hostinném v době trvání řemeslných trhů
24. 10. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na místní komunikaci
24. 10. 2019 Usnesení z 13. jednání rady města dne 02.10.2019
24. 10. 2019 Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
22. 10. 2019 Dokument "USNESENÍ č.j.: 180 EX..." již není dostupný.
22. 10. 2019 záměr nájmu nebytového prostoru v čp. 193, Krkonošská ul.
22. 10. 2019 Oznámení o zahájení řízení o pokácení dřevin - č.j. 12763/2019
21. 10. 2019 Výběrové řízení na místo sociálního pracovníka - agenda sociálně-právní ochrany dětí
19. 10. 2019 Oznámení o zahájení řízení o pokácení dřevin - č.j. 13089/2019

XML