Město Vrchlabí

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://muvrchlabi.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

Datová schránka: f77btm4
E-mail: posta@muvrchlabi.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 08. 2019 Dražební vyhláška o elektronické dražbě č.j.: 180 EX 2371/11-101
19. 08. 2019 Usnesení o opakované dražbě č.j.: 203 Ex 34273/14-137
16. 08. 2019 Usnesení č.j.: 203 Ex 13685/19-30
16. 08. 2019 Stanovisko KÚ KHK k návrhu koncepce "Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje"
15. 08. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na místní komunikaci
14. 08. 2019 Řád veřejného pohřebiště města Vrchlabí
12. 08. 2019 Zveřejnění záměru ODPRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OBCE ojetého dopravního atomobilu
08. 08. 2019 záměr prodeje pozemku
08. 08. 2019 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021-2027
08. 08. 2019 Územní rozhodnutí č.j.Sú/5264/2019-10, ze dne 08.08.2019
07. 08. 2019 záměr Královéhradeckého kraje darovat nemovité věci
07. 08. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se zveřejňuje záměr na umístění dopravního značení do ul. Labská fortna a Hasičská v Hostinném u ZUŠ z důvodu vyznačení vyhrazeného parkoviště
07. 08. 2019 Opatření obecné povahy č.29/2019, kterým se stanoví přechodná úprava provozu v obci Rudník na silnici II/325 v době opravy povrchů komunikace po pokládce kanalizace
06. 08. 2019 záměr směny pozemků
05. 08. 2019 Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 33921/18-83
02. 08. 2019 Dražební vyhláška č.j.: 110 EX 737/18-263
29. 07. 2019 Výběrové řízení na místo sociálního pracovníka - agenda sociálně-právní ochrany dětí
26. 07. 2019 Nabídka ČR-ÚZSVM - Aukční vyhláška č. HTU_008_2019.pdf
26. 07. 2019 nabídka na nájem bytu
24. 07. 2019 Nabídka ČR-ÚZSVM - Aukční vyhláška č. HTU_008_2019.pdf
22. 07. 2019 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, č.j.: SÚ/6434/2019-6 ze dne 22.07.2019 pro stavbu "REKO MS Vrchlabí - L. Svobody + 3"
18. 07. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Labská soutěska
17. 07. 2019 Opatření obecné povahy č. 28/2019, kterým se stanoví místní úprava provozu na silnici III/28624 - omezení rychlosti u MŠ
17. 07. 2019 Opatření obecné povahy č. 27/2019, kterým se stanoví místní úprava provozu na silnici III/28624 - posunutí začátku obce Vrchlabí
17. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o pokácení dřevin - č.j. 9376/2019
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy č. 26/2019, kterým se stanoví místní úprava provozu na silnici II/295 v Herlíkovicích dle situace
11. 07. 2019 Usnesení z 9. jednání rady města dne 26.06.2019
10. 07. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví změna začátku obce Klášterská Lhota a navrhuje se místní úprava provozu.
08. 07. 2019 ZUR KHK, aktualizace č.2, oznámení o vydání
08. 07. 2019 Dokument "ZUR KHK, aktualizace ..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Vrchlabí za rok 2018
04. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření města Vrchlabí pro rok 2019
04. 07. 2019 ROZHODNUTÍ o vydání společného povolení, č.j.: SÚ/4195/2019-8, Datum vydání: 04.07.2019, pro stavbu "III/32549 Čermná, skalní masív u č.p. 207"
01. 07. 2019 nabídka na nájem bytu č. 7/3. np. (1+2), Fugnerova 874, Vrchlabí
01. 07. 2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání č.j. SÚ/5264/2019-6 ze dne 25.06.2019
01. 07. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁHENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, č.j.: SÚ/6434/2019-5 ze dne 13.06.2019 pro stavbu "REKO MS Vrchlabí - L. Svobody + 3"
28. 06. 2019 záměr výpůjčky části pozemku
27. 06. 2019 záměr nájmu nebytového prostoru v čp. 193, Krkonošská ul.
27. 06. 2019 záměr nájmu a prodeje nemovitých věcí
27. 06. 2019 nabídka na nájem bytu č. 7/3. np. (1+2), Fugnerova 874, Vrchlabí
27. 06. 2019 Zveřejnění návrhu koncepce "Územní enegetická koncepce Královéhradeckého kraje"
24. 06. 2019 Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření hniloby včelího plodu
24. 06. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví úprava provozu v ul. Nemocniční v Hostinném
20. 06. 2019 Opatření obecné povahy č. 25/2019, kterým se stanoví přechodná úprava provozu v Hostinném v souvislostí s Porcinkulí
20. 06. 2019 Informace o jenání zastupitelstva města ve věci kontroly výkonu samostatné působnosti
17. 06. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví dopravní značení v Lánově u polytechnického centra
12. 06. 2019 Opatření obecné povahy č. 24/2019, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci
11. 06. 2019 Dokument "Usnesení č.j. 151 D..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Oznámení o zahájení řízení o pokácení dřevin - č.j. 7602/2019
10. 06. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.

XML