Město Vrchlabí

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://muvrchlabi.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

Datová schránka: f77btm4
E-mail: posta@muvrchlabi.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Opatření obecné povahy č. 14/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu v době rekonstrukce mostu č. 14-057 v Rudníku na silnici I/14
02. 04. 2020 nabídka na nájem bytu č. 23/4. np. (1+2), Pražská 875, Vrchlabí
02. 04. 2020 nabídka na nájem bytu č. 8/3. np. (1+1), Nerudova 1189, Vrchlabí
02. 04. 2020 záměr prodeje objektu "Konírna" ve Vrchlabí
02. 04. 2020 záměr nájmu nebytového prostoru v čp. 183, Krkonošská ul.
02. 04. 2020 záměr nájmu nebytového prostoru v čp. 31, Krkonošská ul.
02. 04. 2020 záměr nájmu nebytového prostoru v čp. 193, Krkonošská ul.
02. 04. 2020 záměr nájmu a uzavření dodatku
01. 04. 2020 Opatření obecné povahy KÚ KHK k uzavírce silnice I/14 ul. Komenského
01. 04. 2020 Opatření obecné povahy č. 13/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na místních komunikacích v souvislosti s uzavírkou silnice I/14 ul. Komenského
01. 04. 2020 Územní rozhodnutí č.j. SÚ/1689/2020-9 ze dne 26.03.2020
31. 03. 2020 Opatření obecné povahy č. 12/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnici II/295, III/2953 a III/32551 z důvodu provádění rekonstrukce vodovodu na ul. Komenského
30. 03. 2020 Opatření obecné povahy č. 11/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu z důvodu uzavírky silnice II/325 v úseku Hostinné - Rudník dle situací
27. 03. 2020 Usnesení č.j. 211EX 2504/15-37
27. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření města Vrchlabí pro rok 2020
26. 03. 2020 Opatření obecné povahy č. 10/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnici II/325 a místních komunikacích v k.ú. Hostinné v době instalování mostního provizoria dle situace
26. 03. 2020 Opatření obecné povahy č. 7/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnici II/325 v obci Rudník z důvodu zprovoznění mostního provizoria
25. 03. 2020 Opatření obecné povahy č. 8/2020, kterým se stanoví přechodná úprava na místních komunikacích
23. 03. 2020 Zápisy dětí do 1. tříd základních škol
21. 03. 2020 Opatření obecné povahy č. 9/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na místních komunikacích
20. 03. 2020 Zápisy dětí do 1. tříd základních škol
18. 03. 2020 Povinné zakrývání dýchacích cest na veřejnosti
16. 03. 2020 Omezení provozu úřadu
16. 03. 2020 Dokument "Oznámení o upuštění o..." již není dostupný.
16. 03. 2020 Oznámení o upuštění od dražby
16. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č...." již není dostupný.
12. 03. 2020 Dokument "Dodatek č.1 K DRAŽEBN..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Výběrové řízení na místo koordinátora plánování sociálních služeb + sociálního pracovníka
11. 03. 2020 Lesní hospodářská evidence
11. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody a části společných školských obvodů základních škol zřizovaných městem Vrchlabí
10. 03. 2020 Výzva č. II. k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše
10. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody a části společných školských obvodů základních škol zřizovaných městem Vrchlabí
10. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o nočním klidu
09. 03. 2020 Opatření obecné povahy č. 5/2020, kterým se stanoví místní úprava provozu na silnici II/295 v obci Dolní Branná, směr Studenec
09. 03. 2020 Informace o přijetí oznámení koncepce "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací KHK (aktualizace 2018)"
05. 03. 2020 Nabídka ČR-ÚZSVM - Aukční vyhláška č. HTU_006_2020.pdf
04. 03. 2020 Opatření obecné povahy č. 4/2020, kterým se stanoví místní úprava provozu v obci Horní Kalná - lokalita Příčnice
02. 03. 2020 Zápisy dětí do 1. tříd základních škol
28. 02. 2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu vč. připojení na technickou infrastrukturu v kat. území Horní Kalná č.j. SÚ/1689/2020-6 ze dne 19.02.2020u
27. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
27. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
27. 02. 2020 Opatření obecné povahy č. 3/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu při údržbě silnic II.a III.tř. v roce 2020
26. 02. 2020 Obecné informace o kontrolách za rok 2019
25. 02. 2020 Obecné informace o kontrolách za rok 2019
24. 02. 2020 Výběrové řízení na místo referenta úřadu územního plánování - II. kolo
22. 02. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020
18. 02. 2020 Oznámení o konání 7. zasedání zastupitelstva města dne 26.02.2020
11. 02. 2020 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
10. 02. 2020 Nabídka na prodej bytové jednotky

XML