Obec Šimonovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://simonovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šimonovice
Minkovická 70
463 12 Šimonovice

Datová schránka: xh6jdrq
E-mail: simonovice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
25. 11. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022
25. 11. 2021 Rozpis rozpočtu na rok 2022 (návrh)
25. 11. 2021 Návrh - střednědobý rozpočtový výhled na r. 2023 - 2024
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
25. 11. 2021 Zápis č. 42 z jednání Zastupitelstva obce dne 8. listopadu 2021
25. 11. 2021 Zápis č. 40 z jednání Zastupitelstva obce dne 6. září 2021
18. 11. 2021 Pozvánka č.42 na jednání zastupitelstva obce dne 8. 11. 2021
16. 11. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
15. 11. 2021 Prodej slepiček - Drůbež Červený Hrádek s.r.o.
15. 11. 2021 Oznámení - termín svozu velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu - 13. 11. 2021
12. 11. 2021 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle par. 4 odst. 1 písm. k)
12. 11. 2021 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území, Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí
11. 11. 2021 Dokument "Zápis č. 41 z jednání..." již není dostupný.
11. 11. 2021 Oznámení o prodloužení platnosti stavebního povolení - svazek obcí Mikroregion Císařský kámen
08. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
05. 11. 2021 Zápis č. 36 z jednání Zastupitelstva obce dne 7. června 2021
01. 11. 2021 Pozvánka č.42 na jednání zastupitelstva obce dne 8. 11. 2021
31. 10. 2021 Zveřejnění záměru obce převést právo vlastnické k nemovitostem
31. 10. 2021 Zveřejnění záměru obce převést právo vlastnické k nemovitostem
31. 10. 2021 Zveřejnění záměru obce převést právo vlastnické k nemovitostem-byt č.6
25. 10. 2021 Dokument "Zápis č. 41 z jednání..." již není dostupný.
25. 10. 2021 Oznámení o prodloužení platnosti stavebního povolení - svazek obcí Mikroregion Císařský kámen
23. 10. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
23. 10. 2021 Oznámení koncepce Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
14. 10. 2021 Zveřejnění záměru obce převést právo vlastnické k nemovitostem-byt č.6
14. 10. 2021 Zveřejnění záměru obce převést právo vlastnické k nemovitostem
14. 10. 2021 Zveřejnění záměru obce převést právo vlastnické k nemovitostem
14. 10. 2021 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 10. 2021 Prodej slepiček - Drůbež Červený Hrádek s.r.o.
14. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemku do sítě místních komunikací
14. 10. 2021 Zápis č. 40 z jednání Zastupitelstva obce Šimonovice dne 6. září 2021
11. 10. 2021 Zveřejnění záměru obce převést právo vlastnické k nemovitostem-byt č.8 a podíl na pozemku
11. 10. 2021 Pozvánka č.41 na jednání zastupitelstva obce dne 11. 10. 2021
11. 10. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
10. 10. 2021 Zveřejnění záměru obce převést právo vlastnické k nemovitostem-byt č.3
06. 10. 2021 Oznámení - termín svozu velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu - 13. 11. 2021
06. 10. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
06. 10. 2021 Oznámení koncepce Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
02. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
02. 10. 2021 Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizovaná data k 01. 08. 2021
29. 09. 2021 Zápis č. 40 z jednání Zastupitelstva obce Šimonovice dne 6. září 2021
27. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemku do sítě místních komunikací
27. 09. 2021 Zápis č. 40 z jednání Zastupitelstva obce Šimonovice dne 6. září 2021
27. 09. 2021 Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
26. 09. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - umístění dopravního značení
26. 09. 2021 Oznámení - Čez Distribuce - plánovaná odstávka - ulice Šimonovická
24. 09. 2021 Pozvánka č.41 na jednání zastupitelstva obce dne 11. 10. 2021
24. 09. 2021 Zveřejnění záměru obce převést právo vlastnické k nemovitostem-byt č.8 a podíl na pozemku
24. 09. 2021 Zveřejnění záměru obce - prodej požárního vozidla CAS 25 z majetku obce

XML