Obec Záhorovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Uherské Hradiště

http://zahorovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Záhorovice
Záhorovice 382
687 71 Záhorovice

Datová schránka: seqa4c6
E-mail: obeczahorovice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Usnesení o elektronické dražbě
17. 05. 2019 Usnesení o elektronické dražbě
13. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
04. 05. 2019 Oznámení o 1. zasedání okrskové volební komise (volby do Evropského parlamentu)
04. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Záhorovice
26. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
26. 04. 2019 Oznámení o 1. zasedání okrskové volební komise (volby do Evropského parlamentu)
25. 04. 2019 Finanční úřad - informační letáky pro poplatníky daně z nemovitostí
25. 04. 2019 Finanční úřad - Veřejná vyhláška
23. 04. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
23. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
19. 04. 2019 O Z N Á M E N Í - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šumice u Uherského Brodu
17. 04. 2019 Sběr nebezpečného odpadu v naší obci
14. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o provádění zeměměřičských prací
07. 04. 2019 Mobilní hospic PAHOP
04. 04. 2019 Sběr nebezpečného odpadu v naší obci
04. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
04. 04. 2019 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 (volby do Evropského parlamentu)
04. 04. 2019 Vyhlášky pro vyvěšení na úřední desce soudu dle §166z.ř.s. - č.j. 33 D 2081/2018-30 a 33 D 166/2019-25
03. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
02. 04. 2019 O Z N Á M E N Í - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šumice u Uherského Brodu
01. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č. 2 ZOPK č.j. SR/0150/US/2018-2
30. 03. 2019 Pozvánka na zasedání ZO
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o provádění zeměměřičských prací
28. 03. 2019 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření
28. 03. 2019 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření
26. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
23. 03. 2019 Záměr obce - kácení dřevin
22. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - identifikace vlastníků
21. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. I na rok 2019
19. 03. 2019 Pozvánka na zasedání ZO
19. 03. 2019 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
19. 03. 2019 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
16. 03. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č. 2 ZOPK č.j. SR/0150/US/2018-2
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č 2/2010 o místním poplatku ze psů
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15. 03. 2019 SMO Bojkovsko - rozpočtové opatření č. 6 na r. 2018
12. 03. 2019 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření
12. 03. 2019 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření
06. 03. 2019 Mobilní hospic PAHOP
06. 03. 2019 Záměr obce - kácení dřevin
06. 03. 2019 OZV č. 1 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Záhorovice
06. 03. 2019 OZV č. 2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
06. 03. 2019 Nařízení obce č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
02. 03. 2019 Pozvánka na zasedání ZO - 28.2.2019
28. 02. 2019 SMO Bojkovsko - rozpočtové opatření č. 6 na r. 2018
26. 02. 2019 Návrh rozpočtu obce na r. 2019
26. 02. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Záhorovice na léta 2020-2024
26. 02. 2019 Návrh rozpočtu Základní školy Záhorovice na rok 2019

XML