Obec Skřipov

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://ouskripov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Skřipov
Skřipov 80
747 45 Skřipov

Datová schránka: vbabbh4
E-mail: ouskripov@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 02. 2020 Dokumenty venkovského mikroregionu Moravice
07. 02. 2020 Usnesení z 12.zasedání ZO
30. 01. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019
29. 01. 2020 ev.č.3/2020 - Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek -kulturní památky
26. 01. 2020 ev.č.1/2020 - Pozvánka na 12.zasedání ZO Skřipov
24. 01. 2020 Usnesení z 11. zasedání ZO Skřipov
21. 01. 2020 ev.č.2/2020 - Veřej. vyhl. - Opatření obecné povahy
21. 01. 2020 Usnesení z 12.zasedání ZO
09. 01. 2020 ev.č.1/2020 - Pozvánka na 12.zasedání ZO Skřipov
07. 01. 2020 Usnesení z 11. zasedání ZO Skřipov
06. 01. 2020 Rozpočty - Schválené závazné ukazatele pro rok 2020
06. 01. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.11/2019
01. 01. 2020 ev.č.32/2019 - OZV č.1/2019 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
01. 01. 2020 ev.č.33/2019 - OZV č.2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení psů na území obce Skřipov a o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
01. 01. 2020 ev.34/2019 - OZV č.3/2019 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 Územního plánu obce Skřipov
01. 01. 2020 ev.č.35/2019 - OZV č.4/2019, kterou se stanovení systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skřipov
01. 01. 2020 ev.č.36/2019 - OZV č.5/2019 o nočním klidu
01. 01. 2020 ev.č.37/2019 - OZV č.6/2019 o regulaci hlučných činností
01. 01. 2020 ev.č.38/2019 - OZV č.7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
01. 01. 2020 ev.č.39/2019 - OZV č. 8/2019 o místním poplatku ze psů
01. 01. 2020 Oznámení o umístění dokumentů Venkovského mikroregionu Moravice
24. 12. 2019 ev.č.46/2019 - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 12. 2019 Usnesení z 10.zasedání ZO Skřipov
20. 12. 2019 ev.č.43/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020
20. 12. 2019 ev.č.45/2019 - Pozvánka na 11. zasedání ZO Skřipov
18. 12. 2019 ev.č.46/2019 - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 12. 2019 ev.č.44/2019 - Pozvánka na 11. zasedání ZO Skřipov
10. 12. 2019 ev.č.45/2019 - Pozvánka na 11. zasedání ZO Skřipov
09. 12. 2019 ev.č. 40/2019 - Záměr obce směnit pozemek
09. 12. 2019 ev.č. 41/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 ZŠ Skřipov
09. 12. 2019 ev.č.42/2019 - Návrh střednědobého výhledu 2021- 2022 ZŠ Skřipov
06. 12. 2019 ev.č.44/2019 - Pozvánka na 11. zasedání ZO Skřipov
05. 12. 2019 Usnesení z 10.zasedání ZO Skřipov
05. 12. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.5/2019
05. 12. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.6/2019
05. 12. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.7/2019
05. 12. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.8/ 2019
05. 12. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.9/2019
05. 12. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.10/2019
30. 11. 2019 ev.č.43/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020
27. 11. 2019 ev.č. 29/2019 - Veřejná vyhláška - vyjímka ze zákazu -monitoring medvěda hnědého a rysa ostrovida
25. 11. 2019 ev.č. 41/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 ZŠ Skřipov
25. 11. 2019 ev.č.42/2019 - Návrh střednědobého výhledu 2021- 2022 ZŠ Skřipov
25. 11. 2019 ev.č.30/2019- Pozvánka na 10. zasedání ZO Skřipov
24. 11. 2019 ev.č.41/2019 - Návrh rozpočtu ZŠ Skřipov na rok 2020
24. 11. 2019 ev.č.42/2019 - Návrh střednědobého výhledu ZŠ Skřipov na roky 2021 -2022
21. 11. 2019 ev.č. 31/2019OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 11. 2019 Usnesení z 9. zasedání ZO Skřipov
20. 11. 2019 ev.č.32/2019 - OZV č.1/2019 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
20. 11. 2019 ev.č.33/2019 - OZV č.2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení psů na území obce Skřipov a o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

XML