Obec Vysoká Pec

Město, městys, obec, MČ
Okres Chomutov

http://vysokapec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vysoká Pec
Julia Fučíka 46
431 59 Vysoká Pec

Datová schránka: 4stbpnp
E-mail: podatelna.vysokapec@seznam.cz, vysokapec@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC A DORUČENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC A ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC PO TÉTO ZMĚNĚ
23. 03. 2020 Zápis do 1. třídy ZŠ Vysoká Pec
23. 03. 2020 Zrušené 14. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného dne 27. 3. 2020
03. 03. 2020 13. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 26. 2. 2020
26. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení na akci "Vrtaná studna na pozemku p. č. 121/1 v k. ú. Pyšná"
26. 02. 2020 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
24. 02. 2020 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 26. 2. 2020
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1-2020 AOPK - vyjímka ze zákazu vjezdu motorových vozidel
24. 01. 2020 12. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 23. 1. 2020
20. 01. 2020 Veřejná zakázka „Vysoká Pec – obnova lávky L-01“
20. 01. 2020 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 23. 1. 2020
15. 01. 2020 Příměstský tábor Lesná - jarní prázdniny
15. 01. 2020 Usnesení - oprava zřejmých nesprávností společného povolení na stavbu "VTL Plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda"
13. 01. 2020 Rozpočet obce Vysoká Pec na rok 2020
13. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vysoká Pec na rok 2021 - 2023
13. 01. 2020 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 760-18 k. ú. Drmaly
03. 01. 2020 DSO Chomutovsko_2020_Povinné informace dle zákona č.250-2000 Sb
15. 12. 2019 Návrh (vydání) Změny č. 2 Územního plánu Vysoká Pec
15. 12. 2019 11. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 11. 12. 2019
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE - kalamitní situace v lesích ČR v důsledku šíření kůrovců
05. 12. 2019 Poskytnutá informace dle zákona 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
04. 12. 2019 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 11. 12. 2019
27. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo vojenského leteckého zařízení radiolokátoru Hrušovany
27. 11. 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu Obce Vysoká Pec na rok 2020
25. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu Obce Vysoká Pec na rok 2021 - 2023
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu ZŠaMŠ Vysoká Pec na rok 2020
25. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠaMŠ Vysoká Pec na rok 2021 - 2022
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Lesenská pláň na rok 2020
25. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO - Mikroregionu Lesenská pláň na rok 2021 - 2023
25. 11. 2019 10. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 19. 11. 2019
13. 11. 2019 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 19. 11. 2019
12. 11. 2019 Informace obecního úřadu Vysoká Pec (za rok 2019)
01. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách obce Vysoká Pec, IČ 00262242, se sídlem Vysoká Pec č. p. 46, 431 59 Vysoká Pec, www.vysokapec.cz a možnosti nahlédnutí do listinné podoby v písemné podobě na OÚ ve Vysoké Peci.
21. 10. 2019 9. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 16. 10. 2019
04. 10. 2019 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 16. 10. 2019
02. 10. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společné povolení na stavební záměr "VTL Plynovod DN 1400 RU Kateřinský potok - RU Přimda"
17. 09. 2019 Čipování psů
17. 09. 2019 Nabídka České pošty s. p.
17. 09. 2019 8. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 10. 9. 2019
03. 09. 2019 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 10. 9. 2019
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Jana Švermy, v obci Vysoká Pec, v termínu od 2. 9. 2019 do 29. 9. 2019
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - ministerstva zemědělství, jako ústředního orgánu státní správy lesů - Doplnění opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ)
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. U Sadu, v obci Vysoká Pec, v termínu od 26. 8. 2019 do 6. 9. 2019
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení ke stavbě "VTL Plynovod DN 1400 RU Kateřinský potok - RU Přimda"
20. 06. 2019 7. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 19. 6. 2019
19. 06. 2019 Dokument "Prodloužení lhůty do ..." již není dostupný.
17. 06. 2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 19. 6. 2019

XML