Město Špindlerův Mlýn

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://spindleruvmlyn.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn

Datová schránka: fb3b4nn
E-mail: sekretariat@mestospindleruvmlyn.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Nařízení města Vrchlabí č. 4/2020 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
25. 09. 2020 Výzva k provedení ořezu stromoví
25. 09. 2020 Oznámení o vydání opatření obecné povahy
23. 09. 2020 Oznámení záměru pronájmu části pozemku p. č. 319/1 o výměře 80 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn
23. 09. 2020 Oznámení záměru pronájmu části pozemku p. č. 160/1 o výměře 2m², části pozemku p. č. 907/1 o výměře 2m² a části pozemku p. č. 966/1 o výměře 2m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn
23. 09. 2020 Rozpočet města 2020
17. 09. 2020 Oznámení starosty města o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu Č.R.
16. 09. 2020 Oznámení starosty města o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň
16. 09. 2020 Oznámení vyhlášení výběrového řízení č. HSM/001/2020 s aukcí
16. 09. 2020 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č HSM/001/2020
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Špindlerův Mlýn
07. 09. 2020 Pozvánka ZM č. 24/2020
27. 08. 2020 Aukční vyhláška č. HTU/009/2020
27. 08. 2020 Aukční vyhláška č. HTU/010/2020
27. 08. 2020 Aukční vyhláška č. HTU/011/2020
26. 08. 2020 Veřejná vyhláška oznámení řízení o návrhu Změny č. 4 Územního plánu Špindlerův Mlýn
17. 08. 2020 Oznámení starosty města o jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamentu Č.R. ve volebním obvodu č. 39 konané ve dnech 2. a 3. října 2020
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamentu Č.R. ve volebním obvodu č. 39 konané ve dnech 2. a 3. října 2020
14. 08. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 20DRM-28
11. 08. 2020 Oznámení záměru pronájmu pozemku p. č. 208/3 o výměře 862 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn
10. 08. 2020 Řád veřejného pohřebiště města Špindlerův Mlýn
06. 08. 2020 Oznámení o pronájmu majetku formou elektronické aukce pozemků v k.ú. Harrachov
03. 08. 2020 Pozvánka ZM č. 23/2020
03. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva kraje konané ve dnech 2.-3.10.2020
24. 07. 2020 Nařízení státní veterinární správy
08. 07. 2020 Návrh opatření obecné povahy č. 5/2020
08. 07. 2020 Oznámení o vydání opatření obecné povahy
01. 07. 2020 Aukční vyhláška
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
17. 06. 2020 Omezení provozu Mateřské školy Špindlerův Mlýn
17. 06. 2020 Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ pro školní rok 2020/2021
17. 06. 2020 Upozornění na vyhlášení SVSKHK na výskyt hniloby včelího plodu
15. 06. 2020 Pozvánka ZM č. 22/2020
08. 06. 2020 Oznámení záměru směny pozemku p. č. 708/36 o výměře 64 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších
04. 06. 2020 Aukční vyhláška
04. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 a návrh střednědobého výhledu města Š.M. na období 2021 - 2023
02. 06. 2020 Pozvánka ZM č. 21/2020
29. 05. 2020 Záměr směny pozemků mezi městem Špindlerův Mlýn a správou KRNAP
29. 05. 2020 Oznámení záměru pronájmu 1ks reklamní plochy na pozemku p.č. 509/4v k.ú. Š.M.
28. 05. 2020 Poptávkové řízení k předložení nabídek na "Poskytnutí úvěru na financování investiční akce Nový areál služeb města Špindlerův Mlýn"
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (Hřebeny východních Krkonoš) - Ministerstvo životního prostředí
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (Hřebeny západních Krkonoš) - Ministerstvo životního prostředí
18. 05. 2020 Oznámení o záměru směny části pozemků v k. ú. Špindlerův Mlýn
11. 05. 2020 Pozvánka ZM č. 20/2020
07. 05. 2020 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku p. č. 708/16 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších
05. 05. 2020 Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2019
05. 05. 2020 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
30. 04. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 20DRM-31
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2020
22. 04. 2020 Pozvánka ZM č. 19/2020

XML