Město Špindlerův Mlýn

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://spindleruvmlyn.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn

Datová schránka: fb3b4nn
E-mail: sekretariat@mestospindleruvmlyn.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2023 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 27.01.2023 - 28.01.2023
24. 01. 2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č. 4/2023
19. 01. 2023 Oznámení o době a místě konání voleb - II. kolo
15. 01. 2023 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 13.01.2023 - 14.01.2023
10. 01. 2023 Pozvánka ZM č. 4/2023
10. 01. 2023 Oznámení o vydání Změny č. 4 Územního plánu Špindlerův Mlýn
10. 01. 2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
06. 01. 2023 Oznámení o zahájení stavebního řízení
04. 01. 2023 Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
30. 12. 2022 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
29. 12. 2022 Informace o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla
29. 12. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 2023
29. 12. 2022 Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
23. 12. 2022 Vyrozumění o termínu školení OVK
22. 12. 2022 Aukční vyhláška č. HTU/25/2022
16. 12. 2022 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
15. 12. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
15. 12. 2022 Oznámení záměru prodeje kanalizační přípojky kanalizační stoky "B"
13. 12. 2022 Oznámení o výběrovém řízení
09. 12. 2022 Krkonoše SMO - Návrh rozpočtu 2023
08. 12. 2022 Oznámení záměru pronájmu pozemku p. č. 717/7 o výměře 165 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn
06. 12. 2022 Oznámení záměru pronájmu části stavby č. p. 92 Bedřichov (buňky 2,12)
06. 12. 2022 Oznámení záměru pronájmu části stavby č. p. 92 Bedřichov (buňky 7)
06. 12. 2022 Oznámení záměru pronájmu části stavby č. p. 92 Bedřichov (buňky 8, 9)
06. 12. 2022 Oznámení záměru pronájmu části stavby č. p. 92 Bedřichov (buňky 3, 4, 5, 6, 10, 11) a části pozemku p. č. 706/8 a pozemku p. .č. 1051 vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších
06. 12. 2022 Pozvánka ZM č. 3/2022
02. 12. 2022 Veřejná vyhláška k HPS 2021
02. 12. 2022 Oznámení starosty města o jmenování zapisovatele OVK
30. 11. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR
25. 11. 2022 Návrh rozpočtu 2023
24. 11. 2022 Omezení provozu MŠ Špindlerův Mlýn
18. 11. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
18. 11. 2022 Výběrové řízení s následnou aukcí - prodej pozemku p.č.960/5 k.ú. ŠM
17. 11. 2022 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
15. 11. 2022 Aukční vyhláška č. HTU/21/2022
11. 11. 2022 Aukční vyhláška č. HTU/20/2022
08. 11. 2022 Vyhlášení volných dnů ředitelem školy
08. 11. 2022 Oznámení záměru pronájmu části pozemku p. č. 160/1 o výměře 2 m², části pozemku p. č. 907/1 o výměře 2 m² a části pozemku p. č. 966/1 o výměře 2 m² vše v k.ú. Špindlerův Mlýn
08. 11. 2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
08. 11. 2022 Pozvánka ZM č. 2/2022
04. 11. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 22DRM-33
01. 11. 2022 Dokument "Usnesení KÚKHK..." již není dostupný.
01. 11. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy
20. 10. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení tajemník 2022 - IV. kolo
18. 10. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška Rozh..." již není dostupný.
18. 10. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici strážník městské policie
12. 10. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 22DRM-34
11. 10. 2022 Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města
25. 09. 2022 Volby do zastupitelstva obce 23.-24.09.2022
22. 09. 2022 Oznámení záměru pronájmu části pozemku st. p. č. 185 o výměře 18 m² v k.ú. Bedřichov v Krkonoších

XML