Obec Kramolna

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://kramolna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC KRAMOLNA
Kramolna 172
547 01 Kramolna

Datová schránka: hxrapn4
E-mail: info@kramolna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 10. 2020 Informace o konání zasedání ZO dne 9.11.2020
26. 10. 2020 Provoz obecního úřadu
20. 10. 2020 Veřejná vyhláška oznamující veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
20. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020
18. 10. 2020 Veřejná vyhlášky - oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Kramolna
06. 10. 2020 Stanoveni počtu členů okrskových volebních komisí
05. 10. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
04. 10. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
02. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020
01. 10. 2020 Veřejná vyhlášky - oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Kramolna
26. 09. 2020 Informace o konání zasedání ZO dne 24.9.2020
16. 09. 2020 Informace o konání zasedání ZO dne 24.9.2020
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
15. 09. 2020 Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
08. 09. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
07. 09. 2020 Oznámení konání kulturní akce na Lhotkách
03. 09. 2020 Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
02. 09. 2020 Informace o konání mimořádného zasedání ZO dne 31.8.2020
02. 09. 2020 Záměr prodeje movitých věcí v majetku obce Kramolna - příkopové rameno
31. 08. 2020 Oznámení konání kulturní akce na Lhotkách
27. 08. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci na p.p.č. 48/22 kat. území Kramolna
22. 08. 2020 Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na akci "Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části!
20. 08. 2020 Informace o konání mimořádného zasedání ZO dne 31.8.2020
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
13. 08. 2020 Záměr prodeje movitých věcí v majetku obce Kramolna - příkopové rameno
13. 08. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v k.ú. Vysokov a Kramolna
10. 08. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci na p.p.č. 48/22 kat. území Kramolna
04. 08. 2020 Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na akci "Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části!
03. 08. 2020 Stanoveni počtu členů okrskových volebních komisí
31. 07. 2020 Informace o konání zasedání ZO dne 29.7.2020
30. 07. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod. č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
30. 07. 2020 Záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací částí pozemků za účelem umožnění realizace stavby III/3036 Kramolna, silnice, chodník
30. 07. 2020 Záměr nákupu nemovitosti čp. 11 v k.ú. Lhotky
27. 07. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v k.ú. Vysokov a Kramolna
23. 07. 2020 Záměr prodeje movitých věcí v majetku obce Kramolna - příkopové rameno
20. 07. 2020 Informace o konání zasedání ZO dne 29.7.2020
05. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška ozná..." již není dostupný.
03. 07. 2020 Záměr prodeje movitých věcí v majetku obce Kramolna - příkopové rameno
03. 07. 2020 Záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací částí pozemků za účelem umožnění realizace stavby III/3036 Kramolna, silnice, chodník
03. 07. 2020 Záměr nákupu nemovitosti čp. 11 v k.ú. Lhotky
02. 07. 2020 Prodloužená splatnost místního poplatku za provoz sytému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů pro rok 2020
30. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet Obce Kramolna za rok 2019 včetně příloh
26. 06. 2020 Informace o konání zasedání ZO dne 24.6.2020
26. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Kramolna za rok 2019 včetně příloh
15. 06. 2020 Informace o konání zasedání ZO dne 24.6.2020
29. 05. 2020 Informace o konání zasedání ZO dne 27.5.2020
29. 05. 2020 Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na akci " Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp.. 145, Kramolna"
29. 05. 2020 Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení s názvem " Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna"
29. 05. 2020 Veřejné vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
28. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška ozná..." již není dostupný.

XML