Obec Úhonice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://uhonice-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Úhonice
Na Návsi 24
252 18 Úhonice

Datová schránka: s93ajrt
E-mail: obec.uhonice@volny.cz, starosta@uhonice-obce.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 10. 2019 Městský úřad Černošice - Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
11. 10. 2019 Program Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 21.10.2019
11. 10. 2019 Zápis a usnesení z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 9.9.2019
09. 10. 2019 Sběr papíru ve škole
04. 10. 2019 Kniha došlých faktur 9-2019
02. 10. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
02. 10. 2019 Sběr papíru ve škole
26. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník )
26. 09. 2019 Obec Úhonice - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu " Administrátor projektu k akci výstavba kanalizace a ČOV Úhonice". "
19. 09. 2019 ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16. 09. 2019 Městský úřad Černošice - Odbor územního plánování - Oznámení o zveřejnění Návrhu územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
16. 09. 2019 Obec Úhonice - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu " Administrátor projektu k akci výstavba kanalizace a ČOV Úhonice". "
16. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 6/2019
10. 09. 2019 Obec Úhonice - záměr dokončit převod ( prodej ) části pozemku
06. 09. 2019 Městský úřad Černošice - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
06. 09. 2019 Městský úřad Černošice - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
04. 09. 2019 Region Jihozápad - Shromáždění starostů dne 13.5.2019
03. 09. 2019 Kniha došlých faktur 8-2019
30. 08. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
29. 08. 2019 Program Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 9.9.2019
16. 08. 2019 Kniha došlých faktur 7-2019
13. 08. 2019 Dokument "Obecní úřad Úhonice -..." již není dostupný.
13. 08. 2019 Dokument "Obecní úřad Úhonice -..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Obec Úhonice - Oznámení o neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy
24. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
22. 07. 2019 Obec Úhonice - Výzva k zákresu kanalizační přípojky pro Vaši nemovitost do příslušných mapových podkladů na Obecním úřadě Úhonice
12. 07. 2019 Zápis a usnesení z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 24.6.2019
11. 07. 2019 Kniha došlých faktur 6-2019
10. 07. 2019 ČEZ Distribuce - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 25.7.2019
09. 07. 2019 Městský úřad Černošice - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Úhonice za rok 2018
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2019
27. 06. 2019 Odečty elektroměrů v termínu od 8.7.-11.7.2019
25. 06. 2019 Obec Úhonice - záměr pronajmout 6 nových míst pro urnové hroby v nové části hřbitova v Úhonicích
24. 06. 2019 Obec Úhonice - projekt kanalizace - 4 průzkumné sondy 4.7.-5.7.2019
18. 06. 2019 Městský úřad Černošice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
17. 06. 2019 Obec Úhonice - Výzva k zákresu kanalizační přípojky pro Vaší nemovitost do příslušných mapových podkladů na Obecním úřadě Úhonice
17. 06. 2019 Adsum - oprava povrchu silnice II/101 v ulici Kladenská od 24.6.-28.6.2019 - částečná uzavírka
12. 06. 2019 Program Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 24.6.2019
12. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4/2019
12. 06. 2019 Zápis a usnesení z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 13.5.2019
11. 06. 2019 Kniha došlých faktur 5-2019
06. 06. 2019 SDH Úhonice - " Sportovní odpoledne s hasiči " v sobotu 8.6.2019 od 14.00 hodin
03. 06. 2019 Ministerstvo financí - informace o dotaci na akci " Navýšení kapacity ZŠ Úhonice - výstavba nového objektu ".
03. 06. 2019 SDH Úhonice - Tradiční hasičská zábava s tombolou v sobotu 8.6.2019 od 20.00 hodin
03. 06. 2019 SDH Úhonice - " Sportovní odpoledne s hasiči " v sobotu 8.6.2019 od 14.00 hodin
30. 05. 2019 Městský úřad Černošice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
30. 05. 2019 Státní statek Jeneč - Nabídka státních pozemků k prodeji
30. 05. 2019 Obecní úřad Úhonice - Oznámení - Veřejná vyhláška - společné jednání o návrhu Územního plánu Úhonice dne 1.7.2019
30. 05. 2019 Výsledky voleb do EP v obci Úhonice

XML