Obec Úhonice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://uhonice-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Úhonice
Na Návsi 24
252 18 Úhonice

Datová schránka: s93ajrt
E-mail: obec.uhonice@volny.cz, starosta@uhonice-obce.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 07. 2019 Zápis a usnesení z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 24.6.2019
11. 07. 2019 Kniha došlých faktur 6-2019
10. 07. 2019 ČEZ Distribuce - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 25.7.2019
09. 07. 2019 Městský úřad Černošice - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Úhonice za rok 2018
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2019
27. 06. 2019 Odečty elektroměrů v termínu od 8.7.-11.7.2019
25. 06. 2019 Obec Úhonice - záměr pronajmout 6 nových míst pro urnové hroby v nové části hřbitova v Úhonicích
24. 06. 2019 Obec Úhonice - projekt kanalizace - 4 průzkumné sondy 4.7.-5.7.2019
18. 06. 2019 Městský úřad Černošice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
17. 06. 2019 Obec Úhonice - Výzva k zákresu kanalizační přípojky pro Vaší nemovitost do příslušných mapových podkladů na Obecním úřadě Úhonice
17. 06. 2019 Adsum - oprava povrchu silnice II/101 v ulici Kladenská od 24.6.-28.6.2019 - částečná uzavírka
12. 06. 2019 Program Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 24.6.2019
12. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4/2019
12. 06. 2019 Zápis a usnesení z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 13.5.2019
11. 06. 2019 Kniha došlých faktur 5-2019
06. 06. 2019 SDH Úhonice - " Sportovní odpoledne s hasiči " v sobotu 8.6.2019 od 14.00 hodin
03. 06. 2019 Ministerstvo financí - informace o dotaci na akci " Navýšení kapacity ZŠ Úhonice - výstavba nového objektu ".
03. 06. 2019 SDH Úhonice - Tradiční hasičská zábava s tombolou v sobotu 8.6.2019 od 20.00 hodin
03. 06. 2019 SDH Úhonice - " Sportovní odpoledne s hasiči " v sobotu 8.6.2019 od 14.00 hodin
30. 05. 2019 Městský úřad Černošice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
30. 05. 2019 Státní statek Jeneč - Nabídka státních pozemků k prodeji
30. 05. 2019 Obecní úřad Úhonice - Oznámení - Veřejná vyhláška - společné jednání o návrhu Územního plánu Úhonice dne 1.7.2019
30. 05. 2019 Výsledky voleb do EP v obci Úhonice
27. 05. 2019 Výsledky voleb do EP v obci Úhonice
24. 05. 2019 Středočeské vodárny - Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018
22. 05. 2019 Městský úřad Černošice - vydávání OP v době voleb
22. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - informace o přerušení dodávky elektřiny v obci
22. 05. 2019 ROPID - dopravní opatření č. 126/2019 při závodu Rudenská míle dne 26.5.2019
14. 05. 2019 Kniha došlých faktur 4-2019
14. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu Obce Úhonice za rok 2018
14. 05. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 946
14. 05. 2019 Záměr prodeje hasičského vozidla AVIA
14. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2019
13. 05. 2019 Městský úřad Černošice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - běžecký závod - Hostivice RUN 2019
06. 05. 2019 Městský úřad Černošice - stanovení místní úpravy v ul. Berounská
06. 05. 2019 Region Jihozápad - Shromáždění starostů dne 10.5.2019
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
29. 04. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Oznámení záměru bezúplatného převodu pozemku p.č. 746/4 o výměře 10 m2
29. 04. 2019 Kniha došlých faktur 3-2019
29. 04. 2019 Program Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 13.5.2019
29. 04. 2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
29. 04. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - informace o přerušení dodávky elektřiny v obci
26. 04. 2019 Finanční úřad pro Středočeský kraj - daň z nemovitosti na rok 2019
26. 04. 2019 Region Jihozápad - Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 a účetní závěrka za rok 2018
25. 04. 2019 SDH Úhonice - pálení čarodějnic
25. 04. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - informace o přerušení dodávky elektřiny v obci
24. 04. 2019 Svoz velkoobjemového odpadu v sobotu 27.4.2019
16. 04. 2019 Zápis a usnesení z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 27.3.2019
15. 04. 2019 Nepřítomnost starosty v týdnu od 23.4. - 26.4.2019

XML