Obec Velké Albrechtice

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://velkealbrechtice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Velké Albrechtice
Velké Albrechtice 119
742 91 Velké Albrechtice

Datová schránka: ixsbkfh
E-mail: chudjakova.radka@velkealbrechtice.cz, drastichova.blanka@velkealbrechtice.cz, starosta@velkealbrechtice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 08. 2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-odprodej nemovité věci-pozemnku parc.č. 2934 v k.ú.Velké Albrechtice
07. 08. 2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-odprodej nemovité věci-pozemnku parc.č. 2934 v k.ú.Velké Albrechtice
07. 08. 2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-odprodej nemovité věci-pozemnku parc.č. 2934 v k.ú.Velké Albrechtice
23. 07. 2019 Výzva MAS Regionu Poodří Operačního programu zaměstnanost.
23. 07. 2019 Výzva MAS Regionu Poodří Operačního programu zaměstnanost.
23. 07. 2019 Výzva MAS Regionu Poodří Operačního programu zaměstnanost.
22. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Zdravíčko 2019
22. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Zdravíčko 2019
22. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Zdravíčko 2019
03. 07. 2019 Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 1 Regionu Poodří
03. 07. 2019 Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 1 Regionu Poodří
03. 07. 2019 Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 1 Regionu Poodří
01. 07. 2019 Usnesení č. 4 Zastupitelstva obce Velké Albrechtice ze dne 17.6.2019
01. 07. 2019 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
01. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
01. 07. 2019 Závěrečný účet obce Velké Albrechtice za rok 2018 schválený
01. 07. 2019 Usnesení č. 4 Zastupitelstva obce Velké Albrechtice ze dne 17.6.2019
01. 07. 2019 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
01. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
01. 07. 2019 Závěrečný účet obce Velké Albrechtice za rok 2018 schválený
01. 07. 2019 Usnesení č. 4 Zastupitelstva obce Velké Albrechtice ze dne 17.6.2019
01. 07. 2019 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
01. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
01. 07. 2019 Závěrečný účet obce Velké Albrechtice za rok 2018 schválený
12. 06. 2019 Valná hromada Regionu Poodří
12. 06. 2019 Valná hromada Regionu Poodří
12. 06. 2019 Valná hromada Regionu Poodří
31. 05. 2019 Pozvánka na 4.zasedání zastupitelstva obce
31. 05. 2019 Pozvánka na 4.zasedání zastupitelstva obce
31. 05. 2019 Pozvánka na 4.zasedání zastupitelstva obce
28. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Velké Albrechtice za rok 2018
28. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Velké Albrechtice za rok 2018
28. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Velké Albrechtice za rok 2018
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška rozhodnutí ve věci povolení nakládání s vodami
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška rozhodnutí ve věci povolení nakládání s vodami
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška rozhodnutí ve věci povolení nakládání s vodami
26. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
26. 04. 2019 oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Regionu Poodří
26. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2019
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení ve věci povolení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů-medvěda hnědého
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška -hromadný předpisný seznam
26. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
26. 04. 2019 oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Regionu Poodří
26. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2019
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení ve věci povolení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů-medvěda hnědého
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška -hromadný předpisný seznam
26. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

XML