Obec Přibice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://www.pribice.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Přibice
Přibice 348
691 24 Přibice

Datová schránka: raqb6e7
E-mail: podatelna@pribice.cz, ou@pribice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 02. 2021 Záměr obce
23. 02. 2021 Záměr obce
19. 02. 2021 Záměr obce
15. 02. 2021 Záměr obce
15. 02. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
08. 02. 2021 Záměr obce
17. 12. 2020 Záměr obce
17. 12. 2020 Záměr obce
15. 12. 2020 Obec Přibice: Oznámení o ceně stočného
15. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
07. 12. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
07. 12. 2020 Záměr obce
30. 11. 2020 Vodovody a kanalizace Břeclav: Ceník vodného na rok 2021
30. 11. 2020 E.ON: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25. 11. 2020 Obec Přibice: Návrh rozpočtu obce Přibice na rok 2021
25. 11. 2020 Obec Přibice: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Přibice 2022-2023
25. 11. 2020 DSO Sdružení obcí Čistá Jihlava: Návrh rozpočtu na rok 2021
23. 11. 2020 Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023
23. 11. 2020 Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí: Návrh rozpočtu na rok 2021
23. 11. 2020 Ministerstvo obrany: Oznámení veřejné vyhlášky OOP, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice
10. 11. 2020 Dokument "KrÚ JMK: Závěr zjišťo..." již není dostupný.
03. 11. 2020 MěÚ Pohořelice: Stanovení přechodné úpravy provozu, pro akci "I/52 Nová Ves km 27,150 - 30,930 souvislá obnova krytu, II. etapa"
19. 10. 2020 Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
12. 10. 2020 Omezení úředních hodin
07. 09. 2020 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
02. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.9.2020 (7:00-11:30 hod.)
02. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.9.2020 (11:30-16:00 hod.)
27. 08. 2020 ÚZSVM: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, stav k 1. 8. 2020
19. 08. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
05. 08. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
05. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
14. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 1/2020
23. 06. 2020 Záměr obce
23. 06. 2020 Záměr obce
15. 06. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
08. 06. 2020 Informace o konání akcí (noční klid)
04. 06. 2020 Obec Přibice: Výkaz FIN 2-12 M
04. 06. 2020 Obec Přibice: Návrh závěrečného účtu za rok 2019
04. 06. 2020 Obec Přibice: Příloha
04. 06. 2020 Obec Přibice: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
04. 06. 2020 Obec Přibice: Výkaz zisku a ztráty
04. 06. 2020 Obec Přibice: Inventarizační zpráva 2019
04. 06. 2020 Obec Přibice: Rozvaha
02. 06. 2020 Záměr obce
26. 05. 2020 Sdružení obcí Čistá Jihlava: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
26. 05. 2020 Sdružení obcí Čistá Jihlava: Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí
26. 05. 2020 Sdružení obcí Čistá Jihlava: Návrh závěrečného účtu za rok 2019
26. 05. 2020 Sdružení obcí Čistá Jihlava: Rozvaha
26. 05. 2020 Sdružení obcí Čistá Jihlava: Inventarizační zpráva 2019
26. 05. 2020 Sdružení obcí Čistá Jihlava: Fin 2-12 M 2019

XML