Obec Žarošice

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://zarosice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Žarošice
Žarošice 14
696 34 Žarošice

Datová schránka: fnab2bh
E-mail: obec.zarosice@iol.cz, obec.zarosice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Záměr č.7/2019 o prodeji pozemku
17. 05. 2019 Záměr č. 8/2019 o pronájmu části parcely
17. 05. 2019 Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
27. 04. 2019 Svolání l. zasedání okrskové volební komise
27. 04. 2019 Veřejná vyhláška
24. 04. 2019 Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu úz. plánu Žarošice
19. 04. 2019 Informace - porovnání položek výpočtu pro vodné a stočné
11. 04. 2019 Záměr č. 3/2019 o zřízení práva stavby
11. 04. 2019 Záměr č. 6/2019 o směně pozemku
11. 04. 2019 Upozornění pro občany jiného státu EU o zapsání do vol. seznamu
10. 04. 2019 Vyhláška o počtu a sídle volebních okrsků
04. 04. 2019 OOP o opatřeních odchylných od některých ust. lesního zákona
29. 03. 2019 Vyhláška o minimálním počtu členů okrskové volební komise
29. 03. 2019 OOP - přechodná úprava provozu
23. 03. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu 14.4.2019
20. 03. 2019 Usnesení zastupitelstva obce Žarošice ze dne 14.3.2019
20. 03. 2019 Rozpočet obce Žarošice na rok 2019
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - kormorán velký
06. 03. 2019 Veřejné zasedání OZ Žarošice ve čtvrtek 14.3.2019 v 18.00 hod. v sále OÚ
06. 03. 2019 Výzva a zveřejnění údajů o nemovitostech
04. 03. 2019 Záměr č. 5/2019 o pronájmu pozemku
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu
28. 02. 2019 Usnesení Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 27.2.2019
25. 02. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 obce Žarošice
20. 02. 2019 Veřejné zasedání OZ Žarošice dne 27.2.2019 v 18.30 hod. v sále OÚ
20. 02. 2019 Veřejné zasedání OZ Žarošice 27.2.2019 v 18.30 v sále OÚ
14. 02. 2019 Záměr č. 2/2019 o prodeji pozemků
14. 02. 2019 Záměr č. 3/2019 o uzavření smlouvy o zřízení práva stavby
14. 02. 2019 Záměr č. 4/2019 ó uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
02. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ná..." již není dostupný.
02. 02. 2019 Zrušení OOP
02. 02. 2019 Rozpočtové provizorium obce Žarošice na rok 2019
02. 02. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020,2021
02. 02. 2019 Schválený závěrečný účet obce Žarošice za rok 2017
02. 02. 2019 Schválený rozpočet na rok 2018
02. 02. 2019 Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021
23. 01. 2018 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve středu 31.1.2018 v 18.30 v sále OÚ.
17. 01. 2018 Záměr č. 1/2018 o pronájmu bytu
16. 01. 2018 Oznámení o místu a konání 2. kola volby prezidenta republiky
16. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2017
12. 01. 2018 Oznámení o místu a době konání voleb prezidenta ČR
12. 01. 2018 Dokument "Dražební vyhláška čj...." již není dostupný.
12. 01. 2018 Zápis a usnesení z XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice dne 14.12.2017
12. 01. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
12. 01. 2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové komise
12. 01. 2018 Záměr č. 7/2017 o pronájmu
12. 01. 2018 Opatření obecné povahy - povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského
12. 01. 2018 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve čtvrtek 14.12.2017 v 18.30 hod v sále OÚ.
12. 01. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
12. 01. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 - DSO Severovýchod

XML