Město Kostelec nad Orlicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://kostelecno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

Datová schránka: aj5bhbi
E-mail: podatelna@muko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. – Sedmé setkání Borovnic
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. – ul. Rybářská Kostelec nad Orlicí
20. 05. 2019 Záměr obce pronajmout dvě místnosti v k.ú. Kostelec nad Orlicí
16. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici - Řidič sk. C, manipulační dělník
16. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - rok 2018
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. – rekonstrukce silnice č. III/3167
15. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici - Referent stavebního úřadu-životního prostředí
15. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici - Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků
15. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici - Referent ekonomického odboru - účetní
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. – výstavba chodníků II. část Bolehošť
14. 05. 2019 1. Výzva poskytování finančních darů Federal - Mogul Friction Products a.s.
14. 05. 2019 Nabídka k prodeji hasičského vozidla AS 16 IFA
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. – PDZ MK Hřibiny – Ledská výstavba splaškové kanalizace v úseku Hoděčín - Olešnice
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Borohrádek
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Čestice
14. 05. 2019 Záměr obce prodat pozemek parc. č. 2409/21 v k.ú. Kostelec nad Orlicí
10. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - Přehled sídel a telefonního spojení do volebních místností obcí
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. – ul Jiráskova Doudleby nad Orlicí
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na poz. kom. – DZ Doudleby nad Orlicí
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na poz. kom. – DZ U Dubu Týniště nad Orlicí
06. 05. 2019 Dražební vyhláška - Ilona Vorlíková
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. – oprava okružní křižovatky silnic č. I/11 a I/36 v Česticích
03. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva - Čestice
03. 05. 2019 Zápis do MŠ Mánesova 987, Kostelec nad Orlicí
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Lípa nad Orlicí
26. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
25. 04. 2019 Záměr obce prodat pozemek v k.ú. Kostelec nad Orlicí
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení pro stavbu III/3172 Borohrádek, 2.etapa v Borohrádku
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
24. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
24. 04. 2019 Výběrové řízení na pozici - Vedoucí odboru dopravy - obecního živnostenského úřadu
19. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zajištění akce „IE-12-2006053 Kostelec n. Orl., Koryta – rekonstrukce NN, kNN
16. 04. 2019 Usnesení - Marcel Šmíd
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/36 při místní části Moravsko obce Zdelov
16. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva - Zdelov
16. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 9
16. 04. 2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech pro rok 2019
16. 04. 2019 Vyhláška - Petr Kubáč
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – havarijní stav splaškové kanalizace MK Riegrova Kostelec nad Orlicí
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Bolehošť
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích –výstavba splaškové kanalizace Olešnice - Hoděčín
05. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
05. 04. 2019 Výběrové řízení na pozici - Vedoucí odboru dopravy - obecního živnostenského úřadu
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnice č. II/305 v k.ú. Borohrádek
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Olešnice chodník
05. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva - Kostelecké Horky
05. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva - Hřibiny-Ledská
05. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva - Svídnice
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zahrádkářská výstava Častolovice Velikonoce – svátky jara
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

XML