Praha 22

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha22.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 10

Datová schránka: 42ebvne
E-mail: podatelna@praha22.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 07. 2021 Rozhodnutí - odběr PZV, studny (domovní studny) (NSV-STP 6): vrtaná studna ppč. 278/12, k.ú. Benice
27. 07. 2021 M - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Ekocity Uhříněves II - územní rozhodnutí o umíst
22. 07. 2021 Výzva k podání nabídky na VZMR s názvem "Úpravy zahradního domku pro správce parku za radnicí"
22. 07. 2021 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
21. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Bečovská, Podleská, Přátelství a na pozemcích nové prodejny Lidl, vše v k. ú. Uhříněves
21. 07. 2021 Společné povolení-"Zkapacitnění ČSOV (č.078),Bratří Jandusů,Praha 22",k.ú.Uhříněves
20. 07. 2021 Volná pracovní pozice - referent OV - vedení spisovny (archivu)
20. 07. 2021 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky - Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3
18. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3107 vlny 10 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ
18. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24
16. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci NN1123, k. ú. Pitkovice
16. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Únorová, k. ú. Nedvězí u Říčan
16. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav
15. 07. 2021 Závěrečný účet za rok 2020
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci V Pitkovičkách, k.ú. Pitkovice
13. 07. 2021 Dokument "Dražëbní vyhláška ne..." již není dostupný.
12. 07. 2021 Záměr pronájmu pč. 168/212 a 168/175 v k.ú. Pitkovice
12. 07. 2021 Prominutí místního poplatku z pobytu do 31.12.2021
09. 07. 2021 Dokument "R - prodloužení platn..." již není dostupný.
08. 07. 2021 Rozhodnutí o dělení pozemků: dělení a scelování pozemků
07. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 22.7.21, Nové nám., veřejné WC, PVK Praha, Přátelství - informační tabule ÚMČ Praha 22, Křešínksá 155/9
02. 07. 2021 Oznámení rozpočtových opatření č. 4
02. 07. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby "Praha 22-Pitkovice,Pečárkova-nová přípojka NN" na ppč. 219/62,k.ú.Pitkovice
02. 07. 2021 Dokument "Ozn. o zaháj.spol.říz..." již není dostupný.
01. 07. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
01. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - opatření obecné povahy
01. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci K Markétě, k.ú. Královice
01. 07. 2021 Návrh opatření obecné povahy záplavové území Rokytka
30. 06. 2021 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - 15.7.21, ul. Trampotova, ul. Semanského
30. 06. 2021 Volná pracovní pozice - Referent/ka odboru správy majetku
28. 06. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Slámova, k.ú. Nedvězí
25. 06. 2021 Přerušení dodávky elektřiny Nové náměstí ,Přátelství
24. 06. 2021 Oznámení o zpracování LHP pro LHC Újezd nad Lesy - stanovení termínu pro uplatnění připomínek
23. 06. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Nové nám. (prostor u muzea), k.ú. Uhříněves
22. 06. 2021 Dokument "Ozn. o zahájení spol...." již není dostupný.
21. 06. 2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
17. 06. 2021 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu
17. 06. 2021 Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí a stavební povolení - "Obnova objektů mlýna Královice"
17. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška nedo..." již není dostupný.
16. 06. 2021 Návrh opatřední obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Přátelství, Podleská, Bečovská a v areálu prodejny Lidl
16. 06. 2021 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Lávka přes Říčanský potok, nám. Bratří Jandusů – zpracování PD“
15. 06. 2021 Oznámení o konání 4. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 23.6.2021
15. 06. 2021 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
15. 06. 2021 Výběrové řízení - referent OOS
15. 06. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00
14. 06. 2021 Rozhodnutí o změně stavby před dokonč. - přeložka stáv. el. NN kabelu na ppč. 961/10, k.ú. Uhříněves
14. 06. 2021 Výběrové řízení - OSVZ - výkon sociální práce, sociální kurátor
14. 06. 2021 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu
11. 06. 2021 Oznámení o zpracování LHP pro LHC Újezd nad Lesy - stanovení termínu pro uplatnění připomínek
11. 06. 2021 Záměr pronájmu sálu Uhříněveského muzea - Co-working

XML