Praha 22

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha22.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 10

Datová schránka: 42ebvne
E-mail: podatelna@praha22.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 ÚR-5.etapa vč. přívodní trasy, komunuikační síť spol. UPC k.ú. Uhříněves, lokalita Blokanda
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci K Dálnici, k. ú. Uhříněves
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy - Únorová, Pánkova, Hájová, Rokytná, Za Úřadem, k. ú. Nedvězí u Říčan. Oprava mostu na kom. Únorová č. R-032
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy II. - Na Koupaliště, Květnového Povstání, k. ú. Benice. Uzavírka ulice Na Koupaliště.
15. 05. 2019 Zveřejnění závěrečného účtu za rok 2018
14. 05. 2019 Opakované povolení - ČSOV+výtlaky Fr.Diviše, Uhříněves
13. 05. 2019 Opatření obecné povahy - oprava propadu vozovky na komunikaci K Říčanům, k. ú. Kolovraty
09. 05. 2019 Platební výměr č. 4/2019 za psa
07. 05. 2019 ÚR-"Stavba č.43102 ZŠ Romance-Uhříněves",ppč. 1793/35,k.ú.Uhříněves
06. 05. 2019 Opatření obecné povahy - oprava komunikací Na Luka, Na Koupaliště, k. ú. Benice
06. 05. 2019 Volné pracovní místo na OHS - řidič - zahradnické a údržbářské práce
03. 05. 2019 Informace Magistrátu hl.města Prahy k provádění cyklické deratizace v roce 2019
03. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 20.5.2019 - ul. V Bytovkách, Lávová, Slídová
30. 04. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Říčanům, k. ú. Kolovraty
26. 04. 2019 Dokument "Rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Požární ochrana v době zvýšeného nebezpeční vzniku požáru.
26. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
26. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových úprav 01/2019
26. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Ke Kříži, k. ú. Uhříněves - čistění komunikace
24. 04. 2019 Oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí
24. 04. 2019 Opatření obecné povahy - souvislá údržba komunikace Na Lukách, k. ú. Benice
18. 04. 2019 Dokument "USN-zast. úř- žádost ..." již není dostupný.
18. 04. 2019 Opatření obecné povahy - úprava povrchu vozovky - K Nedvězí, k. ú. Královice + k. ú. Nedvězí u Říčan
17. 04. 2019 Záměr pronájmu NP na Novém náměstí čp. 1257
16. 04. 2019 Záměr pronájmu garážových stání v čp. 1257 na Novém náměstí
16. 04. 2019 Záměr pronájmu garážových stání v čp. 1370 na Novém náměstí
16. 04. 2019 VZMR " Komunikační propojení ul. Fr. Diviše - K Dálnici, zpracování studie "
16. 04. 2019 Dokument "Oznámení - zahájení s..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
16. 04. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Pánkova, k. ú. Nedvězí u Říčan
15. 04. 2019 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání)
15. 04. 2019 Oznámení o konání 4. ZMČ Praha 22 dne 24. 4.2019
15. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Vyměřen místní poplatek
11. 04. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 2.5.19 - ul. Přátelství č.p. 60/141, č.p. 1811/3 a 2147/2, hřbitov
11. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 2.5.2019, ul.Přátelství , ul.Přátelství - Hřbitov
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - vybudování vodovodního řadu - ul. K Dálnici, k. ú. Uhříněves
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na Novém náměstí (parkoviště za školní jídelnou) - turistický a běžecký pochod
11. 04. 2019 Usnesení - prodloužení lhůty na doplnění do 30.9.2019 - "Zaokruhování vodov. řadu Praha východ"
10. 04. 2019 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP
09. 04. 2019 Zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2018
09. 04. 2019 Dokument "Ozn. pokračování ÚŘ-5..." již není dostupný.
05. 04. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Vyderská, Bystřičná, Pstružná, Jezerská, k. ú. Uhříněves
05. 04. 2019 Opatření obecné povahy - pokládka kabelů 22kV u obytného souboru VIVUS, k. ú. Uhříněves
04. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - tajemník/tajemnice úřadu městké části
03. 04. 2019 Společné povolení na st.úpr. RD č.p.42 na ppč.167 a 170/2,k.ú.Benice,ul.Na koupaliště
03. 04. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí ORS
02. 04. 2019 Informování o změně úředních hodin ÚMČ Praha 1
02. 04. 2019 Záměr přímého pronájmu části pozemku parc. č. 1858/8 v k.ú. Uhříněves
29. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa

XML