Praha 22

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha22.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 10

Datová schránka: 42ebvne
E-mail: podatelna@praha22.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV ÚP SÚ HMP
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP
25. 01. 2021 Oznámení o pokračování opakovaného řízení o povolení stavby vod. díla "Přepojení ČS Uhříněves IV a XIX, Praha 22"
25. 01. 2021 Volná pracovní pozice - Referent/ka odboru správy majetku
21. 01. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Ke Kříži, k.ú. Uhříněves
20. 01. 2021 Dražební vyhláška - dražba nermovitých věcí,LV č.2033,1900, k.ú.Uhříněves
20. 01. 2021 Dražební vyhláška - dražba movitých věcí, č.j. 067 EX 1706/20-55
19. 01. 2021 Rozpočtová opatření č. 8/2020
19. 01. 2021 Oznámení o konání 1. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 27.1.2021
18. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení + jednání - "BD Uhříněves" na ppč. 93,96,97,95,98 a 2056,k.ú.Uhříněves,ul.Přátelství
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
15. 01. 2021 Stanovení místní úpravy provozu (OOP)
15. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny -křižovatkaul. Přátelství-K Sokolovně: kamerový systém
14. 01. 2021 R - prodloužení platnosti rozhodnutí-"HFC Praha 22, Pitkovice-Žampiónová"
14. 01. 2021 Usnesení o nařízení dražebního jednání o prodeji movitých věcí
14. 01. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích II., III. a IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích na území MČ Praha 22, k.ú. Uhříněves
12. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 2.2.21 8:00 - 9:00 a 13:00 - 14:00, Přátelství 43, nám. Smiřických 38,42,290,40,39
12. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodváky elektřiny - 3.2.21 8:00 - 13:30 Trampotova, Semanského, nám. Bří. Jandusů - Veolia, ZB VO - 0829, křižovatka Přátelství - K Sokolovně (kamerový systém)
12. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 2.2.21, 8:00-16:00, ul. Žampiónová, Muchomůrková, Bedlová
12. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1.2. 8:00 - 15:00, K Sokolovně č. p. 1271,1253, 199, 66, p.č. 101
12. 01. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, parkoviště BILLA - s vjezdem J. Bubeníčka, k.ú. Uhříněves
12. 01. 2021 Záměr přímého pronájmu části pozemku parc. č. 1666/9 v k.ú. Uhříněves společnosti Rriver trip s.r.o.
12. 01. 2021 Výběrové řízení - referent/ka OŽPD
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3061/10 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
11. 01. 2021 Ozn. o zaháj. říz. - změna stavby před dokonč. a pozv. k úst. jednání - příst., nást. a st. úpr. RD č.p. 817 na ppč. 1400/6,-/5,-/17,-/68.-/66, k.ú. Uhříněves, ul. Nad Volyňkou
11. 01. 2021 R-ÚR+SP-vodovod. řad,NN kabel.přípoj.,zaříz. staveniště-na ppč.219/62,219/168,222/19,222/31,222/32,k.ú.Pitkovice
08. 01. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání na období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2
08. 01. 2021 Pravidla hospodaření MČ Praha 22 v období rozpočtového provizoria na rok 2021
08. 01. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výběr organizátora soutěže na koncepční řešení přednádražního prostoru Praha - Uhříněves"
07. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Ke Kříži - přesun autobusové zastávky
05. 01. 2021 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Měsíčková, k. ú. Kolovraty
05. 01. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Do Hlinek, U Železnice, k. ú. Kolovraty
31. 12. 2020 Usnesení o námitkách podjatosti, Pražský okruh v úseku 511
31. 12. 2020 Usnesení o námitkách podjatosti
30. 12. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 15.01.2021 ul.Na Vysočině č.p.828, ul.Tatranská č.p.603
23. 12. 2020 Oznámení rozpočtových opatření č. 7/2020
22. 12. 2020 Záměr pronájmu NP č. 205 na Novém nám. čp. 1370
21. 12. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
21. 12. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
21. 12. 2020 Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 ÚP SÚ HMP
21. 12. 2020 Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
18. 12. 2020 M - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Ekocity Uhříněves II - územní rozhodnutí o umíst

XML