Praha 22

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha22.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 10

Datová schránka: 42ebvne
E-mail: podatelna@praha22.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem " Oprava povrchu chodníků - Blokanda - zpracování PD "
17. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 6.8.2019 - ul. Tatranská
17. 07. 2019 VZMR " Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce "
16. 07. 2019 Vyrozumění o dodatku odvolání k opakovanému povolení ČSOV+výtlaky Uhříněves
10. 07. 2019 Oznámení o konání 1. mimořádného zasedání ZMČ Praha 22 dne 17.7.2019
10. 07. 2019 Opatření obecné povahy
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP
08. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Referent správy místního hospodářství
07. 07. 2019 Oznámení o společném jednání návrhu změny Z-2600/00 ÚP
05. 07. 2019 VZ "Výměna povrchu dětského hřiště Nové náměstí"
03. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Záměr přímého pronájmu NP č. 504 v čp. 1610 ul. Ke Kříži
03. 07. 2019 Záměr pronájmu NP č. 502 v čp. 1610 ul. Ke Kříži
01. 07. 2019 Výzva k podání nabídky k VZMR "Výkon činnosti TDI při provádění stavby-Výstavba DPS Betlímek "
28. 06. 2019 VZMR - Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 03 úprav Územního plánu
27. 06. 2019 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Dálnici, k. ú. Uhříněves
27. 06. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Žampionová, k. ú. Pitkovice
27. 06. 2019 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
27. 06. 2019 „Výměna záložního zdroje v čp. 1440/2a (Nové náměstí) ve strojovně výtahu včetně dodání klimatizace
25. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
25. 06. 2019 Dokument "Ozn. o zaháj. ÚŘ-lhůt..." již není dostupný.
25. 06. 2019 Dokument "Ozn. o zaháj ÚŘ-lhůta..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 25.7.2019 - ul. Žampiónová č.p. 38,34,33,32, č.parc. 44/2
21. 06. 2019 Záměr přímého pronájmu NP v čp. 1440/2a na Novém náměstí
20. 06. 2019 Dokument "Usn. -ustanovení opat..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Dokument "Usn-ustanovení opatro..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Výzva k podání nabídky ,,Oprava schodiště a plochy před vstupem do budovy ÚMČ Prahy 22"
19. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.7.2019 - ul. K Dálnici
19. 06. 2019 Vyrozumění o podání odvolání k opakovanému povolení "Přepojení ČSOV IV a XIX, Praha 22"
18. 06. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Františka Diviše z důvodu opravy překopu mezi komunikací Fr. Diviše a Jindřicha Bubeníčka
18. 06. 2019 Záměr přímého pronájmu NP v čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi
17. 06. 2019 Oznámení o konání 5. ZMČ dne 26.6.2019
17. 06. 2019 Žádost o prodloužení společného rozhodnutí-rozšíření jízdního pruhu,k.ú.Pitkovice
17. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
14. 06. 2019 Oznámení rozpočtových opatření č.2/2019
12. 06. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Františka Diviše - budování nového chodníku
12. 06. 2019 Záměr přímého pronájmu - NP v čp. 78 ul. Semanského v Praze - Uhříněvsi
12. 06. 2019 Záměr pronájmu NP č. 5a v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze Uhříněvsi
11. 06. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Do Dolnic, Královice
11. 06. 2019 Opatření obecné povahy
11. 06. 2019 Opatření obecné povahy
10. 06. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Do Dolnic, k. ú. Královice
07. 06. 2019 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem " Oprava cestní sítě Husova parku "
05. 06. 2019 Dokument "Oznámení o vydání sta..." již není dostupný.
05. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
04. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 24.6.2019 - ul. Jindřicha Bubeníčka
03. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 24.6.2019 - ul. Ke Kříži
03. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 24.6.2019 - ul. Jindřicha Bubeníčka

XML