Obec Bílá Lhota

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://bilalhota.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2020 ČEZ DISTRIBUCE OZNAMUJE, ŽE DODÁVKA ELEKTŘINY BUDE OBNOVENA CCA V 18.00 HOD.
18. 02. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MEDLOV
18. 02. 2020 Oznámení o nekonání valné hromady Honebního společenstva Mladeč
11. 02. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - návrh na opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 02. 2020 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU - HONEBNÍ SPOLEČENSTVO MLADEČ
05. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
05. 02. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2020
14. 01. 2020 Tříkrálová sbírka 2020
31. 12. 2019 ZÁMĚR OBCE
31. 12. 2019 Dokument "Inforamce dle zákona ..." již není dostupný.
27. 12. 2019 Rozpočtové provizorium na rok 2020
20. 12. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - MOST NOVÉ MLÝNY - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 15.4.2020
10. 12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.j. 63920/2019-MZE-16212
09. 12. 2019 Pozvánka na 8. zasedání ZO Bílá Lhota
07. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
07. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Bílá Lhota č. 3/2019,o místním poplatku ze psů
07. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného
07. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o úplném znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 2a
25. 10. 2019 Pozvánka na 7. zasedání ZO Bílá Lhota
22. 10. 2019 ZÁMĚR OBCE - pronájem neb. prostor, prodej části pozemku
01. 10. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o za..." již není dostupný.
18. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
11. 09. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava mostu ev.č. 4498-6 Nové Mlýny
06. 09. 2019 Veřejná nabídka pozenků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění uveřejněná Státním pozemkovým úřadem
06. 09. 2019 Úplná uzavírka kř.sil. III/37317 a III/37320 a dále sil. III/37320 - Podolí
02. 09. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
29. 08. 2019 Pozvánka na 6. zasedání ZO Bílá Lhota
28. 08. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU vlastníkům lesů o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov (LHO) zpracovaných pro zařizovací obvod Litovel
28. 08. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provzu na pozemních komunikacích
26. 08. 2019 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
26. 08. 2019 Bezpečnostní desatero
07. 08. 2019 ZÁMĚR OBCE - směna pozemku
19. 06. 2019 Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2018 - schválený
19. 06. 2019 Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2018 - návrh
18. 06. 2019 Dokument "Rozhodnutí - Cykloste..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Pozvánka na 5. zasedání ZO Bílá Lhota
22. 05. 2019 Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2018
15. 05. 2019 ZÁMĚR OBCE
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. KUOK 48829/2019
06. 05. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu Státním pozemkovým úřadem v k.ú. Řimice
30. 04. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
29. 04. 2019 Závěrečný účet 2018 - Mikroregion Litovelsko
29. 04. 2019 Schválený rozpočet 2019 - Mikroregion Litovelsko
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška - č.j. 969623/19/3100-11460-803122
18. 04. 2019 Dokument "Inforamce dle zákona ..." již není dostupný.
11. 04. 2019 KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI III.
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č.j. LUOK 37721/2019
09. 04. 2019 Pozvánka na 4. zasedání ZO Bílá Lhota
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

XML