Obec Jenštejn

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://jenstejn.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC JENŠTEJN
9. května 60
250 73 Jenštejn

Datová schránka: 8pkb6wz
E-mail: info@jenstejn.com

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 UD/91/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Podolanka
13. 09. 2019 UD/91/2019 Veřejná vyhláška - Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Podolanka
09. 09. 2019 Oznámení o zřízení elektronické Úřední desky svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí
09. 09. 2019 UD/89/2019 Veřejná vyhláška - oznámení - Magistrátu hlavního města Prahy
09. 09. 2019 UD/90/2019 Veřejná vyhláška - oznámení - Magistrátu hlavního města Prahy
06. 09. 2019 UD/88/2019 Informace o konání 9. zasedání zastupitelstva
30. 08. 2019 UD/87/2019 Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
20. 08. 2019 UD/86/2019 Veřejná vyhláška Magistrátu hlavního města Prahy
14. 08. 2019 UD/85/2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - Vinořský potok
13. 08. 2019 UD/82/2019 Veřejná vyhláška Magistrátu hlavního města Prahy
09. 08. 2019 Dokument "UD/84/2019 Rozhodnutí..." již není dostupný.
07. 08. 2019 UD/83/2019 Oznámení Svazkové školy Přezletice, Podolanka, Jenštejn-svazku obcí o zřízení elektronické úřední desky
07. 08. 2019 UD/83/2019 Oznámení Svazkové školy Přezletice, Podolanka, Jenštejn-svazku obcí o zřízení elektronické úřední desky
05. 08. 2019 Dokument "UD/81/2019 Rozhodnutí..." již není dostupný.
29. 07. 2019 UD/75/2019 Veřejná vyhláška - oznámení MHMP o vydání změny Z 3222/00 ÚP SÚ HMP
26. 07. 2019 Dokument "UD/80/2019 Rozhodnutí..." již není dostupný.
25. 07. 2019 UD/79/2019 Veřejná vyhláška Opakované veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu
23. 07. 2019 UD/74/2019 Veřejná vyhláška/Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny IV úprav ÚP SÚ HMP
19. 07. 2019 UD/78/2018 Pozvánka na zasedání sněmu delegátů Svazkové školy Přezletice, Podolanky, Jenštejn - svazku obcí
18. 07. 2019 UD/77/2019 Oznámení záměru Ministerstva životního prostředí - posuzování vlivů na životní prostředí
17. 07. 2019 UD/76/2019 Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích
09. 07. 2019 UD/71/2019 Veřejná vyhláška-oznámení MHMP o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP
09. 07. 2019 UD/72/2019 Veřejná vyhláška-oznámení MHMP o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP
07. 07. 2019 UD/73/2019 Veřejná vyhláška-oznámení MHPM o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 MHMP
24. 06. 2019 UD/70/2019 Oznámení zahájení prací/veřejného záboru
20. 06. 2019 UD/69/2019 Zveřejnění dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (obec, MŠ)
20. 06. 2019 UD/67/2019 Výpis usnesení z 8. zasedání zastupitelstva
19. 06. 2019 UD/63/2019 Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty
19. 06. 2019 UD/64/2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 06. 2019 UD/65/2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
19. 06. 2019 UD/66/2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
19. 06. 2019 Dokument "UD/68/2019 Oznámení z..." již není dostupný.
10. 06. 2019 UD/62/2019 Informace o konání 8. zasedání zastupitelstva
03. 06. 2019 UD/61/2019 Veřejná vyhláška Městského úřadu v Brandýse nad Labem-St. Boleslavi
29. 05. 2019 UD/60/2019 Veřejná vyhláška - oznámení - Magistrátu hlavního města Prahy
28. 05. 2019 UD/59/2019 Veřejná vyhláška-oznámení Magistrátu hlavního města Prahy
20. 05. 2019 UD/58/2019 Usnesení sněmu Svazkové školy Přezletice, Podolanka, Jenštejn-svazek obcí
20. 05. 2019 UD/56/2019 Zveřejnění dle zákona o rozpočtové odpovědnosti (Svazek)
20. 05. 2019 UD/57/2019 Výpis usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva
14. 05. 2019 UD/54/2019 Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Podolanka
14. 05. 2019 UD/55/2019 Oznámení zahájení prací/záboru v ulici Hradní
13. 05. 2019 Dokument "UD/53/2019 Oznámení o..." již není dostupný.
06. 05. 2019 UD/52/2019 Informace o konání 7. zasedání zastupitelstva
03. 05. 2019 UD/51/2019 Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn-svazek obcí zve na zasedání sněmu delegátů
02. 05. 2019 UD/44/2019 VOLBY - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
29. 04. 2019 UD/49/2019 Svazek obcí - návrh závěrečného účtu za rok 2018
29. 04. 2019 UD/50/2019 Návrh závěrečného účtu obce Jenštejn za rok 2018
24. 04. 2019 UD/48/2019 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj
23. 04. 2019 UD/47/2019 Výpis usnesení z 6. zasedání zastupitelstva
18. 04. 2019 UD/46/2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019

XML