Obec Radonice

Město, městys, obec, MČ
Okres Chomutov

http://obec-radonice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Radonice
Radonice 1
431 55 Radonice

Datová schránka: bbybbu9
E-mail: obec.radonice@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2021 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Radonice č. 22-2021 ze dne 30.11.2021
01. 12. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu Kulturního domu v Radonicích
01. 12. 2021 Program rozvoje obce - Strategický plán obce Radonice na období 2021-2024
01. 12. 2021 Ceník prodeje dřeva
30. 11. 2021 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - Prosinec 2021
29. 11. 2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022
26. 11. 2021 Návrh rozpočtu Obce Radonice na rok 2022
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Společné povolení stavby pod názvem "V487/488 – vedení 400 kV VER - VIT"
23. 11. 2021 Pozvánka na 22 zasedání zastupitelstva obce
19. 11. 2021 Aukční vyhláška - pozemek v Háj u Vintířova
19. 11. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny 25.11.2021 od 7-30 do 15-30 - ZRUŠENO
16. 11. 2021 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů
16. 11. 2021 Skládka Vrbička - Svoz bioodpadu leden až březen 2022
16. 11. 2021 Mikroregion Radonicko - Návrh Rozpočtu na rok 2022
12. 11. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny 25.11.2021 od 7-30 do 15-30
12. 11. 2021 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
27. 10. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu kulturního domu v Radonicích
25. 10. 2021 Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024
25. 10. 2021 Závěrečný účet obce 2020
21. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
09. 10. 2021 Výsledky hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
01. 10. 2021 Informace pro poplatníky daně
15. 09. 2021 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Radonice č. 21-2021 ze dne 8.9.2021
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
09. 09. 2021 Opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu Radonice
09. 09. 2021 Oznámení - delegování členů do okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021
09. 09. 2021 Veřejná vyhláška - složení okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021
09. 09. 2021 Veřejná vyhláška - o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021
09. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č.1 Územního plánu Radonice a doručení Změny č.1 Územního plánu Radonice a úplného znění Územního plánu Radonice po této změně
01. 09. 2021 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Radonice
24. 08. 2021 Veřejná vyhláška o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.-9.10.2021
24. 08. 2021 Veřejná vyhláška jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.-9.10.2021
16. 08. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
09. 08. 2021 Veřejná vyhláška - V487-488 - vedení 400 kV VER-VIT
05. 08. 2021 Nemocnice Kadaň - nová ambulance praktického lékaře
24. 07. 2021 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Radonice č. 20-2021 ze dne 21.7.2021
14. 07. 2021 Pozvánka na 20. zasedání ZO dne 21.7.2021
02. 07. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu_2020 - 2024
25. 06. 2021 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Radonice č. 19-2021 ze dne 23.6.2021
24. 06. 2021 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů
18. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu obce 2020
17. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - R..." již není dostupný.
16. 06. 2021 Pozvánka na 19. zasedání ZO dne 23.6.2021
07. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2020
07. 06. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na roky 2022 - 2026
03. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III-22417 a III-22423 v obci Radonice
31. 05. 2021 Návrh Opatření obecné povahy - Povodí Labe
24. 05. 2021 Vojenský újezd Hradiště - Výcvik červen 2021
24. 05. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

XML