Obec Želiv

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://obeczeliv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Želiv
Želiv 320
394 44 Želiv

Datová schránka: mpjaqju
E-mail: chmel.k@obeczeliv.cz, ouzeliv@obeczeliv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021
22. 04. 2022 Finanční úřad - Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí
18. 03. 2022 Krajská hygienická stanice - Návrh - Monitorovací kalendář-koupací sezóna-odběry vzorků vody
15. 03. 2022 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Želiv
10. 03. 2022 Veřejná vyhláška - PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1B ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SENOŽATY
06. 02. 2022 Záměr č. 3/2022
03. 02. 2022 Aukční vyhláška - ÚZSVM - areál ostrůvek Želiv
01. 02. 2022 Záměr č. 2/2022
13. 01. 2022 ÚZSVM-nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí
13. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Želiv
17. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Vřesník - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích umístěním dopravního značení
31. 08. 2021 VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - pouť
30. 08. 2021 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
25. 08. 2021 Aukční vyhláška - ostrůvek
19. 08. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK a silnici III/12931v obci Vřesník
16. 08. 2021 KHS Jihlava - zákaz koupání, opatření obecné povahy
05. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů volební komise, informace o počtu a sídle voleb. okrsku
04. 08. 2021 Rozpočtové opatření
03. 08. 2021 Záměr č. 11/2021
03. 08. 2021 Záměr č. 10/2021
03. 08. 2021 Záměr č. 9/2021
03. 08. 2021 Záměr č. 8/2021
26. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Vodovod Lískovice - Ovčín
26. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Změny stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce
16. 07. 2021 Záměr č. 7/2021
12. 07. 2021 ÚZSVM-nedostatečně identifikovaní vlastníci
28. 06. 2021 DSO SOMPO Schválený závěrečný účet 2020
28. 06. 2021 DSO SOMPO Střednědobý výhled 2021-2023
28. 06. 2021 DSO SOMPO - Schválený rozpočet pro rok 2021
24. 06. 2021 Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - Vodovod Lískovice-Ovčín
22. 06. 2021 Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu
04. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu
03. 06. 2021 Výkazy obce Želiv za rok 2020
03. 06. 2021 Výkazy MŠ 2020
03. 06. 2021 Výkazy ZŠ 2020
03. 06. 2021 Závěrečný účet 2020 schválený
31. 05. 2021 Ministerstvo zemědělství - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
25. 05. 2021 VV - Společné jednání o Návrhu změny č. 1 Územního plánu Želiv
24. 05. 2021 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Želiv
10. 05. 2021 Záměr č. 6/2021
03. 05. 2021 Monitorovací kalendář- KHS Jihlava
30. 04. 2021 Územní plán Želiv - Změna č. 1
30. 04. 2021 Veřejná vyhláška - společné jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Želiv
29. 04. 2021 Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
21. 04. 2021 FÚ pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška
21. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
20. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství obce Želiv
06. 04. 2021 Pozvánka na 22. zasedání ZO Želiv
03. 04. 2021 Záměr č. 4/2021
31. 03. 2021 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

XML