Praha 19

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
197 00 Praha 9

Datová schránka: ji9buvp
E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U1020/01, U1217/01, U1237/01, U1287/01 ÚP SÚ HMP
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U1004/01 a U1244/01 ÚP SÚ HMP
06. 12. 2019 Záměr pronajmout řad. garáž na p.p.č. 1821/4 k.ú. Kbely za bytovým domem čp. 301
06. 12. 2019 Záměr pronajmout řad. garáž na p.p.č. 1821/3 k.ú. Kbely za bytovým domem čp. 301
06. 12. 2019 Záměr pronajmout zahrádku č. 12 na p.p.č. 1821/1 k.ú. Kbely, ul. Hůlkova
06. 12. 2019 Záměr - směna pozemků parc.č. 1700/1 a parc. č. 1168/4 v k.ú. Kbely
04. 12. 2019 Rozhodnutí - schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro PČOV Vinoř 2020 - 2029
04. 12. 2019 Oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny V ÚP SÚ HMP
04. 12. 2019 Oznámení zahájení spol. územního a stavebního řízení - "Stavební úpravy multifunkčního objektu čp. 59"
03. 12. 2019 Program 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19
02. 12. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro r. 2020
29. 11. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02 ÚP SÚ HMP
22. 11. 2019 Výběrové řízení - referent/ka sekretariátu starostky
21. 11. 2019 Dražební vyhláška - el. dražba movité věci - Jan Kokta
20. 11. 2019 Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením - "GOLF VINOŘ"
19. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
19. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
19. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
19. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
19. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
19. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
18. 11. 2019 Záměr pronajmout p.p.č. 134 k.ú. Kbely při ul. Železnobrodská, garáž poř.č. 6
14. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
13. 11. 2019 Výběrové řízení - administrativní pracovník/úředník
11. 11. 2019 Dokument "Ozn. zahájení řízení,..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP
01. 11. 2019 Stavební povolení - "Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)"
31. 10. 2019 Zahájení řízení o prodl. doby platnosti stavebního povolení - "Knihovna Praha Kbely"
31. 10. 2019 Výběrové řízení - referent správy majetku
24. 10. 2019 Záměr pronajmout p.p.č. 139 k.ú. Kbely při ul. Železnobrodská, garáž poř.č. 11
23. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.11.2019, ul . Košařova
23. 10. 2019 Záměr pronajmout p.p.č. 134 k.ú. Kbely při ul. Železnobrodská, garáž poř.č. 6
22. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - B..." již není dostupný.
21. 10. 2019 Pamětní položení věnců
18. 10. 2019 Vydání stavebního povolení - "Park Aerovka - cyklostezky"
16. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - J..." již není dostupný.
15. 10. 2019 Rozhodnutí společné ÚR a SP - "Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná - 4. část"
14. 10. 2019 Dokument "Rozhodnutí - Kanaliza..." již není dostupný.
09. 10. 2019 Dokument "Vyrozumění o podaném ..." již není dostupný.
07. 10. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
25. 09. 2019 Záměr pronajmout řadovou garáž na p.p.č. 1821/4 k.ú. Kbely (poř.č. 4) za BD čp. 301
25. 09. 2019 Záměr pronajmout řadovou garáž na p.p.č. 1821/3 k.ú. Kbely (poř.č. 3) za BD čp. 301
25. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3104/10 ÚP SÚ HMP
25. 09. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
23. 09. 2019 Záměr pronajmout nebytový objekt čp. 749 Košařova ul., Praha 9-Kbely
23. 09. 2019 Záměr pronajmout část p.p.č. 4/23 k.ú. Kbely, ulice Tauferova
23. 09. 2019 Záměr pronajmout část p.p.č. 1255 k.ú. Kbely, ulice Semčická
23. 09. 2019 Záměr prodloužit pronájem p.p.č. 1988/1, 1988/27 a 1976/5 k.ú. Kbely společnosti VIN-AGRO
23. 09. 2019 Záměr prodloužit pronájem p.p.č. 1959/21 a 1959/24 k.ú. Kbely společnosti VIN-AGRO

XML