Praha 19

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
197 00 Praha 9

Datová schránka: ji9buvp
E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Rozhodnutí "Stavba šachtové studny, k.ú. Vinoř, Kasalická 577, ppč. 737/2"
08. 04. 2021 Sčítání 2021 - prodloužení lhůty pro online sčítání
08. 04. 2021 Usnesení - Odročení elektronické dražby
06. 04. 2021 Výzva k odstranění nedostatků žádosti ke stavbě "Projektová dokumentace výstavby muničního skladiště"
06. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy
06. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 ÚP SÚ hl. m. Prahy
01. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
30. 03. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření MČ Praha 19 na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu
29. 03. 2021 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ HMP
26. 03. 2021 Zápis MŠ 2021/2022 - 4. - 12. května 2021
25. 03. 2021 Záměr pronajmout nebytové prostory v suterénu domu čp. 666 Katusická neziskové org. KRC CoByDup
23. 03. 2021 Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Bystrá v MČ Praha - Satalice
23. 03. 2021 Usnesení o určení data smrti - Marián Ďurček, r. 1956
16. 03. 2021 Program 13. ZZMČ Praha 19
16. 03. 2021 EIA - oznámení záměru "Stavba č. 7552: Mladoboleslavská – Budovatelská"
15. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04 ÚP SÚ HMP
15. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00 ÚP SÚ HMP
12. 03. 2021 Koncepce "Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 - 2027"
12. 03. 2021 Koncepce "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027"
11. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - č..." již není dostupný.
10. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
05. 03. 2021 Záměr pronajmout řadovou garáž bez ev.č., stojící na p.p.č. 780/3, k.ú. Kbely
04. 03. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby "Optická síť FTTH INSCZ_10426_Praha 9_Vinoř"
03. 03. 2021 Záměr pronajmout p.p.č. 139 k.ú. Kbely pod garáží při ul. Železnobrodská p. Krejzíkovi
03. 03. 2021 Záměr pronajmout zahrádku č. 17 na p.p.č. 1941/1 k.ú. Kbely paní J. Kotýnkové
03. 03. 2021 Návrh rozpočtu MČP 19 na rok 2021 a rozpočtového výhledu na roky 2022 až 2026
03. 03. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtu MČP 19 na rok 2021, střednědobého rozpočtového výhledu a schválených rozpočtových opatřeních
03. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 15.3.2021 v ul. Čejetická a Úlibická
23. 02. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 9.3.2021, ul. Košařova
19. 02. 2021 Usnesení o určení data smrti - Boris Domín, nar. 1961
19. 02. 2021 Usnesení o určení data smrti - Libuše Blábolilová, nar. 1933
19. 02. 2021 Dokument "Rozhodnutí - odvodněn..." již není dostupný.
19. 02. 2021 Dokument "Oznámení o doplnění p..." již není dostupný.
19. 02. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 9.3.2021, ul. Košařova
19. 02. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
18. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
18. 02. 2021 Výběrové řízení - referent/ka státní správy a samosprávy OÚ
11. 02. 2021 Předání spisu bez stanoviska - odvolání Lordano a.s., Praha 9 - Kbely
11. 02. 2021 Předání spisu bez stanoviska - odvolání Lordano a.s., Praha 9 - Kbely
10. 02. 2021 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
10. 02. 2021 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
08. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26
04. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru výstavby
29. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 12.2.2021, ul. Luštěnická 672/6, Kbely
27. 01. 2021 Termíny zasedání ZMČ Praha 19 pro r. 2021
26. 01. 2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
26. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 ÚP SÚ HMP
26. 01. 2021 Oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 ÚP SÚ HMP
22. 01. 2021 Usnesení o určení data smrti - Ladislav Mejzr, nar. 1970

XML