Praha 19

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
197 00 Praha 9

Datová schránka: ji9buvp
E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 ZÚR HMP
30. 06. 2020 Mimořádné opatření Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 1/2020
26. 06. 2020 Rozhodnutí "Stavební úpravy terasy - bytové jednotky J-24"
24. 06. 2020 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn Z2979/09, Z2984/09 a Z3028/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U1359/06 a U1360/06 ÚP SÚ HMP
15. 06. 2020 Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - ŠAKAL Kbely, z.s.
15. 06. 2020 Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - Spartak Kbely z.s.
12. 06. 2020 Záměr pronajmout zahrádku č. 5 na p.p.č. 1821/1 k.ú. Kbely, ul. Hůlkova
12. 06. 2020 Záměr pronajmout p.p.č. 175/11 k.ú. Kbely, ul. Železnobrodská, zastavěný garáží poř.č. 23
12. 06. 2020 Informace o letních odstávkách pro rok 2020
12. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP
12. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP
12. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 07 Z 1424/07 ÚP SÚ HMP
08. 06. 2020 Program 9. ZZMČ Praha 19
08. 06. 2020 Oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
08. 06. 2020 Zahájení spol. územního a stavebního řízení - "Změna stavby - Zastřešení BD č.p. 630 a 631, ul. Uherská, Praha 9"
08. 06. 2020 Oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 ÚP SÚ HMP
08. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav U 1361/06 ÚP SÚ HMP
02. 06. 2020 Přechodná úprava provozu na místní komunikaci - "Výkop pro horkovod v ul. Toužimská, Bakovská"
01. 06. 2020 Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2019
28. 05. 2020 Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "SK Kbely, z.s."
28. 05. 2020 Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Cestička, spolek"
28. 05. 2020 Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Charita Neratovice"
28. 05. 2020 Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "KRC CoByDup, z.s."
25. 05. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP
25. 05. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích MČ Praha 19 a MČ Praha-Vinoř
22. 05. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
22. 05. 2020 Oznámení zahájení územního řízení - "Rodinné domy Kbeličky"
14. 05. 2020 Oznámení o zahájení geodetických prací na území Kbel
14. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 11.6.2020, ul. Krnská
14. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 11.6.2020, ul. Mladoboleslavská
12. 05. 2020 Zahájení územního řízení - "Optická síť FTTH INSCZ_10426_Praha 9_Vinoř etapa Českodubská"
11. 05. 2020 Termíny ZZMČ Praha 19 pro rok 2020
11. 05. 2020 Dokument "Rozhodnutí MHMP k umí..." již není dostupný.
05. 05. 2020 Rozhodnutí o odvolání podanému proti rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 23.10.2019, č.j. DUCR-53063/19/Lj
04. 05. 2020 Usnesení 8. mimoř. ZZMČ k bodu č. 14/ Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly - zák. č. 106/1999 Sb.
04. 05. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 ÚP SÚ HMP
04. 05. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 ÚP SÚ HMP
27. 04. 2020 Hromadný předpisný seznam č.j. 3310728 - 3310751 - Daň z nemovitých věcí 2020
27. 04. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3164/12 ÚP SÚ HMP
27. 04. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 ÚP SÚ HMP
27. 04. 2020 Oznámení o konání opak. veřejného projednání změny vlny 05 úprav U 1353/05 ÚP SÚ HMP
22. 04. 2020 Nařízení č. 8/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
22. 04. 2020 Pamětní položení věnců dne 5. května 2020
22. 04. 2020 Rozhodnutí - společné povolení pro stavbu: "Zastřešení BD, Uherská 614 - 615, P9-Vinoř"
22. 04. 2020 Dokument "Oznámení o doručení p..." již není dostupný.
22. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 15.5.2020, ul. Olešnická, Kbely
22. 04. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veř. prostranství - mimořádná událost
21. 04. 2020 Program 8. mimořádného ZZMČ Praha 19

XML