Obec Suchá Loz

Město, městys, obec, MČ
Okres Uherské Hradiště

http://suchaloz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Suchá Loz
Suchá Loz 72
687 53 Suchá Loz

Datová schránka: p3vba7s
E-mail: obec@suchaloz.cz, starosta@suchaloz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 03. 2020 Záměr obce - pacht obecních pozemků
19. 03. 2020 Rozpočtová změna č. 1.
19. 03. 2020 Návrh rozpočtové změny č. 1/2020
13. 03. 2020 Rozpočtová změna č. 1.
11. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - zp..." již není dostupný.
03. 03. 2020 Řád veřejného pohřebiště obce Suchá Loz
02. 03. 2020 Řešení nedostatečně identifikovaného a neznámého vlastníka 2020
02. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení
27. 02. 2020 Návrh rozpočtové změny č. 1/2020
20. 02. 2020 Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva -27. 2. 2020 v 19.00 hod
13. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 2.3.2020
06. 02. 2020 Rozpočtová změna č. 4/2019
31. 01. 2020 Zveřejnění záměru obce - pozemek p. č. 4044
03. 01. 2020 Veřejná vyhláška - UR - TDI
19. 12. 2019 Schválený rozpočet na rok 2020
19. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Suchá Loz č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy - MZE ČR(kůrovec)
06. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu VS 2020
29. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VS 2021-2023
29. 11. 2019 Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva - 15. 11. 2019 v 19.00 hod
29. 11. 2019 EON - odstávka elektřiny
29. 11. 2019 EON - odstávka elektřiny č. 2
29. 11. 2019 Návrh veřejnoprávní smlouvy-Hala pro zpracování dřeva - Martiš
29. 11. 2019 Operační program zaměstnanost - Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce
29. 11. 2019 Rozpočtová změna č. 3/2019
29. 11. 2019 Veřejné zasedání Obecního Zastupitelstva - pátek 4. října 2019 v 18.00 hod.
29. 11. 2019 Rozpočtové opatření 2/2019 svazku obcí Východní Slovácko je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách svazku obcí Východní Slovácko: https://www.vychodnislovacko.eu/inpage/rozpocet-vs/ Nahlédnout do jeho listinné podoby je možno v kanceláři účetní VS na Obecním úřadě v Bánově.Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr 2019
29. 11. 2019 Zveřejnění záměru obce - p. č. 2961
29. 11. 2019 Zveřejnění záměru obce - p.č.4340/2 a 4340/3
29. 11. 2019 Žádost o poskytnutí informací 1/2019
29. 11. 2019 Veřejné zasedání Obecního Zastupitelstva - pondělí 22. července 2019 v 19.00 hod
29. 11. 2019 Směrnice č. 1/2019 - Pravidla pro motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH)
29. 11. 2019 Rozpočtová změna č. 2/2019
29. 11. 2019 Zveřejnění záměru obce
29. 11. 2019 Dokument "Schválený Závěrečný ú..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Zveřejnění záměru obce - pacht pozemku p. č. 3151
29. 11. 2019 Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva - 28. 6. 2019 v 19.00 hod
29. 11. 2019 Zveřejnění záměru obce
29. 11. 2019 Dokument "Návrh Závěrečného účt..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Návrh závěrečného účtu 2018 - Východní Slovácko
29. 11. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Východní Slovácko 2018
29. 11. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb v obci do Evropského parlamentu
29. 11. 2019 Zveřejnění záměru obce
29. 11. 2019 Rozpočtová změna č. 1/2019 - schválená
29. 11. 2019 Dokument "Zpráva o výsledku pře..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Dokument "Návrh zprávy o výsled..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

XML