Obec Malá Skála

Město, městys, obec, MČ
Okres Jablonec nad Nisou

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Malá Skála
Malá Skála 122
468 22 Malá Skála

Datová schránka: 9b5bpvq
E-mail: oumalaskala@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2020 Výzva vyjádření k podanému odvolání na úz. rozh. o umístění stavby Objekt pro plnění a sklad. pram. vody a přemostění Jizery
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 z 2.4.2020
22. 07. 2020 Dražební vyhl. na 1/4 st.p.č. 293 jehož součástí je RD čp. 85 a ppč. 270/2,270/3,270/4,273/2,273/5,757/2,757/3 v k.ú. Mukařov
22. 07. 2020 Nařízení KHS LK č. 1/2020 ze dne 22.7.2020, kterým se nařizuje mimoř. opatření při epidemii na území Libereckého kraje
22. 07. 2020 Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu rodinný dům na pozemku st. p. 46, parc. č. 271/1, 274/6 v k. ú. Vranové II
22. 07. 2020 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
07. 07. 2020 Zrušení veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Skuhrov
29. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
29. 06. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1067/2 v k.ú. Sněhov
25. 06. 2020 Úz. rozh. o umístění stavby - Objekt pro plnění a sklad. pramenité vody a přemostění Jizery-Malá Skála v k. ú. Vranové I a II
17. 06. 2020 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
17. 06. 2020 Návrh aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje LK, vyhodnocení vlivů této aktualizace, konání veřejného projednání
17. 06. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
09. 06. 2020 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
02. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Skála za rok 2019
01. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
01. 06. 2020 Veřejné projednání návrhu "Změna č. 2 územního plánu Skuhrov" - 29.7.2020 15:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Skuhrov
25. 05. 2020 Dokument "Lov geograficky nepův..." již není dostupný.
20. 05. 2020 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
19. 05. 2020 Informace o zveřejnění dokumentů - Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2019 a Zpráva o kontrole hospodaření VHS Turnov za rok 2019
18. 05. 2020 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Sněhov
14. 05. 2020 Seznámení s podklady rozhodnut í- Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery - Malá Skála
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
08. 05. 2020 Podklady pro schválení účetní závěrky obce Malá Skála za rok 2019
08. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Malá Skála za rok 2019
06. 05. 2020 Vodohospodářské sdružení Turnov: Informace o zveřejnění schváleného dokumentu - rozpočtové změny č. 1 pro rok 2020
06. 05. 2020 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.: Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2019
30. 04. 2020 DSO Mikroregion Podkozákovsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
28. 04. 2020 Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2019 - návrh, včetně komentáře + Zpráva o výsledku přezk. hospodaření VHS Turnov za rok 2019
28. 04. 2020 Finanční úřad pro Liberecký kraj: Daň z nemovitých věcí na rok 2020
10. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
07. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komun. na silnicích na území LK z důvodu realizace "I/35 MÚK Rádelský mlýn"
06. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy
03. 04. 2020 Opatření obecné povahy č. 1/2020 - Výjimka ze základních ochranných podmínekCHKO
02. 04. 2020 Seznámení s podklady rozhodnutí - Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery - Malá Skála
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 5/2020/COV19 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
05. 03. 2020 Záměr pronájmu části pozemků p.č. 1517/4, 1517/5 a 1322 v k.ú. Sněhov za účelem naloďování na řeku Jizeru
05. 03. 2020 Informace o zveřejnění schváleného dokumentu - Rozpočtu VHS Turnov na rok 2020
03. 03. 2020 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Malá Skála,
03. 03. 2020 Nedostatečně identifikovatelný vlastník - aktualizace dat k 1.2.2020
28. 02. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor k provozu zubní ordinace konkrétnímu zájemci
28. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
20. 02. 2020 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála - 27.2.2020 od 18:00 hodin
10. 02. 2020 Záměr pachtu pozemků p.č. 361/7, 362, 363 a 365/2 v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou
07. 02. 2020 Záměr zřízení práva stavby za účelem vybudování elektrické přípojky v pozemku p.č. 2752/2 v k.ú. Vranové I
05. 02. 2020 Záměr pachtu pozemku p.č. 200/2 v k.ú. Vranové II
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
04. 02. 2020 Záměr pachtu pozemku p.č. 200/2 v k.ú. Vranové II
04. 02. 2020 Záměr výpůjčky pozemku p.č. 200/3 v k.ú. Vranové II konkrétnímu zájemci za účelem zřízení tábořiště
04. 02. 2020 AOPK ČR: Opatření obecné povahy č. 1/2020 - vyjímka a souhlas ke vstupům a vjezdům motor. vozidel v národních přírodních rezerv.

XML