Obec Malá Skála

Město, městys, obec, MČ
Okres Jablonec nad Nisou

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Malá Skála
Malá Skála 122
468 22 Malá Skála

Datová schránka: 9b5bpvq
E-mail: oumalaskala@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2020 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála - 30.1.2020 od 18:00 hodin
21. 01. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení odlovu vyjmenovaných geograficky nepůvodních živočichů na území CHKO
21. 01. 2020 Pokračování územního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - Objekt pro plnění a sklad. pramenité vody a přemostění Jizery
20. 12. 2019 Rozpočet obce Malá Skála na rok 2020
19. 12. 2019 Informace o zveřejnění schváleného dokumentu VHS Turnov - Střednědového výhledu VHS Turnov na období 2020 - 2024
19. 12. 2019 Informace o zveřejnění schválených dokumentů VHS Turnov - Rozpočtové opatření č. 1 a Rozpočtové provizorium na rok 2020
11. 12. 2019 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
11. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce Malá Skála na rok 2020
09. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy
06. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
04. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Malá Skála č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
04. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Malá Skála č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu
03. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Malá Skála na rok 2020
23. 11. 2019 Střednědobý výhled Vodohospodářského sdružení Turnov
21. 11. 2019 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
13. 11. 2019 Návrh rozpočtu DSO Podkozákovsko na r. 2020
11. 11. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků č. st. 514 a p.č. 1325/5 v k.ú. Sněhov konkrétnímu zájemci
11. 11. 2019 Zveřejnění záměru darovat pozemek a zřídit věcné břem. přístupu na částech pozemků p.č. 1528/1, 2748/1, 1518/1 v k.ú. Vranocé I
11. 11. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu prostor k podnikání a souvisejících pozemků konkrétnímu zájemci
11. 11. 2019 Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor konkrétnímu zájemci k provozu Maloskalské galerie Josefa Jíry
11. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019
23. 10. 2019 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
21. 10. 2019 OOP záplavové území Jizera v ř. km 89,913 - 91,639
15. 10. 2019 Záměr zřízení věcného břemene v ppč. 688/2 v k.ú. Vranové II
14. 10. 2019 Zveřejnění záměru zřízení práva stavby v ppč. 2743 v k.ú. Vranové II - plynovodní el. přípojka a přípojka pro napájení brány
10. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
10. 10. 2019 Opatření obecné povahy - zveřejnění realizace místní úpravy provozu na pozem. komunikaci č. III/28721 a III/28723 v obci Mukařov
30. 09. 2019 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Malá Skála"
24. 09. 2019 Opatř. obec. povahy-přechodná úprava provozu na části poz. komunikace p.p č. 1548/2, k. ú. Sněhov od 1.10.-23.12.2019
19. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18. 09. 2019 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
17. 09. 2019 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Protipovodňová opatření obce Malá Skála"
11. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019
10. 09. 2019 Zveřejnění záměru zřízení práva stavby - plynovodní přípojka v ppč. 2740/2 k čp. 70 v k.ú. Vranové I
09. 09. 2019 Zveřejnění veřejné nabídky pozemků dle § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
04. 09. 2019 Změna přechodné úpravy provozu v obci Loučky, Koberovy, Líšný a Malá Skála z dův. pořádání cyklistic. závodu "3 x kolem Kalicha
30. 08. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obec. povahy vydané MZ pod č.j. 18918/2019 -MZE-16212 ze dne 3.4.2019
28. 08. 2019 Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky "Protipovodňová opatření obce Malá Skála"
21. 08. 2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
20. 08. 2019 Návrh opatření obecné povahy - zveřejnění záměru místní úpravy provozu na silnici č. III/28721 a III/28723 v obci Mukařov u JBC
13. 08. 2019 Zveřejnění záměru práva stavby - vodovodní přípojka v ppč. 1594/2 v k.ú Sněhov
13. 08. 2019 Zveřejnění záměru práva stavby - kanalizační přípojka v ppč. 2740/2 v k.ú Vranové I
08. 08. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1340/29 - ostatní plocha o výměře 52 m2 v k.ú. Sněhov konkrétnímu zájemci
29. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení ochranných pásem vodního zdroje "Dubsko"
26. 07. 2019 Schválený závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2018
25. 07. 2019 Opat. obec. povahy - přechod. úprava provozu na poz. komunikaci III/28721, p.č. 1639/2 od 2.9.-12.9.2019
22. 07. 2019 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
09. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
04. 07. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1387/20 v k.ú. Vranové I konkrétnímu zájemci

XML