Praha 18

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://letnany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 18
Bechyňská 639
199 00 Praha 9

Datová schránka: 87ubtf2
E-mail: podatelna@letnany.cz, letnany@letnany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2021 Tupolevova x Žamberská oprava komunikace
17. 06. 2021 RO č. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24/2021
16. 06. 2021 Informace o provedení ohledání vozidla
15. 06. 2021 Pozvánka na zasedání Finančního výboru ZMČ dne 21. 06. 2021
11. 06. 2021 Stanovení dopravního značení - Stará Náves
11. 06. 2021 Zápis ze dne 02.06.2021
11. 06. 2021 Zápis ze dne 02.06.2021
11. 06. 2021 Záměr pronájmu částí pozemků par. č. 10/45 a 10/1, vše k.ú. Letňany
11. 06. 2021 Stanovení dopravního značení - Štanderova, Kadečkové, Hlučkova
09. 06. 2021 MIMOŘÁDNĚ OTEVŘENO V SOBOTU 12. ČERVNA PRO VYŘÍZENÍ OSOBNÍCH DOKLADŮ
09. 06. 2021 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBORU PRO MAJETEK, BEZPEČNOST A ICT
07. 06. 2021 Výzva k možnosti vyzvednutí odstraněného vozidla
05. 06. 2021 12420_2021 Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu pod názvem: Novostavba - prodloužení ul. Pavla Beneše - vodovodní řad, odvodnění komunikace, splašková kanalizace na pozemcích parc. č. 470/1, 470/93, 470/94, 470/300, k.ú. Letňany
03. 06. 2021 Zápis ze dne 12.05.2021
03. 06. 2021 13106_2021 Územní rozhodnutí na stavbu nazvanou: Obytné území Třeboradice - Slaviborský dvůr, při ul. Schoellerova, na pozemcích v k.ú. Třeboradice
01. 06. 2021 Stanovení dopravního značení - Stará Náves
01. 06. 2021 Výzva k odstranění vozidla Letňany, Čakovice Miškovice a Třeboradice
27. 05. 2021 Záměr / revitalizace sportovního areálu Třinecká 650
26. 05. 2021 Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 24. května 2021
26. 05. 2021 Rozhodnutí o prominutí MP ze vstupného od 17. 5. - 30. 6. 2021
25. 05. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
25. 05. 2021 RO č. 15/21
24. 05. 2021 Informace o zveřejnění informací dle Zákona č. 250-2000 Sb
24. 05. 2021 Závěrečný účet MČ Praha 18 za rok 2020
21. 05. 2021 Pozvánka na jednání Kontrolního výboru ZMČ
20. 05. 2021 Zápis ze dne 10.05.2021
19. 05. 2021 Zápis ze dne 12.05.2021
19. 05. 2021 Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství
19. 05. 2021 Záměr pronájmu nebytového prostoru 691/102
17. 05. 2021 Blokové čištění komunikací 2021
17. 05. 2021 Jednání Výboru pro školství, vzdělávání a sport dne 24.05.2021
13. 05. 2021 Záměr pronájmu části pozemku
13. 05. 2021 Dokument "Usnesení o rozvrhu - ..." již není dostupný.
11. 05. 2021 RO č. 13/21
11. 05. 2021 RO č. 14/21
11. 05. 2021 Řádné zasedání Finančního výboru ZMČ dne 17. 05. 2021
11. 05. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - posuzování vlivů koncepce "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027"
11. 05. 2021 Přerušení dodávky elektřiny - Rýmařovská 434
11. 05. 2021 Přerušení dodávky elektřiny - Ostravská 633
11. 05. 2021 Přerušení dodávky elektřiny - Malkovského 597
11. 05. 2021 Usnesení o určení data smrti - Václav Franěk
11. 05. 2021 Záměr pronájmu NP v objektu Třinecká 650
11. 05. 2021 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBORU PRO MAJETEK, BEZPEČNOST A ICT
11. 05. 2021 Záměr uzavřít novou smlouvu o nájmu NP Tupolevova 516/1058
11. 05. 2021 Záměr prodeje pozemku parc. č. 312/70, k.ú. Letňany
10. 05. 2021 Úprava dopravního značení - parkoviště Penny Market
04. 05. 2021 Pozvánka na jednání Kontrolního výboru ZMČ
04. 05. 2021 Pozvánka na jednání Zastupitelstva m. č. Praha 18
02. 05. 2021 Rozvolňování v oblasti školství od 03.05.2021 - přehledně
30. 04. 2021 Zápis ze dne 21.04.2021

XML