Praha 18

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://letnany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 18
Bechyňská 639
199 00 Praha 9

Datová schránka: 87ubtf2
E-mail: podatelna@letnany.cz, letnany@letnany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 07. 2020 Řádné zasedání Finančního výboru dne 20.07.2020
05. 07. 2020 Dražební vyhláška - 191 EX 958/19-51
05. 07. 2020 Dražební vyhláška 067 EX 20902/17-50
03. 07. 2020 RO č. 30/20
03. 07. 2020 RO č. 29/20
01. 07. 2020 Dražební vyhláška 067 EX 13725/19-31
26. 06. 2020 Schválení stavebního záměru Korzo Letňany etapa I
26. 06. 2020 DZ Bechyňská - Opatření obecné povahy
26. 06. 2020 Opatření obecné povahy - Nepomuckých
25. 06. 2020 Zápis ze dne 10.06.2020
23. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
20. 06. 2020 Upozornění pro občany - úřední hodiny ÚMČ Praha 18 od 01.07.2020
17. 06. 2020 Toužimská zvláštní užívání
15. 06. 2020 Zápis ze dne 03.06.2020
15. 06. 2020 Pozvánka na jednání výboru pro školství, vzdělávání a sport
15. 06. 2020 RO č. 28/20
15. 06. 2020 RO č. 24, 25, 27/20
11. 06. 2020 Dopravní značení - Nepomuckých
11. 06. 2020 Dopravní značení - Bechyňská
10. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 183..." již není dostupný.
09. 06. 2020 Korzo Letňany
08. 06. 2020 pozvánka na zasedání výboru pro majetek, bezpečnost a ICT
06. 06. 2020 Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - 750/218
06. 06. 2020 Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 255/1, k.ú. Letňany
04. 06. 2020 Oznámení o výsledku dotačního řízení v oblasti kultury a volného času na rok 2020
04. 06. 2020 zvláštní užívání komunikace Veselská - rekonstrukce
04. 06. 2020 Informace o zveřejnění informací dle Zákona č. 250-2000 Sb.
04. 06. 2020 Účetní závěrka MČ Praha 18 k rozvahovému dni 31. 12. 2019
04. 06. 2020 Závěrečný účet MČ Praha 18 za rok 2019
03. 06. 2020 RO č. 18/20
03. 06. 2020 RO č. 3/20
02. 06. 2020 Zápis ze dne 25.05.2020
01. 06. 2020 Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "Přírodní plovárna Prosek"
01. 06. 2020 Uzavření hlavní pokladny
30. 05. 2020 Záměr změny smlouvy o nájmu pozemku
29. 05. 2020 Záměr prodloužení smlouvy o nájmu
28. 05. 2020 Záměr poskytnutí slevy
27. 05. 2020 záměr pronájmu části pozemku č. parc. 240/1, k.ú. Letňany
26. 05. 2020 Oznámení občanům o zahájení geodetických prací na území obce
26. 05. 2020 Oznámení o přerušení elektřiny
20. 05. 2020 Zahájení společného řízení stavby "Korzo Letňany"
20. 05. 2020 Zahájení řízení společného řízení stavby "Korzo Letňany"
20. 05. 2020 Kostelecká ulice Čakovice částečná uzavírka
13. 05. 2020 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace Veselská +. část
12. 05. 2020 Zápis ze dne 11.03.2020
12. 05. 2020 Zápis ze dne 12.02.2020
12. 05. 2020 Konání svatebních obřadů od 11.5.2020
12. 05. 2020 Pozvánka na jednání výboru pro školství, vzdělávání a sport
11. 05. 2020 Blokové čištění
07. 05. 2020 ZÚ 2019 - Přezkoumání hospodaření

XML