Obec Vojkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://vojkovice.info

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vojkovice
Hrušovanská 214
667 01 Vojkovice

Datová schránka: z9xb7ma
E-mail: referent_vojkovice@volny.cz, starosta.vojkovice@volny.cz, vojkovic@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2019, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2017, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2018 – návrh, Rozpočtového opatření č. 1-3/2019
15. 05. 2019 Závěrečný účet Obce Vojkovice za rok 2018 – NÁVRH
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Zahájení územního řízení „Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR, úsek SO 03“
15. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2019, Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2021, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2018 – návrh, Rozpočtového opatření č. 1-2/2019
13. 05. 2019 Řád veřejného pohřebiště obce Vojkovice
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06. 05. 2019 ÚZSVM – Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. B/18/2019 a jeho podmínkách
30. 04. 2019 DSO VaK Židlochovicko-Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
26. 04. 2019 Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO VaK Židlochovicko-Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021, Rozpočet na rok 2019, Závěrečný účet za rok 2018
26. 04. 2019 FÚ pro Jihomoravský kraj – Veřejná vyhláška
25. 04. 2019 KÚ JmK – Veřejná vyhláška – Usnesení
18. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška-Zahá..." již není dostupný.
17. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2019, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2017, Rozpočtového opatření č. 1/2019
15. 04. 2019 Oznámení o konání 1. zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
08. 04. 2019 DSO VaK Židlochovicko – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
08. 04. 2019 DSO VaK Židlochovicko – Návrh závěrečného účtu za rok 2018
08. 04. 2019 DSO VaK Židlochovicko, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 – 2021
08. 04. 2019 DSO VaK Židlochovicko – Návrh rozpočtu na rok 2019
04. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
02. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu – stanovení minimálního počtu členů OVK, stanovení počtu okrsků, jmenování zapisovatele
26. 03. 2019 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku
22. 03. 2019 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 18. 3. 2019
21. 03. 2019 Usnesení ze zasedání ZO Vojkovice, konaného dne 18. 3. 2019
21. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu – Stanovení minimálního počtu členů OVK, stanovení počtu volebních okrsků, jmenování zapisovatele,
21. 03. 2019 DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň-Závěrečný účet za rok 2018
20. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č 1/2019
19. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2019, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r.2017
12. 03. 2019 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – k.ú. Vojkovice u Židlochovic
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška – NOOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
12. 03. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice 18. 3. 2019
06. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – E.ON Distribuce, a.s.
26. 02. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 – návrh
26. 02. 2019 Rozpočet obce Vojkovice na r. 2019 – návrh
26. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021
07. 02. 2019 Rozhodnutí- Povodí Moravy – změna povolení k nakládání s vodami – k jejich vzdouvání (akumulaci) v jezové zdrži klapkového jezu na VVT Svratce,ř.km34,970
29. 01. 2019 ÚZSVM – Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
24. 01. 2019 MěÚ Židlochovice – Výzva – Vyjádření k podanému odvolání
23. 01. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
18. 01. 2019 Vak Židlochovicko-Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO –
18. 01. 2019 Obec Vojkovice – Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2018, Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019-2020, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2017, Rozpočtového provizoria na r. 2019, Rozpočtového opatření č. 1-15/2018
18. 01. 2019 Obec Vojkovice – Rozpočtové provizorium na rok 2019
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na ulici Nádražní ve Vojkovicích (přechod pro chodce a parkování před školou)
08. 01. 2019 Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
27. 12. 2018 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 17. 12. 20118
21. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2018, Střednědobého výhledu rozpočtu na r2019-2020, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2017, Rozpočtového opatření č. 1-14/2018
21. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2018, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště
21. 12. 2018 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/41618 o místních komunikacích v obci Vojkovice v souvislosti s realizací akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vojkovice, lokalita Hrušovanská“
18. 12. 2018 Oznámení nalezené věci
10. 12. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice 17.12.2018

XML