Obec Vojkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://vojkovice.info

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vojkovice
Hrušovanská 214
667 01 Vojkovice

Datová schránka: z9xb7ma
E-mail: referent_vojkovice@volny.cz, starosta.vojkovice@volny.cz, vojkovic@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č 1/2019
19. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2019, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r.2017
12. 03. 2019 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – k.ú. Vojkovice u Židlochovic
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška – NOOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
12. 03. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice 18. 3. 2019
06. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – E.ON Distribuce, a.s.
26. 02. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 – návrh
26. 02. 2019 Rozpočet obce Vojkovice na r. 2019 – návrh
26. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021
07. 02. 2019 Rozhodnutí- Povodí Moravy – změna povolení k nakládání s vodami – k jejich vzdouvání (akumulaci) v jezové zdrži klapkového jezu na VVT Svratce,ř.km34,970
29. 01. 2019 ÚZSVM – Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
24. 01. 2019 MěÚ Židlochovice – Výzva – Vyjádření k podanému odvolání
23. 01. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
18. 01. 2019 Vak Židlochovicko-Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO –
18. 01. 2019 Obec Vojkovice – Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2018, Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019-2020, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2017, Rozpočtového provizoria na r. 2019, Rozpočtového opatření č. 1-15/2018
18. 01. 2019 Obec Vojkovice – Rozpočtové provizorium na rok 2019
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na ulici Nádražní ve Vojkovicích (přechod pro chodce a parkování před školou)
08. 01. 2019 Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
27. 12. 2018 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 17. 12. 20118
21. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2018, Střednědobého výhledu rozpočtu na r2019-2020, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2017, Rozpočtového opatření č. 1-14/2018
21. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2018, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště
21. 12. 2018 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/41618 o místních komunikacích v obci Vojkovice v souvislosti s realizací akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vojkovice, lokalita Hrušovanská“
18. 12. 2018 Oznámení nalezené věci
10. 12. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice 17.12.2018
04. 12. 2018 Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO VaK
03. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice, Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019-2020, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2017, Rozpočtového opatření č. 1-13/2018
27. 11. 2018 DSO Region Židlochovicko – Návrh rozpočtu na rok 2019
27. 11. 2018 DSO Region Židlochovicko – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – 2020 – 2021
23. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na ulici Nádražní ve Vojkovicích (přechod pro chodce a parkování před školou)
22. 11. 2018 KÚ JmK – Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – „Návrh územního plánu Vojkovice“
19. 11. 2018 Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace vlivů záměru „SLV-SOK-V439/440 – Nové dvojité vedení“
19. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Územní rozhodnutí „II/416 Blučina obchvat“
15. 11. 2018 DSO CS B-V – Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021
15. 11. 2018 DSO CS B-V – Návrh rozpočtu na rok 2019
13. 11. 2018 Dokument "Usnesení – dražební v..." již není dostupný.
12. 11. 2018 Veřejná vyhláška – OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416, II/42510, III/41618 a na místních komunikacích ve městě Židlochovice a obcích Hrušovany u Brna a Vojkovice v souvislosti s akcí „Pochod čertů“
12. 11. 2018 Oznámení – Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
09. 11. 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2018, Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019-202,Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2017Rozpočtového opatření č. 1-12/2018
07. 11. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
06. 11. 2018 Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 29. 10. 2018
23. 10. 2018 Dokument "MěÚ Židlochovice – Ve..." již není dostupný.
10. 10. 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2018, Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2017, Rozpočtového opatření č. 1 -11/2018
06. 10. 2018 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Vojkovice
17. 09. 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného: Rozpočtu obce na r. 2018, Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019-2020, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2017, Rozpočtového opatření 1-9/2018
14. 09. 2018 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 13. 9. 2018
14. 09. 2018 Veřejná vyhláška – oznámení – o vydání změny č. I regulačního plánu „Vojkovice, Za hřištěm II“
12. 09. 2018 Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení řízení-„Manipulační řád pro jez Rajhrad na řece Svratce v km 34,970“
12. 09. 2018 Informace pro voliče – občany jiných členských států Evropské unie
12. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Vojkovice

XML