Obec Vintířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://vintirov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vintířov
Vintířov 62
357 35 Vintířov

Datová schránka: mmtav5e
E-mail: podatelna@vintirov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o přijatých krizových opatřeních č. 130-132
26. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (vycházení ve dvou lidech,...)
25. 03. 2020 Mikroregion Sokolov-východ, rozpočtové opatření č. 1/2020
24. 03. 2020 Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR 23.3.2020
24. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o přijatých krizivých opatřením č. 122-129
19. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetých krizivých opatřením č. 106-108 ze dne 18.3.2020
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o regulačním opatření v dopravě
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných pomůcek dýchacích cest
19. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 96-99 o přijetí krizových opatření ze dne 16.3.2020 (pohyb osob nad 70 let, sociální služby, ....)
16. 03. 2020 Omezení úředních hodin Obecního úřad Vintířov
16. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY o přijetí krizového opatření (o zákazu volného pohybu osob, .....)
13. 03. 2020 Nouzový stav - Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu
13. 03. 2020 Nouzový stav - Opatření v mezinárodní osobní dopravě
13. 03. 2020 Nouzový stav - Opatření o zákazu vstupu do ČR
13. 03. 2020 Nouzový stav - Opatření o zákazu školní docházky
13. 03. 2020 Nouzový stav - Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí
13. 03. 2020 Nouzový stav - Opatření o dočasném zavedení ochrany vnitřních hranic
11. 03. 2020 Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Vintířov
11. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška na..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Mimořádné opatření uzavření základních, středních, vyšších a vysokých škol
11. 03. 2020 Mimořádné opatření - zákaz pořádání divadelních, hudebních, filmových, sportovních a dalších akcí nad 100 osob
05. 03. 2020 Pokyny ke COVID-19, návrat ze zahraničí
27. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.2/2020 TJ Baník Vintířov
11. 02. 2020 Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov dne 27. ledna 2020
11. 02. 2020 Program 21. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17. února 2020
07. 02. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2019
27. 01. 2020 Výběrové řízení na bytovou jednotku č. 182/15 Vintířov
22. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 8/2019 Mikroregion Sokolov - východ
20. 01. 2020 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov ne 27.1.2020
20. 12. 2019 Zápis ze Zasedání zastupitelstva obce Vintířov dne 6. prosince 2019
20. 12. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Rozhodnutí -územní rozhodnutí "BMW Future Mobility Developmant Center"
20. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019 Mikroregionu Sokolov-východ
20. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 Mikroregionu Sokolov-východ
20. 12. 2019 Schválený rozpočet Mikroregionu Sokolov – východ pro rok 2020 a rozpočtové výhledy na roky 2021 a 2022
19. 12. 2019 Výběrové řízení na bytovou jednotku č. 182/15 Vintířov
19. 12. 2019 Rozpočtový výhled na roky 2020-2024 obce Vintířov
19. 12. 2019 Rozpočet na rok 2020
19. 12. 2019 Rozpočtové opatření 7/2019 obce Vintířov
11. 12. 2019 Prodloužení pronájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. 182 Vintířov
11. 12. 2019 Dodatek č.2 veřejnoprávní smlouvy pro TJ Baník Vintířov
09. 12. 2019 Pozvánka na 21.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16. prosince 2019
02. 12. 2019 Mikroregion Sokolov - východ, zveřejnění platných dokumentů (návrhy rozpočtů, rozpočty, návrhy rozpočtových opatření, atd.)
02. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí od 3.2.2020 do 31.12.2020
29. 11. 2019 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov dne 6. prosince 2019
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Sokolov - východ na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021-2022
29. 11. 2019 Pozvánka na zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov - východ dne 10.12.2019
20. 11. 2019 Zápis ze Zasedání zastupitelstva obce Vintířov dne 4. listopadu 2019
18. 11. 2019 Prodloužení pachtovní smlouvy na pozemek parc.č. 487/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova
18. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 obce Vintířov

XML