Obec Horoušany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://horousany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horoušany
Baumanova 12
250 82 Horoušany

Datová schránka: y94am6p
E-mail: horousany@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 17 ze dne 30.8.2021
23. 09. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - dělení a scelení pozemků
22. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o místě a konání voleb
13. 09. 2021 Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodníky Horoušánky, ul. Souběžná - Na Kovárně 1. etapa a ul. Spojovací - K Potoku“
12. 09. 2021 Oznámení o projednání návrhu změny č.12, ÚP Úvaly
10. 09. 2021 Nabídka VHS s.r.o - možnosti plateb spotřeby pitné vody
10. 09. 2021 Aukční vyhlášky ÚZSVM - prodej pozemků Horoušany
08. 09. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 17 ze dne 30.8.2021
08. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - pozvánka na první zasedání volebních komisí v obci Horoušany , Horoušánky
06. 09. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - dělení a scelení pozemků
02. 09. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 30.8.2021 v 19,00hod
31. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 1/2021 o nočním klidu
31. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
26. 08. 2021 Oznámení o projednání návrhu změny č.12, ÚP Úvaly
23. 08. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Žádost o vydání voličského průkazu
23. 08. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Horoušany
20. 08. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 30.8.2021 v 19,00hod
12. 08. 2021 Aukční vyhlášky ÚZSVM - prodej pozemků Horoušany
26. 07. 2021 Dokument "Vyhláška - stanovení ..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Oznámení o pokračování stavebního řízení, chodník podél silnice III/10164, Svazek obcí Úvalsko
09. 07. 2021 Dokument "Vyhláška - stanovení ..." již není dostupný.
30. 06. 2021 Oznámení o pokračování stavebního řízení, chodník podél silnice III/10164, Svazek obcí Úvalsko
26. 06. 2021 Schválený závěrečný účet Svazku obcí Úvalsko za rok 2020
26. 06. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 16 ze dne 31.5.2021
24. 06. 2021 Výsledky rozborů pitné vody z lokality Horoušany a Horoušánky.
24. 06. 2021 Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením " Komunikace pro 39 RD Horoušánky" "
22. 06. 2021 Schválený závěrečný účet za rok 2020- Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
18. 06. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy , výzva k uplatnění připomínek
10. 06. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 16 ze dne 31.5.2021
07. 06. 2021 Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením " Komunikace pro 39 RD Horoušánky" "
05. 06. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Úvalsko za rok 2020
02. 06. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 31.5.2021 v 8,00hod
02. 06. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy , výzva k uplatnění připomínek
31. 05. 2021 Schválený závěrečný účet a účetní uzávěrka obce Horoušany za rok 2020
31. 05. 2021 Závěrečný účet DSO Úvalsko za rok 2020
30. 05. 2021 Dokument "Oznámení o stanovení ..." již není dostupný.
30. 05. 2021 Uzemní rozhodnutí o umístění stavby - Horoušánky KNn, ulice Spojovací, Luční , Příčná , změna
30. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu a účetní uzávěrka Obce Horoušany za rok 2020
29. 05. 2021 Rozhodnutí -společné povolení - Chodníky - Horoušánky - ul. Souběžná, Na kovárně , Spojovací, K potoku
28. 05. 2021 Uzemní rozhodnutí o umístění stavby - Horoušánky KNn, ulice Spojovací, Luční , Příčná
28. 05. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
23. 05. 2021 Vyúčtování vodného a stočného obce Horoušany za rok 2020
22. 05. 2021 1. rozpočtové opatření obce Horoušany na rok 2021
22. 05. 2021 2. rozpočtové opatření obce Horoušany na rok 2021
22. 05. 2021 1. rozpočtové opatření obce Horoušany na rok 2021
21. 05. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 31.5.2021 v 8,00hod
19. 05. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Úvalsko za rok 2020
17. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech za rok 2020
14. 05. 2021 Závěrečný účet DSO Úvalsko za rok 2020
14. 05. 2021 Dokument "Oznámení o stanovení ..." již není dostupný.

XML