Obec Horoušany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://horousany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horoušany
Baumanova 12
250 82 Horoušany

Datová schránka: y94am6p
E-mail: horousany@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020
19. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020
18. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Stč.kraje - oznámení o místě a konání voleb
17. 09. 2020 Volby 2020 do Zastupitelstva STč.kraje výzva k účasti na školení členů OVK k zásadám hlasování
12. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020
12. 09. 2020 Volby 2020 do Zastupitelstva STč.kraje
09. 09. 2020 Volby 2020 do Zastupitelstva STč.kraje výzva k účasti na školení členů OVK k zásadám hlasování
02. 09. 2020 Volby 2020 do Zastupitelstva STč.kraje
01. 09. 2020 Schválený závěrečný účet DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech za rok 2019
29. 08. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu silnice II/ 101
28. 08. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN(neznámý vlastník)
23. 08. 2020 Zápis č.12, ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany, které se konalo dne 5. 8. 2020
21. 08. 2020 Uzavírka sběrného dvora Horoušany ve dnech 17.-19.8.2020
18. 08. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horoušany
16. 08. 2020 Veřejná vyhláška - místní úpravy provozu na pozemních komunikacích III/10164
13. 08. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu silnice II/ 101
10. 08. 2020 Uzavírka sběrného dvora Horoušany ve dnech 17.-19.8.2020
07. 08. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horoušany
07. 08. 2020 Zápis č.12, ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany, které se konalo dne 5. 8. 2020
07. 08. 2020 Schválený závěrečný účet DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech za rok 2019
06. 08. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Horoušany dne 5.8.2020 od 18.00 hod. v budově OÚ Horoušany , Baumanova 12, Horoušany
06. 08. 2020 Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce Horoušany, předem známému zájemci M.A. , bytem jirny
30. 07. 2020 Veřejná vyhláška - místní úpravy provozu na pozemních komunikacích III/10164
28. 07. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Horoušany dne 5.8.2020 od 18.00 hod. v budově OÚ Horoušany , Baumanova 12, Horoušany
27. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, změna okolností kalamitního poškození lesních porostů
24. 07. 2020 Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce Horoušany, předem známému zájemci M.A. , bytem jirny
18. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnicích II.a III. třídy
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnicích II.a III. třídy
28. 06. 2020 Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce Horoušany, konkrétně pak pozemek parc. č. 590/22 o výměře 53 m2 a pozemek č.stav. 819 o výměře 11 m2 v k. ú. Horoušany
21. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Nehvizdy - přístavba školy
12. 06. 2020 Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce Horoušany, konkrétně pak pozemek parc. č. 590/22 o výměře 53 m2 a pozemek č.stav. 819 o výměře 11 m2 v k. ú. Horoušany
06. 06. 2020 Zkoušky znalosti hub
04. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Nehvizdy - přístavba školy
04. 06. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany ze dne 6. 5. 2020
29. 05. 2020 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
22. 05. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu poz. komunikace dr,Strusky
20. 05. 2020 Zkoušky znalosti hub
19. 05. 2020 Sbírky zákonů vlády ze dne 27.4 2020 a 30.4.2020 o přijetí krizových opatření
19. 05. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany ze dne 6. 5. 2020
19. 05. 2020 Schválené 1. rozpočtové opatření obce Horoušany na rok 2020
16. 05. 2020 Informace o uzavření mateřské školy trvá do odvolání
16. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu svazku obcí Úvalsko
15. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO přístavba školy Nehvizdy
15. 05. 2020 Schválený závěrečný účet Svazku obcí Úvalsko za rok 2019
15. 05. 2020 Schválené 1.rozpočtové opatření obce Horoušanyna rok 2020
15. 05. 2020 Schválený výhled rozpočtu PO MŠ Horoušany na léta 2020- 2022
15. 05. 2020 Schválený závěrečný účet a účetní uzávěrka obce Horoušany za rok 2019
13. 05. 2020 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
11. 05. 2020 Nařízení rady MěU Brandýs n/Labem- zpracování lesních hospodářských osnov

XML