Obec Horoušany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://horousany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horoušany
Baumanova 12
250 82 Horoušany

Datová schránka: y94am6p
E-mail: horousany@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 08. 2019 Nový jízdní řád autobusové linky 343 v platnosti od 1.9.2019 a " Informace pro rodiče žáků Základní školy v Nehvizdech"
27. 08. 2019 Nový jízdní řád autobusové linky 343 v platnosti od 1.9.2019
27. 08. 2019 Vyhláška č. 6/2004 - označení budov a Č.P.
27. 08. 2019 Vyhláška č. 2/2006 - k zabezpečení požární ochrany při akcích
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Horoušany
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o poplatku za komunální odpad
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 1/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 1/2016, o nočním klidu
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 2/2016, o veřejném pořádku a čistotě v obci, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 1/2011
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 3/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 1/2016, o nočním klidu
27. 08. 2019 Nařízení 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 3/2017, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných k.p. v rozsahu nezbytném k zajištění veř. pořádku
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 4/2017, o regulaci hlučných činností
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 5/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Horoušany
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 6/2017, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 7/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horoušany
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 8/2017, o místním poplatku ze psů
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 10/2017, o místním poplatku ze vstupného
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 11/2017, kterou se vydává požární řád obce
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 1/2019 O stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
27. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 2/2019 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
27. 08. 2019 Jednací řád zastupitelstva obce Horoušany
27. 08. 2019 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022
27. 08. 2019 Veřejná vyhláška
27. 08. 2019 Informace pro občany obce , týkající se novely zákona č.114/92 o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
27. 08. 2019 Informace pro řidiče o rekonstrukci D11 v úseku Jirny -Černý most
27. 08. 2019 Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
27. 08. 2019 Otevření nové "Dětské skupiny" v Úvalech
27. 08. 2019 Schválená kalkulace cen vodného a stočného v obci Horoušany a Horoušánky na rok 2019
27. 08. 2019 Stanovení cen za popelnice a psy na rok 2019
27. 08. 2019 Strategický plán rozvoje obce Horoušany 2019 - 2025
27. 08. 2019 Oznámení o omezení provozu soukromé ordinace Mudr. Karásková
27. 08. 2019 Oznámení o omezení provozu ordinace Mudr. Maříková
27. 08. 2019 Nabídka volných pracovních míst PRAŽSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
27. 08. 2019 Nabídka volných pracovních míst - MéÚ Úvaly
27. 08. 2019 Informace o provozu " Multifunkčního hřiště " Horoušany
27. 08. 2019 Oznámení obce Horoušany o pořádání, sportovního dne " Hřiště Horoušany" 31.8.2019
27. 08. 2019 Nabídka pracovního místa OÚ Horoušany
27. 08. 2019 Skanska otevírá zmodernizovaný jízdní pás dálnice D11
27. 08. 2019 Informace o vyvážení separovaného odpadu v Horoušanech a Horoušánkách
27. 08. 2019 Informace pro občany o volnočasových aktivitách v Klánovickém lese.
27. 08. 2019 Oznámení akce "Rozloučení s prázdninami " dne 7.9.2019 v Horoušánkách - Hospůdka U Nás"
27. 08. 2019 Platný územní plán obce Horoušany - hlavní výkres
27. 08. 2019 Oznámení o veřejném projednání a řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu obce Horoušany veřejnou vyhláškou
27. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou o vydání změny č. 1 Územního plánu obce Horoušany - text
27. 08. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2009 - Změna č. 1 územního plánu obce Horoušany - text
27. 08. 2019 Platné regulativy zastavěnosti pozemků obce Horoušany ,dle schváleného ÚP
27. 08. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2009 s podpisy - scan originál

XML