Praha 17

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://repy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b
163 00 Praha 6

Datová schránka: 4mnbvza

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 11. 2019 VŘ na pronájem bytu č.11, čp. 1093 Žufanova
18. 11. 2019 Rozpočtová opatření k 30. 11. 2019
18. 11. 2019 Veřejná zakázka "Fitpark a parkourové hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k.ú. Řepy - II. Etapa"
15. 11. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu
15. 11. 2019 OOP - NN3579
13. 11. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu
13. 11. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu
12. 11. 2019 Vyvěšení
12. 11. 2019 SC - kamerový systém - výzva
11. 11. 2019 Záměr pronájmu parc.č. 1349/2, parc.č. 1348 vč. stavby čp. 399 a parc.č. 1349/8 vč. stavby bez čp.
11. 11. 2019 výběrové řízení
11. 11. 2019 výběrové řízení
08. 11. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu
08. 11. 2019 OOP - Nevanova
08. 11. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy bytového domu - zateplení obvodového pláště budovy
08. 11. 2019 záměr rozšíření účelu užívání NP
08. 11. 2019 záměr převod pronájmu NP čp. 1268
08. 11. 2019 OOP - Plzeňská
07. 11. 2019 NOOP - autobusová zastávka Míšovická
07. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022 Centra sociálně zdravotních s
06. 11. 2019 OOP - Vondroušova
06. 11. 2019 Ohlášení o přerušení dodávky elektřiny
06. 11. 2019 Záměr č. 20/19/OSOM/V/p - výpůjčka části parc. č. 50/6 a parc. č. 49 v k. ú. Řepy
05. 11. 2019 Rozhodnutí
04. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP
04. 11. 2019 OOP - Žalanského
04. 11. 2019 OOP - autobusová zastávka Míšovická
31. 10. 2019 Čištění komunikace - Čistovická, Na Bělohorské pláni
30. 10. 2019 Rozpočtová opatření k 30. 10. 2019 – DODATEK
30. 10. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na pronájem parkovacích stání pro motorová vozidla v ul. Mrkvičkova
25. 10. 2019 VŘ na pronájem startovacího bytu č.11, čp. 1078 Nevanova
25. 10. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: ÚR 3xRD P 225/72 So
24. 10. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu
23. 10. 2019 OOP - Brunnerova
22. 10. 2019 OOP - Šimonova
22. 10. 2019 OOP - Čištění komunikací
22. 10. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021-22
22. 10. 2019 oznámení o vypnutí elektřiny
22. 10. 2019 Dokument "Dokumenty 067 EX 62/1..." již není dostupný.
22. 10. 2019 převod ordinace 1113 307 a 307A
21. 10. 2019 Rozpočtová opatření k 31. 10. 2019
21. 10. 2019 Rozpočtová opatření k 30. 9. 2019 – DODATEK II
21. 10. 2019 Rozpočtová opatření k 30. 9. 2019 – DODATEK
18. 10. 2019 oznámení o zahájení společného řízení - stanoviska: UR+SP P259, 260/1, 2360/6 Ře
17. 10. 2019 OOP - uzavírka ulice U Boroviček
16. 10. 2019 Oznámení o losování na pronájem start. bytu č. 1078/10
10. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Polá..." již není dostupný.
10. 10. 2019 Záměr-prodej pozemků parc. č. 1297/2 a části pozemku parc. č.1465/13 v k. ú. Řepy
09. 10. 2019 Dokument "Nedoplatek - Valášek ..." již není dostupný.
08. 10. 2019 Návrh OOP - povolení trvalého dopravního značení

XML