Praha 17

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://repy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b
163 00 Praha 6

Datová schránka: 4mnbvza

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2024 Veřejná vyhláška_Guntiš
20. 05. 2024 Návrh OOP - stanovení definitivního dopravního značení BS Hrozenkovská
20. 05. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 ÚP SÚ HMP
20. 05. 2024 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Stavební úpravy bytového domu spočívající ve výměně zateple
20. 05. 2024 rozhodnutí o umístění stavby: ÚR - STL plynovod Horní Řepy
17. 05. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3575/00 ÚP SÚ HMP
17. 05. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udrži
17. 05. 2024 nedoplatek-Drahoňovský Adam
17. 05. 2024 nedoplatek-Bušek Pavel
17. 05. 2024 nedoplatek-Sedláček Petr
17. 05. 2024 Výběrové řízení - přestupky
16. 05. 2024 OOP - přechodná úprava provozu - Zahrádek I
16. 05. 2024 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace_Jíra
15. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
15. 05. 2024 Změny rozpočtu k 30. 4. 2024
15. 05. 2024 OOP_VS_Nevanova
14. 05. 2024 Mrkvičkova - oznámení o přerušení dodávky elektřiny
13. 05. 2024 Výběrové řízení - EKN - vedoucí
10. 05. 2024 Dražební vyhláška
09. 05. 2024 Záměr na pronájem souboru a staveb
07. 05. 2024 OOP stanovení přechodné úpravy provozu King of Prague 2024 - ul. U Boroviček
06. 05. 2024 Záměr - výpůjčka pozemku parc. č. 1234/202 k.ú. Řepy
06. 05. 2024 záměr výpujčky čp. 1121 a čp. 1221
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
06. 05. 2024 DV 139EX 35460/19-166
06. 05. 2024 OOP_VS_Makovského
03. 05. 2024 OOP stanovení přechodné úpravy provozu - Hrozenkovská definitivní povrch komunikace
03. 05. 2024 rozhodnutí o umístění stavby: ÚR TV ELKOm Zličín
30. 04. 2024 OOP_VS_Vondroušova
30. 04. 2024 Vyhlášení VŘ - obecní byt 1+1/L, Galandova 1242/21, byt č. 14
29. 04. 2024 Dokument "220 EX 2054/23-172-Us..." již není dostupný.
29. 04. 2024 Dokument "Ozn zahájení společné..." již není dostupný.
29. 04. 2024 OOP_VS_Vondroušova
26. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3896/00 ÚP SÚ HMP
26. 04. 2024 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny vlny 10 ÚP SÚ HMP
26. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3768/00 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
26. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 ÚP SÚ HMP a VVURU
26. 04. 2024 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhů změny vlny 15 ÚP SÚ HMP
26. 04. 2024 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3006/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP
26. 04. 2024 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace_Budurlien
26. 04. 2024 OOP přechodná úprava provozu - Čistovická vodovod, kanalizace 3+4. etapa
24. 04. 2024 OOP - přechodná úprava provozu
23. 04. 2024 OOP stanovení přechodné úpravy provozu - Hrozenkovská plyn
22. 04. 2024 Záměr 11/2024
22. 04. 2024 Oznámení o svolání zasedání okrskových volebních komisí
19. 04. 2024 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace_Mihaescu
18. 04. 2024 Vyhlášení VŘ - start. byt 1+k.k./balkon, Nevanova 1076, byt č. 12
18. 04. 2024 Vyhlášení VŘ - obecní byt 1+k.k., Bazovského 1119, byt č. 27
18. 04. 2024 Vyhlášení VŘ - obecní byt 1+k.k., Žufanova 1098, byt č. 30
18. 04. 2024 Vyhlášení VŘ - obecní byt 1+k.k., Žufanova 1099, byt č. 6

XML