Praha 17

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://repy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b
163 00 Praha 6

Datová schránka: 4mnbvza

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 Místní úprava provoziu - Ochranné zábradlí Nedašovská
22. 08. 2019 Vyvěšení-zahájení řízení
22. 08. 2019 OOP - Socháňova
22. 08. 2019 OOP stanovení místní úpravy provozu
22. 08. 2019 Výzva - úklid
21. 08. 2019 OOP - Autobusová zast. MHD, ul. Na Chobotě
20. 08. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
20. 08. 2019 Vyvěšení - zahájení řízení
20. 08. 2019 OOP - Zličínský jarmark
20. 08. 2019 OOP NN3595 (Nedašovská)
20. 08. 2019 Dokumenty 067 EX 62/19-27-DV movité věci
20. 08. 2019 Svolání 8. mimořádného zasedání ZMČ
20. 08. 2019 Výzva k VZMR ,,Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Prřiny - 2. etapa rekonstrukce
19. 08. 2019 Rozpočtová opatření k 31. 7. 2019
19. 08. 2019 VŘ na pronájem startovacího bytu č.10, čp. 1078 Nevanova
15. 08. 2019 NOOP - zastávka Sportovní centrum Řepy
15. 08. 2019 OOP - zastáka sportovní centrum Řepy
15. 08. 2019 OOP - Nevanova
15. 08. 2019 Záměr změna v nájmení smlouvě k NP
14. 08. 2019 Nedoplatek - Mazánek Libor
13. 08. 2019 OOP - Řevnická
13. 08. 2019 výběrové řízení
13. 08. 2019 výběrové řízení
13. 08. 2019 výběrové řízení
13. 08. 2019 výběrové řízení
13. 08. 2019 Opravný dopis oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14
09. 08. 2019 OOP - Ke Kaménce
09. 08. 2019 OOP - Čistovická
09. 08. 2019 Dokument "Vyvěšení..." již není dostupný.
09. 08. 2019 Dokument "Vyvěšení..." již není dostupný.
08. 08. 2019 Dokument "Vyhláška - doručení p..." již není dostupný.
08. 08. 2019 Dokument "Vyhláška - doručení p..." již není dostupný.
08. 08. 2019 Dokument "Vyhláška - doručení p..." již není dostupný.
08. 08. 2019 Dokument "Vyhláška - doručení p..." již není dostupný.
06. 08. 2019 Záměr pronájmu pozemku pod garáži parc.č. 752/37
05. 08. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu
02. 08. 2019 VŘ na pronájem bytu č.66, čp. 1135 Jiránkova
02. 08. 2019 VŘ na pronájem bytu č.7, čp. 1136 Jiránkova
02. 08. 2019 rozh o umístění st "Řepy, Přepojení odběru z hladiny VN na NN ul. Mrkvičk..."
01. 08. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu
01. 08. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu
30. 07. 2019 VŘ na pronájem bytu č.32, čp. 1120 Bazovského
30. 07. 2019 Výběrové řízení na nájem nebytoého prostoru č.301 v čp. 1218, Vondroušova , Praha 6-Řepy
30. 07. 2019 Výběrové řízení na nájem skladu č.302 v čp. 1137, Jiránkova , Praha 6-Řepy
30. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 ÚP SÚ HMP
30. 07. 2019 OOP - zvláštní užívání komunikace
30. 07. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu
30. 07. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu
29. 07. 2019 Dokument "Dokumenty 067 EX 1650..." již není dostupný.
26. 07. 2019 OOP - Na Chobotě

XML