Obec Roudné

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://roudne.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 Roudné

Datová schránka: kc2au6r
E-mail: roudne@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2019 Přechodná úprava provozu-výjezd Vidov
16. 09. 2019 Dopravní informační označení
16. 09. 2019 Přechodná úprava provozu při rekonstrukci vodovodu
16. 09. 2019 Dopravní informační označení
16. 09. 2019 Oznámení o konání 23.zasedání
02. 09. 2019 Úprava pokynů při zalesňování
02. 09. 2019 Příloha k úpravě pokynů při zalesňování
21. 08. 2019 Přechodná úprava provozu na Plavské
21. 08. 2019 Mapa DIO k přechodné úpravě provozu
21. 08. 2019 Schvalený rozpočet obce Roudné na rok 2019
21. 08. 2019 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020-2024
21. 08. 2019 Schválený Rozpočet MŠ Roudné na rok 2019
21. 08. 2019 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Roudné na rok 2020-2024
21. 08. 2019 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018
14. 08. 2019 Záměr na odprodej části pozemku p.č. 237/1 v k.ú.Roudné
14. 08. 2019 Přechodná úprava provozu
14. 08. 2019 Situační mapka
14. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
02. 08. 2019 Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018
18. 07. 2019 Výzva-vyjádření k podanému odvolání
18. 07. 2019 Příloha k veřejné vyhlášce
18. 07. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu
16. 07. 2019 Oznámení o konání 6.zasedání zastupitelstva
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška-Rozhodnutí
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška-Rozhodnutí-stavební povolení
25. 06. 2019 Jižní tangenta-stavební povolení na vodohospodářské objekty
25. 06. 2019 Oznámení o konání 22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
13. 06. 2019 Oznámení o konání 5. zasedání zastupitelstva
07. 06. 2019 Přechodná úprava provozu od 24.6.2019 do 27.10.2019
07. 06. 2019 Mapa DIO
06. 06. 2019 Stavební povolení
06. 06. 2019 Opatření obecné povahy
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška
03. 06. 2019 Záměr na odprodej části pozemku
30. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018
30. 05. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu
24. 05. 2019 Situační mapka
24. 05. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby
24. 05. 2019 Zákres
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí
24. 05. 2019 Situační plánek
20. 05. 2019 Oznámení o konání 21.zasedání
20. 05. 2019 Program 21.zasedání zastupitelstva
20. 05. 2019 Zrušovací Obecně závazná vyhláška
20. 05. 2019 Změna ÚP Roudné číslo 1
20. 05. 2019 Oznámení o místě a konání voleb
20. 05. 2019 Oznámení zahájení vodoprávního řízení 
20. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
20. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny

XML