Obec Roudné

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://roudne.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 Roudné

Datová schránka: kc2au6r
E-mail: roudne@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu Obce Roudné za rok 2019
19. 05. 2020 Záměr pronajmout obecní restauraci
18. 05. 2020 Záměr pronajmout část pozemku č.542/4 k.ú.Roudné
14. 05. 2020 Přechodná úprava provozu ve dnech od 11.5. do 15.5.2020
14. 05. 2020 Příloha DIO
14. 05. 2020 Program 27.zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
12. 05. 2020 Přechodná úprava provozu-opatření obecné povahy
12. 05. 2020 Dopravně-inženýrské opatření
12. 05. 2020 Vyjádření k dopravně-inženýrskému opatření
12. 05. 2020 Souhlas s dočasným zrušením zastávek
07. 05. 2020 Zrušovací obecně závazná vyhláška o místním poplatku
05. 05. 2020 Porovnání položek výpočtu ceny vodného 2019
05. 05. 2020 Hromadný předpisný seznam pro daň z nemovitých věcí na rok 2020 k nahlédnutí na FÚ
05. 05. 2020 Informační leták k zasílání složenek
05. 05. 2020 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na rok 2020
05. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace od SMO Pomalší
05. 05. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 dle zákona 106/1999Sb.
27. 04. 2020 Program 11.zasedání Zastupitelstva obce Roudné
20. 04. 2020 Rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů
17. 04. 2020 Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
17. 04. 2020 Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
17. 04. 2020 Výkaz o plnění rozpočtu svazku k 31.12.2019
17. 04. 2020 Předvaha k 31.12.2019
17. 04. 2020 Rozvaha k 31.12.2019
17. 04. 2020 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019
17. 04. 2020 Úřední hodiny od 20.4.2020
16. 04. 2020 Stanovení místní úpravy provozu
16. 04. 2020 Příloha I k návrhu stanovení místní úpravy provozu
16. 04. 2020 Příloha II k návrhu stanovení místní úpravy provozu
16. 04. 2020 Příloha III k návrhu stanovení místní úpravy provozu
16. 04. 2020 Příloha IV k návrhu stanovení místní úpravy provozu
16. 04. 2020 Příloha V k návrhu stanovení místní úpravy provozu
16. 04. 2020 Od 20.4. - 7.10.2020 přechodná úprava provozu
16. 04. 2020 Příloha DIO k přechodné úpravě provozu
09. 04. 2020 Rozhodnutí č. 10/2020 o regulačním opatření v dopravě
09. 04. 2020 Nařízení č. 1/2020 o koordinaci poskytovaných zdravotních služeb
09. 04. 2020 Rozhodnutí č. 1/2020 období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
04. 04. 2020 Opatření obecné povahy k hospodaření v lesích
04. 04. 2020 Katastrální území, kterých se OOP týká
01. 04. 2020 Přechodná úprava provozu od 23.3. - 19.4.2020
01. 04. 2020 DIO mapa k uzavírce na Plavské
28. 03. 2020 Rozhodnutí k odvolání Petra Doudy
21. 03. 2020 Informace k úplné uzavírce od 23.3. do 19.4.2020
21. 03. 2020 Situační mapka k uzavírce - příloha DIO
12. 03. 2020 Záměr na pronájem nově nabytého vodovodu
06. 03. 2020 Porovnání položek výpočtu ceny stočného pro rok 2019
03. 03. 2020 OZV 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
22. 02. 2020 Záměr na výpůjčku části pozemků pro umístění stánku se zmrzlinou
22. 02. 2020 OZV 1/2020 o místním poplatku ze psů
22. 02. 2020 OZV 2/2020 o místním poplatku za užívání veř.prostranství

XML