Praha 16

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mcpraha16.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00 Praha 5

Datová schránka: ntsbt5z
E-mail: elpodatelna@p16.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Igor Penčák, nar. 1963
18. 09. 2019 Dražební vyhláška
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa
11. 09. 2019 Záměr pronájmu parkovacího garážového stání
11. 09. 2019 Pronájem prostor sloužících k podnikání
11. 09. 2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín
11. 09. 2019 Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1892/15 v k.ú. Radotín
11. 09. 2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 243/1 a části pozemku parc.č. 2529 v k.ú. Radotín
09. 09. 2019 Výzva - vyjádření k podanému odvolání
09. 09. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
09. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.9.2019
02. 09. 2019 Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16
30. 08. 2019 Opatření K Mlíčníku
30. 08. 2019 Opatření Radotínské Burčákobraní
30. 08. 2019 Opatření K Vlásence
30. 08. 2019 Opatření Závod historických vozidel
29. 08. 2019 Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020
28. 08. 2019 Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy - Odboru stavebního řádu ve věci odvolání Městské části Praha-Zbraslav
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
28. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
28. 08. 2019 Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice
27. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody dne 3.9.2019
22. 08. 2019 Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období srpen 2019
20. 08. 2019 Informace - změna dobývacího prostoru Zadní Kopanina
20. 08. 2019 Pronájem nebytových prostor
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - vlny 18
16. 08. 2019 Dokument "Stavební povolení..." již není dostupný.
16. 08. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
14. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody dne 21.8.2019
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
09. 08. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
09. 08. 2019 Dokument "Oznámení..." již není dostupný.
07. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ka..." již není dostupný.
07. 08. 2019 Oznámení o změně sídla Obvodní soudu pro Prahu 5
07. 08. 2019 Záměr propachtování části pozemku parc.č. 2464/6 v k.ú. Radotín
29. 07. 2019 Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červenec 2019
29. 07. 2019 Dokument "Společné rozhodnutí..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Oznámení o vyhlášní výběrového řízení
26. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
26. 07. 2019 Dokument "Prodloužení platnosti..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Opatření Podjezd
25. 07. 2019 Opatření Na Baních
25. 07. 2019 Opatření Závod do vrchu

XML