Praha 16

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mcpraha16.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00 Praha 5

Datová schránka: ntsbt5z
E-mail: elpodatelna@p16.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Usnesení - přerušení řízení
18. 07. 2019 Vyrozumění o podaném odvolání
15. 07. 2019 Opatření Vrážská x Radotínská
15. 07. 2019 Opatření Sídliště
15. 07. 2019 Opatření Paškova
12. 07. 2019 Výběrové řízení - referent správy místního hospodářství
10. 07. 2019 Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červen 2019
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení
09. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.7.2019
08. 07. 2019 Územní rozhodnutí
04. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 11.7.2019
01. 07. 2019 Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 v období březen až květen 2019
28. 06. 2019 Územní rozhodnutí
28. 06. 2019 Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 v období březen až květen 2019
26. 06. 2019 Rozhodnutí - "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), varianta nadjezd"
26. 06. 2019 Dokument "Elektronická dražba -..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2018
19. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ka..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1777/9 v k.ú. Radotín
18. 06. 2019 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1631/1 v k.ú. Radotín
18. 06. 2019 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2552/1 v k.ú. Radotín
18. 06. 2019 Záměr prodeje částí pozemků při ulici K Přívozu v k.ú. Radotín
18. 06. 2019 Záměr prodeje id. podílu 3/5 pozemku parc.č. 1892/14 v k.ú. Radotín
18. 06. 2019 Záměr prodeje id. podílu 3/5 části pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín
18. 06. 2019 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/18 v k.ú. Radotín
18. 06. 2019 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1030/1 v k.ú. Radotín
18. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 25.6.2019
17. 06. 2019 Opatření Českého červeného kříže
17. 06. 2019 Opatření Za Ovčínem
14. 06. 2019 Vyrozumění o zpětvzetí odvolání - spol. LEEL Services s.r.o.
14. 06. 2019 Výběrové řízení - tajemník/tajemnice
14. 06. 2019 Zahájení insolvenčního řízení - Lucie Kudrnová
11. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 18.6.2019
10. 06. 2019 Územní rozhodnutí
04. 06. 2019 Veřejná nabídka pozemků
03. 06. 2019 Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16
30. 05. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
29. 05. 2019 Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání
29. 05. 2019 Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Radotín
28. 05. 2019 Opatření Lomařská
28. 05. 2019 Opatření Královský průvod
27. 05. 2019 Dokument "Územní rozhodnutí..." již není dostupný.
27. 05. 2019 Územní rozhodnutí
27. 05. 2019 Dokument "Rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
24. 05. 2019 Závěrečný účet hospodaření za rok 2018
24. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 - Telefonické spojení do volebních místností
24. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 - Otevírací doba Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

XML