Obec Jaroměřice

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://jaromerice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Jaroměřice
Jaroměřice 1
569 44 Jaroměřice

Datová schránka: 3hca4s6
E-mail: obecjaromerice@cmail.cz, podatelna@jaromerice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 07. 2020 Oznámení o jednání Zastupitelstva obce
02. 07. 2020 Záměr pronájmu bytu na čp. 200
15. 06. 2020 Záměr prodeje pozemku - lokalita Račany
12. 06. 2020 22. zasedání Zastupitelstva obce
10. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
10. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Šubířov - aktualizace
08. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření Svazku skupinovéh ...
07. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Regionu Moravskotřebovs ...
07. 06. 2020 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska za rok 2019
02. 06. 2020 Oznámení o jednání Zastupitelstva obce
25. 05. 2020 DSO TSMH - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
25. 05. 2020 DSO TSMH - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
21. 05. 2020 Závěrečný účet obce Jaroměřice za rok 2019
21. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2019
21. 05. 2020 Rozvaha obce Jaroměřice za rok 2019
21. 05. 2020 Výkaz zisku a ztrát za 2019 - obec Jaroměřice
21. 05. 2020 Rozvaha Základní školy a mateřské školy Jaroměřice za rok 2019
21. 05. 2020 Výkaz zisku a ztrát za rok 2019 - Základní škola a mateřská škola Jaroměřice
21. 05. 2020 Inventarizační zpráva za rok 2019
14. 05. 2020 VHOS - kalkulace ceny stočného za kalendářní rok 2019 a dosažení skutečnosti v témže roce
13. 05. 2020 21. zasedání Zastupitelstva obce
13. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Změna č. 2 Územního plánu Jaroměřice
08. 05. 2020 SPÚ ČR - nabídka pozemků k pronájmu
08. 05. 2020 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
05. 05. 2020 Oznámení o jednání Zastupitelstva obce
29. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pk - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
29. 04. 2020 Komplexní pozemkové úpravy - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
20. 04. 2020 Konkurz na místo ředitele/ředitelky MŠ Kunčina
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - hospodaření v lesích na území ČR
24. 03. 2020 Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – II. etapa - publicita projektu
13. 03. 2020 20. zasedání Zastupitelstva obce
10. 03. 2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19
10. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
03. 03. 2020 Oznámení o jednání Zastupitelstva obce
26. 02. 2020 Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků
13. 02. 2020 19. zasedání Zastupitelstva obce
05. 02. 2020 Konkurs na místo ředitelky/ředitele Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka
04. 02. 2020 Oznámení o jednání Zastupitelstva obce
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednávání návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Jaroměřice
24. 01. 2020 18. zasedání Zastupitelstva obce
22. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020 s DSO Technické služby Malá Haná o poskytnutí dotace z rozp ...
17. 01. 2020 Oznámení o plátcovství DPH
16. 01. 2020 Oznámení o jednání Zastupitelstva obce
16. 01. 2020 17. zasedání Zastupitelstva obce
16. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, s ...
15. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva č. 7/2020 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020
15. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném ...
06. 01. 2020 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Oznámení o jednání Zastupitelstva obce
02. 01. 2020 Záměr pronájmu bytu na č.p. 200

XML