Obec Jaroměřice

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://jaromerice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Jaroměřice
Jaroměřice 1
569 44 Jaroměřice

Datová schránka: 3hca4s6
E-mail: obecjaromerice@cmail.cz, podatelna@jaromerice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 04. 2024 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Jaroměřice pro volby do E ...
15. 04. 2024 Veřejnoprávní smlouva č.1/2024 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2024
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunik ...
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pk - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu ...
09. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby FTTx M NGA V NIO16 Jaroměřice JASVI1 Ok - ...
08. 04. 2024 Rozpočtové opatření č. 2/2024
08. 04. 2024 Návrh Závěrečného účtu obce Jaroměřice za rok 2023
08. 04. 2024 Návrh Závěrečného účtu za rok 2023 Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná
03. 04. 2024 Návrh Závěrečného účtu za rok 2023
03. 04. 2024 Záměr prodeje pozemků - lokalita Pila
03. 04. 2024 18. zasedání Zastupitelstva obce
03. 04. 2024 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nový Dvůr
03. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlament ...
03. 04. 2024 Rozpočet DSO skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2024
12. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírk ...
12. 03. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
01. 03. 2024 17. zasedání Zastupitelstva obce
01. 03. 2024 Oznámení o zveřejnění ve Sbírce právních předpisů - OZV 1/2024
01. 03. 2024 Oznámení o zveřejnění ve Sbírce právních předpisů - OZV 2/2024
01. 03. 2024 Oznámení o zveřejnění ve Sbírce právních předpisů - OZV 3/2024
01. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení FTTx M NGA V NIO Jaroměřice JAVISI1 OK - po ...
01. 03. 2024 V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I obnoveného katastrálního operátu
13. 02. 2024 Informace k odpadovému hospodářství za rok 2023 - vyhodnocení
12. 02. 2024 Informace k odpadovému hospodářství za rok 2023 - vyhodnoce
12. 02. 2024 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jaroměřice - informace o zpřístupnění příloh k rozhodn ...
12. 02. 2024 Dokument "Komplexní pozemkové ú..." již není dostupný.
12. 02. 2024 16. zasedání Zastupitelstva obce
12. 02. 2024 Záměr pronájmu bytu na čp. 464
12. 02. 2024 Výroční zpráva za rok 2023 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném ...
12. 02. 2024 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2024 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2024
12. 02. 2024 Návrh opatření obecné povahy pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje - veřejná vyhláška
12. 02. 2024 Rozpočtové opatření č. 10/2023
29. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů - OZV 2/2023
22. 12. 2023 15. zasedání Zastupitelstva obce
22. 12. 2023 Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2024
22. 12. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice na roky 2025 a 2026
11. 12. 2023 15. zasedání Zastupitelstva obce
06. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů - OZV 1/2023
04. 12. 2023 14. zasedání Zastupitelstva obce
04. 12. 2023 Záměr navýšení ceny nájemného na nebytových prostorách
30. 11. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací v k. ú. Jaroměřice do kate ...
30. 11. 2023 Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Jaroměřice na rok 2024
30. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Jaroměřice na roky 2025 a 2026
30. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jaroměřice na roky 2025 a 2026
30. 11. 2023 Návrh rozpočtu obce Jaroměřice na rok 2024
28. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 9/2023
28. 11. 2023 Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2024
22. 11. 2023 Výběrové řízení na místo referenta stavebního úřadu MÚ Jevíčko
20. 11. 2023 Oznámení o jednání Zastupitelstva obce
20. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - bobr evropský

XML