Obec Hrobčice

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://hrobcice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hrobčice
Hrobčice 41
417 57 Hrobčice

Datová schránka: xntbnjc
E-mail: podatelna@hrobcice.cz, starostka@hrobcice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 06. 2019 Program na 4. zasedání ZO
05. 06. 2019 ÚK- Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020-2024 a Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2018
04. 06. 2019 Závěrečný účet obce Hrobčice za rok 2018
31. 05. 2019 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Červený Újezd u Mukova
24. 05. 2019 Usnesení z 8. zasedání RO
24. 05. 2019 Usnesení z 3. zasedání ZO
23. 05. 2019 MěÚB- Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného svislého dopravního značení - v k.ú. Mirošovice
22. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Dokument "OKdražebník - Dražebn..." již není dostupný.
21. 05. 2019 Finanční úřad- Veřejná vyhláška podle §49 odst. 5) a odst. 1 písm. b) zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění platných předpisů
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb - volby EP 2019
08. 05. 2019 Možnost vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů - volby EP 2019
07. 05. 2019 Usnesení ze 7. zasedání RO
07. 05. 2019 Program na 3. zasedání ZO
30. 04. 2019 Usnesení z 6. zasedání RO
30. 04. 2019 SVS- Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
26. 04. 2019 Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Razice
26. 04. 2019 Finiční úřad- Veřejná vyhláška podle §49 odst. 5) a odst. 1 písm. b) zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění platných předpisů
25. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
18. 04. 2019 Dokument "Obec Hrobčice - Draže..." již není dostupný.
17. 04. 2019 ČEZ DISTRIBUCE - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - k.ú. Hrobčice, k.ú. Chouč
16. 04. 2019 MVČR - Informace o povinnosti související s ohlašováním evidenčních údajů o spolcích
16. 04. 2019 Záměr změnit pachtovní smlouvu dotatkem č.2 - pacht nemovitostí v k.ú. Radovesice u Bíliny
16. 04. 2019 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
13. 04. 2019 Jmenování zapisovatele/ky - volby EP 2019
11. 04. 2019 Usnesení z 5. zasedání RO
10. 04. 2019 Záměr prodeje nemovitosti - pozemku v k.ú. Mukov
10. 04. 2019 Dokument "Záměr prodeje nemovit..." již není dostupný.
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby EP 2019
09. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
09. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
04. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
03. 04. 2019 Rozpočet PO MŠ na rok 2019 - schváleno RO č. usnesení 15/152/2018 ze dne 4.12.2018
29. 03. 2019 Usnesení z 2. zasedání ZO
29. 03. 2019 Zeměměřický úřad- Veřejná vyhláška- provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce Hrobčice
29. 03. 2019 Dokument "Dražby-exekutoři - Us..." již není dostupný.
29. 03. 2019 Dokument "OKdražebník - Dražebn..." již není dostupný.
26. 03. 2019 Stanovení minimální počtu členů OVK pro volby do EP 2019
19. 03. 2019 Usnesení z 4. zasedání RO
19. 03. 2019 Krajský úřad Úk - oznámení o pokračování řízení ve věci společného řízení o žádosti společnosti Lesy Sever s.r.o. o přičlenění části honebích pozemků
18. 03. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy č.2
14. 03. 2019 Záměr pronájmu nemovitosti v k.ú. Chouč
13. 03. 2019 Usnesení z 3. zasedání RO
13. 03. 2019 Program na 2. zasedání ZO
12. 03. 2019 ČR-Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu - Radovesice u Bíliny
27. 02. 2019 Úřád pro zastupování státu ve věcech majetkových-aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
26. 02. 2019 MŠ Hrobčice- Zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 2019/2020
25. 02. 2019 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Tvrdín
13. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
13. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019

XML