Obec Sobotín

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://sobotin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Sobotín
Sobotín 54
788 16 Sobotín

Datová schránka: difbiwx
E-mail: podatelna@sobotin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 07. 2021 Prodej movitého majetku (sněhová fréza, sněhová čelní radlice, sanitární kontejner)
19. 07. 2021 Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice "lesní"
29. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 9/2021
29. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 8/2021
29. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 7/2021
29. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021
28. 06. 2021 Přehled přijatých usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín ze dne 15.6.2021
24. 06. 2021 Informace o záměru nakládat s nemovitým majetkem - SOÚD
24. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021 - Svazek obcí údolí Desné
23. 06. 2021 Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
21. 06. 2021 Závěrečný účet obce Sobotín za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobotín za rok 2020
14. 06. 2021 Nařízení č.6/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
08. 06. 2021 Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sobotín - 15.6.2021
03. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek (Národní plán povodí - Labe, Dunaj, Odra)
26. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Sobotín za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobotín za rok 2020
25. 05. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu - mosty
19. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
19. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu SOÚD za rok 2020
18. 05. 2021 Schválený rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2021
14. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - zv..." již není dostupný.
11. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
11. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení (MK č. 18 v Rudolticích u Sobotína)
10. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení (silnice III/4503 a III/4502)
27. 04. 2021 Přehled přijatých usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín ze dne 30.3.2021, 6.4.2021 a 13.4.2021
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (rys, vlk, medvěd, kočka)
26. 04. 2021 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení zásilky (Adámkovi)
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení zásilky (Darebná)
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - zpřístupnění náhledu hromadného předpisného seznamu daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí 2021
14. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
14. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
13. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021 - Svazek obcí údolí Desné
09. 04. 2021 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
09. 04. 2021 Aktualizace č. 3 Plánu rozvoje obce Sobotín v letech 2019 - 2022 ke dni 6.4.2021
07. 04. 2021 Informace o opětovném přerušení 19. zasedání ZO Sobotín a pozvánka na pokračování (13.4.2021)
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení zásilky (Darebná B.)
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení zásilky (Adámkovi)
31. 03. 2021 Informace o přerušení 19. zasedání Zastupitelstva obce Sobotín a pozvánka na pokračování (6.4.2021)
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek - DZ mosty
31. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů
23. 03. 2021 Pozvánka na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sobotín - 30.3.2021
16. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení zásilky (Darebná)
15. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení zásilky (Adámkovi)
11. 03. 2021 Záměr pronájmu nemovitostí - pozemků ve vlastnictví obce Sobotín.
25. 02. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení zásilky č.j. MUSP/12526/2021 (Martin Blaha)
22. 02. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
25. 01. 2021 Svazek obcí údolí Desné - Informace o záměru nakládat s nemovitým majetkem - část pozemku p.č. 669 v k.ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou

XML