Obec Petrov nad Desnou

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://tcssl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Petrov nad Desnou
Petrov nad Desnou 156
788 16 Petrov nad Desnou

Datová schránka: c42pa2g
E-mail: obec@petrovnaddesnou.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 06. 2022 Pozvánka na 23. zasedání ZO Petrov nad Desnou_
23. 06. 2022 SOÚD - Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2021
23. 06. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Petrov nad Desnou č. 2/2016_doplnění přílohy
23. 06. 2022 Usnesení z 22.jednání ZO Petrov n/D.
23. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2021
23. 06. 2022 Závěrečný účet obce Petrov nad Desnou za rok 2021a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrov nad Desnou za rok 2021
23. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2021
23. 06. 2022 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou
23. 06. 2022 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou
23. 06. 2022 Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
23. 06. 2022 NÁVRH Závěrečného účtu obce Petrov nad Desnou za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrov nad Desnou za rok 2021
23. 06. 2022 Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
23. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Petrov nad Desnou za rok 2021
23. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
23. 06. 2022 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2022 Šumperk
23. 06. 2022 Změna nařízení Státní veterinární správy - obce Ol.kraje
23. 06. 2022 SOÚD_Záměr nakládat s nemovitým majetkem
23. 06. 2022 SKM_Záměr nakládat s nemovitým majetkem
23. 06. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby: Žádost o umístění stavby - ŽELHROCH RD Na Terezíně
23. 06. 2022 Usnesení o stanovení nového termínu dražby
23. 06. 2022 Zveřejnění vyúčtování vodného a stočného za rok 2021
23. 06. 2022 Záměr nepeněžitého vkladu vodovodu obce do majetku VHZ
23. 06. 2022 Záměr nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku - Petrov nad Desnou
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
23. 06. 2022 Veřejné zasedání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné
23. 06. 2022 Usnesení z 23. zasedání ZO
23. 06. 2022 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Krobotová
23. 06. 2022 SOÚD - Rozpočtové opatření č.1
23. 06. 2022 SOÚD - Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2021
23. 06. 2022 SOÚD-rozpočtové opatření č. 2/2022
23. 06. 2022 Oznámení o vyvěšování dokumentů pro SOÚD
23. 06. 2022 Informovaný souhlas uživatelů služby INFOKANÁL obce Petrov nad Desnou.
23. 06. 2022 GDPR - pověřenec pro ochranu osobních údajů
23. 06. 2022 Závěrečný účet obce za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2021
14. 04. 2022 Stanovení PÚP-OOP_I/11 - Petrov n.D. - opravy opěrných zdí
12. 04. 2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022
04. 04. 2022 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou
04. 04. 2022 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou
04. 04. 2022 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou
04. 04. 2022 Usnesení z 21. ZO
01. 04. 2022 Pravidla pro zveřejnění inzerce nebo reklamy v Petrovském občasníku
22. 03. 2022 Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce
18. 03. 2022 Nařízení Státní veterinární správy
17. 03. 2022 Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky ZŠ a MŠ údolí Desné
09. 03. 2022 Schválený rozpočet obce na rok 2022
07. 03. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení
03. 03. 2022 Odpověď na žádost o informace podle zák. 106/1999 Sb.
24. 02. 2022 Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce
24. 02. 2022 Záměr prodeje obecního pozemku
24. 02. 2022 Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce

XML