Praha 14

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha14.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 00 Praha 9

Datová schránka: pmabtfa
E-mail: posta@p14.mepnet.cz, informace@p14.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 05. 2020 275, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Breitcetlova
29. 05. 2020 276, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Hlaďova
29. 05. 2020 277, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Dygrýnova
29. 05. 2020 278, Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Parléřova, Praha 6
28. 05. 2020 274, Výběrové řízení - Referent/ka odboru občanskosprávního - oddělení osobních dokladů
27. 05. 2020 272, Záměr na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 708/2 k.ú. Hloubětín
27. 05. 2020 273, Záměr na pronájem části pozemků parc.č.1072/56 a 1072/60 v k.ú. Hloubětín
26. 05. 2020 271, Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - Most přes Rokytku, Praha 9
25. 05. 2020 270, Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Le Van Duong
22. 05. 2020 269, 6. rozpočtové opatření MČ Praha 14 na rok 2020
21. 05. 2020 268, Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Sluníčko, Újezd
20. 05. 2020 266, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Kbelská
20. 05. 2020 267, Oznámení o přerušení dodávky el.energie Hůrská II.etapa
18. 05. 2020 264, Oznámení o přerušení dodávky el.energie v ul. Hůrská, Vajgarská, Hejtmanská
18. 05. 2020 265,Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Hůrská
15. 05. 2020 263, Dražební vyhláška 067 EX 6176/19-58-DV movité věci
14. 05. 2020 Dokument "262, Usnesení - Draže..." již není dostupný.
13. 05. 2020 Dokument "255, Dražební vyhlášk..." již není dostupný.
13. 05. 2020 256, Usnesení o urření data smrti - Pavel Holub, nar. 1946
13. 05. 2020 257, Rozhodnutí stavební povolení - Park u Čeňku III. etapa
13. 05. 2020 258, 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
13. 05. 2020 259, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Skorkovská 2438
13. 05. 2020 260, Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Praha 5, Radlická 140/115
13. 05. 2020 261, 5. rozpočtové opatření MČ Praha 14 na rok 2020
07. 05. 2020 253, Záměr na prodej části pozemku parc. č. 708/2 k.ú. Hloubětín, byt.dům č.p. 578
07. 05. 2020 254, Záměr na prodej části pozemku parc.č. 708/2 k.ú. Hloubětín, byt.dům č.p. 579
06. 05. 2020 251, Záměr na pronájem pozemku parc. č. 2716/3, k. ú. Kyje
06. 05. 2020 252, Záměr na pronájem pozemků parc. č. 15/3, parc. č. 15/4, k.ú. Kyje
05. 05. 2020 247, Opatření obecné povahy - o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
05. 05. 2020 248, Veřejná vyhláška - uložení povinnosti odstranit vrak Renault Laguna
05. 05. 2020 249, Veřejná vyhláška - uložení povinnosti odstranit vrak Opel Omega
05. 05. 2020 250, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Vidlák
04. 05. 2020 246, Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Roberta Fanty proti rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 23. října
04. 05. 2020 230, Veřejná vyhláška - oznámení konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP
04. 05. 2020 233, Veřejná vyhláška - oznámení konání nového veřejného projednání změn vlny 17
30. 04. 2020 245, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Hodějovská a Za Rokytkou
29. 04. 2020 237, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Zelenečská
29. 04. 2020 238, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Kukelská
29. 04. 2020 239, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na náměstí Plukovníka Vlčka
29. 04. 2020 240, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Breitcetlova
29. 04. 2020 241, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Kukelská
29. 04. 2020 242, Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu v ul. Mochovská
29. 04. 2020 243, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Bryksova
29. 04. 2020 244, Oznámení zahájení řízení - Přestavba EGC Kardašovská 393 na bytový dům
28. 04. 2020 Dokument "235, Oznámení o ulože..." již není dostupný.
28. 04. 2020 Dokument "236, Oznámení o ulože..." již není dostupný.
28. 04. 2020 234, Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti R1 510 Satalice Běchovice, PHS na mostě
27. 04. 2020 231, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bryksova, Vybíralova
27. 04. 2020 232, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Zelenečská
27. 04. 2020 223, Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3164 vlny 12

XML