Praha 14

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha14.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 00 Praha 9

Datová schránka: pmabtfa
E-mail: posta@p14.mepnet.cz, informace@p14.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2019 Rozhodnutí - povolení vyjímky - Novostavba rodinného domu, ul. Příchovická, Praha
15. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Želivská, Metujská
15. 10. 2019 Výběrové řízení v oboru oftalmologie
14. 10. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Kardašovská
14. 10. 2019 Vyrozumění o pokračování v řízení - zateplení fasády a přístavba lodžií byt. domu, Poděbradská 578
14. 10. 2019 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019
14. 10. 2019 586 - Výběrové řízení v oboru - všeobecné praktické lékařství
11. 10. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Cyklostezka Čihadla, úsek Broumarská - Dobrovolného
11. 10. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Mochovská, Milovická atd.
10. 10. 2019 MČ Praha 14 přijme asistentku/asistenta do oddělení informačních a komunikačních technologií ve tř.9
09. 10. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bouřilova
09. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Poříčanská a V Chaloupkách
09. 10. 2019 Usnesení - dražební vyhláška č.j. 067 EX 410765/11-94 - Miroslav Bačkovský
09. 10. 2019 Záměr ke krátkodobému nájmu pozemků v k. ú. Hloubětín pro stavbu lešení a skladu materiálu
08. 10. 2019 Sdělení o uložení písemnosti ve věci Zateplení a stavební úpravy byt.domu v ul. Pelušková a Lipnická
07. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Kukelská č.p. 903
07. 10. 2019 Výběrové řízení - Referent/ka odboru kanceláře tajemníka - personální oddělení
04. 10. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Bryksova
04. 10. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Paculova
04. 10. 2019 Městská část Praha 14 přijme projektového manažera/manažerku do Odboru evropských fondů
04. 10. 2019 Výběrové řízení - Referent/ka odboru kanceláře tajemníka - personální oddělení
04. 10. 2019 Výběrové řízení - Referent/ka odboru dopravy - správce komunikací
03. 10. 2019 Výběrové řízení - tělovýchovné lékařství
02. 10. 2019 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
01. 10. 2019 Výzva - Stavba č. 41 505 - ZŠ Dolní Počernice
30. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Dvořišťská
30. 09. 2019 Výběrové řízení - Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví
30. 09. 2019 Výběrové řízení v oboru nutriční terapeut
27. 09. 2019 Záměr na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 708/2 v k.ú. Hloubětín
27. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
25. 09. 2019 Stavební povolení - zateplení a stavební úpravy bytového domu č. p. 1443 1448, k. ú. Kyje
25. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
25. 09. 2019 Dokument "Usnesení - el. dražeb..." již není dostupný.
25. 09. 2019 Dokument "Usnesení - el. dražeb..." již není dostupný.
24. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Želivská, Metujská
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Uložení povinnosti odstranit vrak z veřejné komunikace
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - uložení povinnosti odstranit vrak z veřejné komunikace
23. 09. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení - Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0009 - Úpická
23. 09. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
23. 09. 2019 Oznámení o uložení zásilky - Veronika Šmejcká, nar. 1987
23. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky Želivská
23. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Metujská
20. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 - Z 3104/10
20. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10
20. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Arnošta Valenty
20. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Čertouzská před domem č. 332/9
20. 09. 2019 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019
20. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Hloubětínská a Klánovická
19. 09. 2019 Záměr na pronájem budovy č. p. 790 v k. ú. Hostavice - kavárna v parku Pilská
19. 09. 2019 Zaslání Nařízení Státní veterinární správy

XML