Praha 14

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha14.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 00 Praha 9

Datová schránka: pmabtfa
E-mail: posta@p14.mepnet.cz, informace@p14.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 08. 2019 Výběrové řízení - referent referentka odboru bytového hospodářství a správy budov
22. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent správy místního hospodářství
21. 08. 2019 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele, ředitelky - Mateřské školy, Praha 5 - Hlubočepy
21. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. V Chaloupkách
21. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Pod turnovskou tratí
21. 08. 2019 Ohlášení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Za Černým mostem a Jordánská
20. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci v ul. Rochovská
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhů změn vlny 18 ÚP hl. m. Prahy
20. 08. 2019 Oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie průmyslové zóny Štěrboholy
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška - uložení povinnosti odstranit vrak z veřejné komunikace Renault Espace bez RZ
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška - uložení povinnosti odstranit vrak z veřejné kmomunikace - Ford Escort RZ 9A18037
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška - uložení povinnosti odstranit vrak z veřejné komunikace - Škoda Felicia bez RZ
16. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Slévačská, Zelenečská
16. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy v ul. Arnošta Valenty
16. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bošilecká
16. 08. 2019 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
16. 08. 2019 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019
16. 08. 2019 Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 067 EX 17523/17-79 - Rundová Bohuslava
16. 08. 2019 Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 067 EX 6205/16-81- Kuchař Milan
16. 08. 2019 Výběrové řízení v oboru neurologie
16. 08. 2019 Výběrové řízení v oboru cévní chirurgie
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o uložení povinnosti odstranit vrak z veřejné komunikace
14. 08. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Budovatelská
14. 08. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci v ul. Světská
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o uložení povinnosti odstranit vrak
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
13. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.
13. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - YMCA Praha
13. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Církve bratrské
13. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Česká unie neslyšících, z.ú.
13. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Cesta domů, z.ú.
13. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Cesta domů, z.ú.
13. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Cesta domů, z.ú.
13. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Okamžik, z.ú.
13. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Sklenská č.p. 240/25
09. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Sklenská a Zdobnická
09. 08. 2019 Výběrové řízení v oboru klinická psychologie
09. 08. 2019 Výběrové řízení v oboru všeobecné praktické lékařství
08. 08. 2019 Výběrové řízení - dermatovenerologie
07. 08. 2019 Záměr na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru č. j. 03/SMP/14
07. 08. 2019 Záměr na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor č. j. 02/SMP/14
07. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 19.9.2019 - ul. Vírská, Vizovická a Jamská
07. 08. 2019 Závěr zjišťovacího řízení č. j. MHMP 1538938/2019 - Rezidenční výstavba Emila Kolbena
07. 08. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Marie Vopatová
07. 08. 2019 Výběrové řízení v oboru kardiologie
07. 08. 2019 Oznámení - pokračování územního řízení - Rajská zahrada - Čihadla II., bytové domy B,D - Černý Most
06. 08. 2019 Záměr na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 117, k. ú. Černý Most
06. 08. 2019 Záměr na výpůjčku budovy č.p. 248, k.ú. Hloubětín
05. 08. 2019 Usnesení o určení data smrti - Jan Sapík, nar. 1985
02. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - POČIN - Počernická iniciativa, z.s.

XML