Praha 14

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha14.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 00 Praha 9

Datová schránka: pmabtfa
E-mail: posta@p14.mepnet.cz, informace@p14.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2021 23, Veřejná vyhláška -oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z3239/15 ÚZ hl. m. Prahy
25. 01. 2021 45, Rozhodnutí - stavba "Obytná lokalita Černý most"- změna stavby před dokončením
25. 01. 2021 28,Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy
21. 01. 2021 41, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Doležalova
21. 01. 2021 42, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Kpt. Stránského
21. 01. 2021 43, Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Opel,BMW,příp.vozidlo,Chevrolet,Škoda
21. 01. 2021 44, Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Mercedes 250D
21. 01. 2021 39, Záměr na postoupení smlouvy prostoru sloužícího k podnikání - ul. Bryksova č. p. 758, k. ú. ČM
21. 01. 2021 40, Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu č.p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9
20. 01. 2021 31, Schválené rozpočty na rok 2021 - důvodová zpráva
20. 01. 2021 32, Rozpočet PO na rok 2021 - Usnesení Rady městské části Praha 14
20. 01. 2021 33, Rozpočty MŠ na rok 2021
20. 01. 2021 34, Střednědobé výhledy rozpočtů MŠ na období 2022 a 2023
20. 01. 2021 35, Rozpočty ZŠ na rok 2021
20. 01. 2021 36, Střednědobé výhledy rozpočtů ZŠ na období 2022 a 2023
20. 01. 2021 37, Rozpočet Praha 14 kulturní na rok 2021
20. 01. 2021 38, Střednědobý výhled rozpočtu Praha 14 kulturní na období 2022 a 2023
19. 01. 2021 29, Výběrové řízení - Referent/ka odboru kanceláře tajemníka - personální oddělení
19. 01. 2021 30, Výběrové řízení - Sociální pracovník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví
17. 01. 2021 27, Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00
14. 01. 2021 24, Rozhodnutí o umístění stavby - zahrádkářská chata v osadě Třešňovka ČZS, č.o. 55
14. 01. 2021 25, Oznámení o zahájení stavebního řízení - stavební úpravy pro bytový dům Rochovská 759 - 763
14. 01. 2021 26, Usnesení k ohledání vozidla - Renault Laguna - modrá
13. 01. 2021 20, Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1
13. 01. 2021 21, Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 067 EX 235182/09-118 - Robert Wintr
13. 01. 2021 22, Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 137EX 12626/19-72 - Nataliia Ledova
13. 01. 2021 19, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí úseku interního auditu
12. 01. 2021 4, Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 3, Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3061/10 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 4,Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 6, Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 7,Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 18, Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
11. 01. 2021 15, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru investičního
11. 01. 2021 16, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odd. místních daní a poplatků
11. 01. 2021 17, Veřejná vyhláška, oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 ÚP SÚ HMP
08. 01. 2021 11, Oznámení zahájení společného řízení - zahrádkářská chata, Bažantnice II., zahr. díl č. 44
08. 01. 2021 12, Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
08. 01. 2021 13, Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00
08. 01. 2021 14, Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021
07. 01. 2021 10, Oznámení zahájení společného řízení - zahrádkářská chata, Bažantnice II., zahr. díl č. 27
07. 01. 2021 9, 24.rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020
06. 01. 2021 8, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Hostavická, Šestajovická, k. ú. Hloubětín
05. 01. 2021 2, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka oddělení rozpočtu OŘEŠ
05. 01. 2021 1, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Borská
29. 12. 2020 664, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Volkova
29. 12. 2020 665, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Kukelská
29. 12. 2020 666, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bojčenkova
28. 12. 2020 Dokument "661, Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
28. 12. 2020 662, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Praze 14

XML