Obec Veleň

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://velen.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Veleň
Hlavní 7
250 63 Veleň

Datová schránka: 8web5cw
E-mail: obec.velen@velen.cz, obec.velen@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 08. 2019 Výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha vlka obecného
15. 08. 2019 Prodloužení termínu j doplnění žádosti - ČOV Miškovice
14. 08. 2019 Rozhodnutí - Středočeský kraj - nepovolení udělení výjimky - chráněné živočišné druhy
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 6 územního plánu obce Veleň
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 6 územního plánu obce Veleň
16. 07. 2019 ČEZ vypnutí proudu Veleň 2.8.2019 od 7,30 - 13,30 hod.
10. 07. 2019 MěÚ Brandýs n.Lab.-St.Boleslav: VŘ na vedoucího odboru kultury, sportu a cestovního ruchu
10. 07. 2019 MěÚ Praha 9 Čakovice: výběrové řízení na místo dělník-řidič
08. 07. 2019 Vlk obecný: žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek
03. 07. 2019 ČEZ Distribuce: vypnutí el.proudu 23.7.2019 v Mírovicích
01. 07. 2019 veřejná vyhláška zahájení změn vlny 03
01. 07. 2019 veřejná vyhláška zahájení změn vlny 05
01. 07. 2019 veřejná vyhláška Z 2600/00 náklad.nádraží Žižkov a areál Vackov
27. 05. 2019 ČEZ Distribuce a.s. - odstávka el.proudu 12.6.2019
20. 05. 2019 DSO návrh závěrečného účtu 2018
20. 05. 2019 Závěrečný účet 2018 Obce Veleň - návrh
17. 05. 2019 veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vln IV celoměstsky významných změn ÚZP hl.m.Prahy
16. 05. 2019 veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚZP hl.m.Prahy
09. 05. 2019 oznámení o době a místa konání voleb do EP
07. 05. 2019 svolání prvního zasedání volební komise pro volby do EP
02. 05. 2019 DSO: Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné 2018
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
29. 04. 2019 Změna č. 6 ÚZP Veleň: návrh změny
29. 04. 2019 Změna č. 6 ÚZP Veleň: hlavní výkres
29. 04. 2019 Změna č. 6 ÚZP Veleň: koordinační výkres
29. 04. 2019 Změna č. 6 ÚZP Veleň: základní členění
29. 04. 2019 Změna č. 6 ÚZP Veleň: odůvodnění změny
29. 04. 2019 Změna č. 6 ÚZP Veleň: odůvodnění 4d vyhodnocení ZPF tabulková část
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 6 územního plánu obce Veleň
24. 04. 2019 FÚ - hromadný seznam daň z nemovitých věcí 2019
15. 04. 2019 volby do EP: informace pro voliče, který se přestěhoval po 14.4.2019
26. 03. 2019 seznam neznámých vlastníků pozemků
26. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu 24.a 25.5.2019: informace o počtu a sídle volebních okrsků Veleň
15. 03. 2019 Dokument "veřejná vyhláška-usne..." již není dostupný.
06. 03. 2019 výzva pro vlastníky lesů: kůrovec ničí naše lesy
26. 02. 2019 ČEZ: odečty elektrického proudu
21. 02. 2019 rozpočtové opatření č. 1/2019
20. 02. 2019 rozpočtové opatření č. 1/2019
18. 02. 2019 zápis OZ č. 2/19
18. 02. 2019 zápis OZ č. 1/19
08. 02. 2019 oznámení geodetických prací podél Mratínského potoka
07. 02. 2019 Dokument "veřejná vyhláška - o..." již není dostupný.
28. 01. 2019 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav
21. 01. 2019 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
16. 01. 2019 veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚZP hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
11. 01. 2019 veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu-oprava a údržba silnic II. a III.tř. pro rok 2019
10. 01. 2019 obsah změny č. 6 ÚZP Veleň
03. 01. 2019 DSO návrh rozpočtu 2019
27. 12. 2018 provozní doba 27., 28., 31.12.2018
20. 12. 2018 střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

XML