Obec Dolní Studénky

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://dolnistudenky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolní Studénky
Dolní Studénky 99
788 20 Dolní Studénky

Datová schránka: rrzb73k
E-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz, srsen@dolnistudenky.cz, strnad@dolnistudenky.cz, remesova@dolnistudenky.cz, sulova@dolnistudenky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 04. 2019 Finanční úřad - veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí
24. 04. 2019 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
17. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
10. 04. 2019 KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství - Bobr evropský
10. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost z rozpočtu Obce Dolní Studénky - TJ Sokol Dolní Studénky, z.s.
05. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
04. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
21. 03. 2019 MěÚ Šumperk - Rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami
12. 03. 2019 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
07. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
06. 03. 2019 Dokument "MěÚ Šumperk - Oznámen..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
20. 02. 2019 Žádost č. 1/2019
19. 02. 2019 Rok 2019 Sazebník úhrad za poskytování informací za rok 2019
19. 02. 2019   Rok 2018 Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím 
18. 02. 2019 MěÚ Šumperk,  odbor životního prostředí - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 
18. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
18. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
14. 02. 2019 situace dopravního značení
14. 02. 2019 MěÚ Šumperk, odbor dopravy - oznámení - zákaz stání - točna autobusu
13. 02. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
22. 01. 2019 Správa silnic - schéma
22. 01. 2019 MěÚ Šumperk, odbor dopravy - veřejná vyhláška, patření obecné povahy - Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby šumperk
14. 01. 2019 ŠPVS schéma
14. 01. 2019 MěÚ Šumperk, odbor dopravy- veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - ŠPVS
10. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 17/2018
03. 01. 2019 Schválený rozpočet Obce Dolní Studénky na rok 2019
03. 01. 2019 Rozpočtové opatření  č. 16/2018
20. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 15/2018
18. 12. 2018 MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí - vody - zrušení
12. 12. 2018 Závěrečný účet za rok 2017
04. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 14/2018
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
20. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 13/2018
20. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 12/2018
20. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 11/2018
20. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 10/2018
20. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 9/2018
20. 11. 2018 MěÚ Šumperk - Rozhodnutí o místění stavby vrtané studny
31. 10. 2018 Obecnězávazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu a regulacihlučných činností
19. 10. 2018 MěÚ Šumperk - veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
11. 10. 2018 MěÚ Šumperk Rozhodnutí  o umístění stavby vrtané studny
08. 10. 2018 Oznámení o zahájení územního řízení
12. 09. 2018 Usnesení z 17. jednání ZO ze dne 30. 8. 2018 Usnesení z 16. jednání ZO ze dne 6.6.2018
27. 08. 2018 Městský úřad Šumperk, odbor výstavby - oznámení o zahájení řízení - vrtaná studna
24. 08. 2018 KÚOK, odbor strategického rozvoje kraje - rozhodnutí - odvolání se zamítá
14. 08. 2018 Dokument "KÚOK, odbor strategic..." již není dostupný.
10. 08. 2018 ěstký úřad Šumperk, odbor životního prostředí - vody
26. 07. 2018 Dokument "ěstský úřad Šumperk, ..." již není dostupný.
24. 07. 2018 ěstský úřad Šumperk, odbor interní kontroly a auditu - Lesní hospodářské osnovy - VV

XML