Obec Komorní Lhotka FM

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://komorni-lhotka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Komorní Lhotka
Komorní Lhotka 27
739 53 Komorní Lhotka

Datová schránka: v8aaxpb
E-mail: podatelna@komorni-lhotka.cz, urad@komorni-lhotka.cz, starosta@komorni-lhotka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 SŘ poznamenané do spisu
06. 04. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
06. 04. 2020 Informace pro občany jiných členských států EU k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
06. 04. 2020 Informace o konání VI. zasedání ZO
06. 04. 2020 Akce obce Komorní Lhotka - 2019, zveřejnění informací dle čl. 3, odst. 3) OZV č. 1/2016.
06. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018
06. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. I/2019 - Sdružení obcí povodí Stonávky
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
06. 04. 2020 Informace o konání zasedání ZO obce Komorní Lhotka
06. 04. 2020 Nařízení statutárního města Třince č. 3/2019, o vyhlášení záměru zadat lesní hospodářské osnovy
06. 04. 2020 Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka
06. 04. 2020 Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
06. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tčídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
06. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
06. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
06. 04. 2020 Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí
06. 04. 2020 Výroční zpráva za rok 2019
06. 04. 2020 Krizové opatření - oznámení
06. 04. 2020 Usnesení vlády č. 238 - 241/2020
06. 04. 2020 Rozhodnutí o uzavření obecního úřadu
30. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Komorní Lhotka č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
30. 03. 2020 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
30. 03. 2020 Záměr obce pronajmout vodovodní řády v majetku obce Komorní Lhotka
30. 03. 2020 Usnesení vlády č. 214 - 220/2020
23. 03. 2020 Nařízení vlády č.153/2020
20. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 5 Sdružení obcí povodí Stonávky
20. 03. 2020 Návh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky, období 2020-2022
20. 03. 2020 Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2019, Výkaz FIN 2-12 M
20. 03. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
20. 03. 2020 Informace k volbám do Evropského parlamentu
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška. Zveřejnění opatření obecné povahy č.2 - agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
20. 03. 2020 Informace o konání V. zasedání ZO
20. 03. 2020 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
20. 03. 2020 Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., Ostrava - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
20. 03. 2020 Informace o konání VII. zasedání ZO
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů
20. 03. 2020 Usnesení o elektronické dražbě - dražební vyhláška
20. 03. 2020 Výstraha ČHMÚ
20. 03. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
20. 03. 2020 Výstraha ČHMÚ
20. 03. 2020 Výstraha ČHMÚ
20. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška 1/2019 obce Komorní Lhotka o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
20. 03. 2020 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

XML