Obec Komorní Lhotka FM

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://komorni-lhotka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Komorní Lhotka
Komorní Lhotka 27
739 53 Komorní Lhotka

Datová schránka: v8aaxpb
E-mail: podatelna@komorni-lhotka.cz, urad@komorni-lhotka.cz, starosta@komorni-lhotka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 02. 2020 Výstraha ČHMÚ
11. 02. 2020 Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněno rozpočtové opatření č. 4.
11. 02. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
11. 02. 2020 Informace o konání VI. zasedání ZO
11. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. I/2019 - Sdružení obcí povodí Stonávky
11. 02. 2020 Nařízení statutárního města Třince č. 3/2019, o vyhlášení záměru zadat lesní hospodářské osnovy
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
11. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
10. 02. 2020 Výstraha ČHMÚ
10. 02. 2020 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce + příloha č. 1 k Zápisu
10. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Komorní Lhotka č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
10. 02. 2020 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
03. 02. 2020 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
03. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 5 Sdružení obcí povodí Stonávky
03. 02. 2020 Informace k volbám do Evropského parlamentu
03. 02. 2020 Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., Ostrava - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
03. 02. 2020 Výstraha ČHMÚ
03. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška 1/2019 obce Komorní Lhotka o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
03. 02. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - veřejná vyhláška
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
23. 01. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
23. 01. 2020 Návh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky, období 2020-2022
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška. Zveřejnění opatření obecné povahy č.2 - agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
23. 01. 2020 Informace o konání VII. zasedání ZO
23. 01. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
23. 01. 2020 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
23. 01. 2020 Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2020
21. 01. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
21. 01. 2020 Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
21. 01. 2020 Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2019, Výkaz FIN 2-12 M
21. 01. 2020 Informace o konání V. zasedání ZO
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů
21. 01. 2020 Výstraha ČHMÚ
21. 01. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
21. 01. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky období 2021 - 2023
20. 01. 2020 Zrušení výstrahy ČHMÚ
20. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místních poplatcích
20. 01. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
20. 01. 2020 Informace o zveřejnění - Sdružení obcí povodí Stonávky
20. 01. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
20. 01. 2020 INFORMACE O VŘ - NÁJEM POHOSTINSTVÍ OBECNÍK V OBCI DOBRATICE
20. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
20. 01. 2020 Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek p.č. 3173/8
20. 01. 2020 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
20. 01. 2020 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

XML