Obec Komorní Lhotka

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://komorni-lhotka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Komorní Lhotka
Komorní Lhotka 27
739 53 Komorní Lhotka

Datová schránka: v8aaxpb
E-mail: podatelna@komorni-lhotka.cz, urad@komorni-lhotka.cz, starosta@komorni-lhotka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
18. 07. 2019 Sdružení obcí povodí Stonávky - informace
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
18. 07. 2019 Výzva k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy za účelem pronájmu části pozemku p.č. KN 1664/1
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vyšní Lhoty
18. 07. 2019 Informace - Sdružení obcí povodí Stonávky
18. 07. 2019 Usnesení o elektronické dražbě
18. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška
16. 07. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
16. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ
16. 07. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška. Zveřejnění opatření obecné povahy. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
16. 07. 2019 Informace pro občany jiných členských států EU k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu
16. 07. 2019 Akce obce Komorní Lhotka - 2019, zveřejnění informací dle čl. 3, odst. 3) OZV č. 1/2016.
16. 07. 2019 Informace o konání zasedání ZO obce Komorní Lhotka
08. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
08. 07. 2019 Informace o zveřejnění - Sdružení obcí povodí Stonávky
08. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ
08. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2018 - Sdružení obcí povodí Stonávky
08. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 SŘ poznamenané do spisu
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
08. 07. 2019 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018
08. 07. 2019 Nařízení statutárního města Třince č. 3/2019, o vyhlášení záměru zadat lesní hospodářské osnovy
02. 07. 2019 Záměr obce Komorní Lhotka odprodat pozemky
02. 07. 2019 Akce obce Komorní Lhotka - 2018. Zveřejnění informací dle OZV č. 1/2016
02. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ
02. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ
02. 07. 2019 Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněno rozpočtové opatření č. 4.
02. 07. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
02. 07. 2019 Informace o konání VI. zasedání ZO
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. I/2019 - Sdružení obcí povodí Stonávky
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
01. 07. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
01. 07. 2019 Informace úřadu o ochraně osobních údajů a jejich zpracování
01. 07. 2019 Rozhodnutí - Stavební povolení - Veřejná vyhláška
01. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ
01. 07. 2019 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce + příloha č. 1 k Zápisu
01. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Komorní Lhotka č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
01. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ
27. 06. 2019 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
27. 06. 2019 Oznámení pověřence
27. 06. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
27. 06. 2019 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
27. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 5 Sdružení obcí povodí Stonávky

XML