Obec Komorní Lhotka

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://komorni-lhotka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Komorní Lhotka
Komorní Lhotka 27
739 53 Komorní Lhotka

Datová schránka: v8aaxpb
E-mail: podatelna@komorni-lhotka.cz, urad@komorni-lhotka.cz, starosta@komorni-lhotka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 11. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
06. 11. 2019 Výstraha ČHMÚ
06. 11. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška. Zveřejnění opatření obecné povahy. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
06. 11. 2019 Informace pro občany jiných členských států EU k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu
06. 11. 2019 Akce obce Komorní Lhotka - 2019, zveřejnění informací dle čl. 3, odst. 3) OZV č. 1/2016.
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
06. 11. 2019 Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka
02. 10. 2019 Informace o zveřejnění - Sdružení obcí povodí Stonávky
02. 10. 2019 Výstraha ČHMÚ
02. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2018 - Sdružení obcí povodí Stonávky
02. 10. 2019 Výstraha ČHMÚ
02. 10. 2019 Veřejná vyhláška zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 SŘ poznamenané do spisu
02. 10. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
02. 10. 2019 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018
02. 10. 2019 Informace o konání zasedání ZO obce Komorní Lhotka
02. 10. 2019 Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka
23. 09. 2019 Akce obce Komorní Lhotka - 2018. Zveřejnění informací dle OZV č. 1/2016
23. 09. 2019 Výstraha ČHMÚ
23. 09. 2019 Výstraha ČHMÚ
23. 09. 2019 Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněno rozpočtové opatření č. 4.
23. 09. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
23. 09. 2019 Informace o konání VI. zasedání ZO
23. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. I/2019 - Sdružení obcí povodí Stonávky
23. 09. 2019 Nařízení statutárního města Třince č. 3/2019, o vyhlášení záměru zadat lesní hospodářské osnovy
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
19. 09. 2019 Informace úřadu o ochraně osobních údajů a jejich zpracování
19. 09. 2019 Rozhodnutí - Stavební povolení - Veřejná vyhláška
19. 09. 2019 Výstraha ČHMÚ
19. 09. 2019 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce + příloha č. 1 k Zápisu
19. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Komorní Lhotka č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
13. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška 1/2019 obce Komorní Lhotka o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
10. 09. 2019 Oznámení pověřence
10. 09. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
10. 09. 2019 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
10. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 5 Sdružení obcí povodí Stonávky
10. 09. 2019 Informace k volbám do Evropského parlamentu
10. 09. 2019 Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., Ostrava - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
10. 09. 2019 Výstraha ČHMÚ
10. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška 1/2019 obce Komorní Lhotka o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
03. 09. 2019 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška
03. 09. 2019 Informace o prodloužení termínu uzavírky mostu přes vodní tok Zbojičný do 31.7.2018
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
03. 09. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka

XML