Obec Komorní Lhotka

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://komorni-lhotka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Komorní Lhotka
Komorní Lhotka 27
739 53 Komorní Lhotka

Datová schránka: v8aaxpb
E-mail: podatelna@komorni-lhotka.cz, urad@komorni-lhotka.cz, starosta@komorni-lhotka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 Informace k volbám do Evropského parlamentu
20. 03. 2019 Rozpočtové opatření č.V obce Komorní Lhotka
20. 03. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
20. 03. 2019 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
20. 03. 2019 Oznámení pověřence
20. 03. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
20. 03. 2019 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
20. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 5 Sdružení obcí povodí Stonávky
18. 03. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Komorní Lhotka
18. 03. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
18. 03. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška
18. 03. 2019 Informace o prodloužení termínu uzavírky mostu přes vodní tok Zbojičný do 31.7.2018
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 03. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
18. 03. 2019 Návh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky, období 2020-2022
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Zveřejnění opatření obecné povahy č.2 - agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
26. 02. 2019 Informace k volbě prezidenta republiky
26. 02. 2019 Rozpočet obce Komorní Lhotka 2018
26. 02. 2019 Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2018 SOPS
26. 02. 2019 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017
26. 02. 2019 Zveřejnění informací pro volby do zastupitelstev obcí
26. 02. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
26. 02. 2019 Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
26. 02. 2019 Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2019, Výkaz FIN 2-12 M
26. 02. 2019 Informace o konání V. zasedání ZO
11. 02. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
11. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. VI.
11. 02. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost Státního pozemkového úřadu o zveřejnění
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Komorní Lhotka
11. 02. 2019 Uvědomění veřejnosti o záměru obce pronajmout prostory
11. 02. 2019 Zrušení výstrahy ČHMÚ
11. 02. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
11. 02. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
11. 02. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
08. 02. 2019 Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek p.č. 3173/8
04. 02. 2019 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
04. 02. 2019 Upozornění společnosti Energistav, s.r.o. pro vlastníky a uživatele pozemků
04. 02. 2019 Záměr obce Komorní Lhotka odprodat pozemek p.č. 3158/2
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška
04. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se zrušuje OZV č. 1/2001, OZV č. 4/2004 a OZV č. 2/2006
04. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místních poplatcích
04. 02. 2019 Informace o zveřejnění - Sdružení obcí povodí Stonávky
04. 02. 2019 INFORMACE O VŘ - NÁJEM POHOSTINSTVÍ OBECNÍK V OBCI DOBRATICE
04. 02. 2019 Informace - Sdružení obcí povodí Stonávky
29. 01. 2019 Seznam nemovitých věcí nedostattečně identifikovaných vlastníků
29. 01. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
29. 01. 2019 Opis výsledku hlasování v obci Komorní Lhotka
29. 01. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

XML