Obec Komorní Lhotka

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://komorni-lhotka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Komorní Lhotka
Komorní Lhotka 27
739 53 Komorní Lhotka

Datová schránka: v8aaxpb
E-mail: podatelna@komorni-lhotka.cz, urad@komorni-lhotka.cz, starosta@komorni-lhotka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Výstraha ČHMÚ
10. 07. 2020 Akce obce Komorní Lhotka - 2019, zveřejnění informací dle čl. 3, odst. 3) OZV č. 1/2016.
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
10. 07. 2020 Záměr obce Komorní Lhotka odprodat pozemek p.č. 1690/8
10. 07. 2020 Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka
10. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného
10. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tčídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. 07. 2020 UPOZORNĚNÍ - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ !!
10. 07. 2020 Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka
10. 07. 2020 Nařízení vlády č. 247, 248, 249/2020
10. 07. 2020 Krizové opatření - oznámení
10. 07. 2020 Otevření úložiště odpadů
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
10. 07. 2020 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019
10. 07. 2020 Ministerstvo vnitra České republiky - Opatření obecné povahy
10. 07. 2020 Zveřejnění záměru obce Komorní Lhotka odprodat část pozemku p.č. 2996/1
10. 07. 2020 Zveřejnění záměru obce Komorní Lhotka pronajmout nebytové prostory
10. 07. 2020 Magistrát města Třince - Kolaudační souhlas s užíváním stavby "Komorní Lhotka - odkanalizování části obce za školou a u kostela"
10. 07. 2020 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018
10. 07. 2020 Informace o konání zasedání ZO obce Komorní Lhotka
10. 07. 2020 Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka
10. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí
10. 07. 2020 Usnesení vlády č. 238 - 241/2020
10. 07. 2020 Zveřejnění záměru obce prodat pozemky
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
08. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. I/2019 - Sdružení obcí povodí Stonávky
08. 07. 2020 Nařízení statutárního města Třince č. 3/2019, o vyhlášení záměru zadat lesní hospodářské osnovy
08. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
08. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
08. 07. 2020 Výroční zpráva za rok 2019
08. 07. 2020 Rozhodnutí o uzavření obecního úřadu
08. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
08. 07. 2020 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2019
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
01. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
01. 07. 2020 Záměr obce pronajmout vodovodní řády v majetku obce Komorní Lhotka, Záměr obce prodat nákladní automobil LIAZ 706 MTSP 24
01. 07. 2020 Usnesení vlády č. 214 - 220/2020
01. 07. 2020 Rozhodnutí č. 9/2020 o uzavření obecního úřadu
01. 07. 2020 Obnovení provozu mateřské školy v Komorní Lhotce
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
30. 06. 2020 Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., Ostrava - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
30. 06. 2020 Informace o konání VII. zasedání ZO
30. 06. 2020 Výstraha ČHMÚ
30. 06. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
30. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška 1/2019 obce Komorní Lhotka o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
30. 06. 2020 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

XML