Obec Komorní Lhotka

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://komorni-lhotka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Komorní Lhotka
Komorní Lhotka 27
739 53 Komorní Lhotka

Datová schránka: v8aaxpb
E-mail: podatelna@komorni-lhotka.cz, urad@komorni-lhotka.cz, starosta@komorni-lhotka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
23. 01. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
23. 01. 2020 Návh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky, období 2020-2022
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška. Zveřejnění opatření obecné povahy č.2 - agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
23. 01. 2020 Informace o konání VII. zasedání ZO
23. 01. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
23. 01. 2020 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
23. 01. 2020 Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2020
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
21. 01. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
21. 01. 2020 Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
21. 01. 2020 Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2019, Výkaz FIN 2-12 M
21. 01. 2020 Informace o konání V. zasedání ZO
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů
21. 01. 2020 Výstraha ČHMÚ
21. 01. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
21. 01. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky období 2021 - 2023
21. 01. 2020 Sdružení obcí povodí Stonávky - informace
20. 01. 2020 Zrušení výstrahy ČHMÚ
20. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místních poplatcích
20. 01. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
20. 01. 2020 Informace o zveřejnění - Sdružení obcí povodí Stonávky
20. 01. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
20. 01. 2020 INFORMACE O VŘ - NÁJEM POHOSTINSTVÍ OBECNÍK V OBCI DOBRATICE
20. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
20. 01. 2020 Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek p.č. 3173/8
20. 01. 2020 Usnesení o elektronické dražbě - dražební vyhláška
20. 01. 2020 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
20. 01. 2020 Výstraha ČHMÚ
20. 01. 2020 Výstraha ČHMÚ
20. 01. 2020 Informace o konání XII. zasedání ZO obce Komorní Lhotka
20. 01. 2020 Informace o konání zasedání ZO obce Komorní Lhotka
20. 01. 2020 Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka
20. 01. 2020 Záměr obce Komorní Lhotka odprodat pozemek p.č. 3035/2
20. 01. 2020 Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
11. 12. 2019 Výstraha ČHMÚ
11. 12. 2019 Výstraha ČHMÚ
11. 12. 2019 Výstraha ČHMÚ
11. 12. 2019 Výzva k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy za účelem pronájmu části pozemku p.č. KN 1664/1
11. 12. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
11. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2018 - Sdružení obcí povodí Stonávky
11. 12. 2019 Výstraha ČHMÚ
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vyšní Lhoty
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška. Zveřejnění opatření obecné povahy. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
11. 12. 2019 Výstraha ČHMÚ
11. 12. 2019 Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněno rozpočtové opatření č. 4.
11. 12. 2019 Informace - Sdružení obcí povodí Stonávky
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 SŘ poznamenané do spisu

XML