Praha 13

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha13.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
158 00 Praha 5

Datová schránka: zv6bsur
E-mail: epodatelna@p13.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 06. 2021 Rozpočtové změny za měsíc červen 2021
11. 06. 2021 Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2020 a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2020
11. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
11. 06. 2021 OOP přechodná úprava- ul. Na Cikánce, K Zadní kopanině - Závody do vrchu
11. 06. 2021 Nová RS 4190 ATÚ - etapa 2
08. 06. 2021 OOP přechodná úprava - umístění autojeřábu (BD ALFA) ul. Mukařovského
08. 06. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: "770355 - Rozšíření optické sítě a připojení administrativních objektů
08. 06. 2021 OOP - přechodná úprava provozu v ul. K Hájům
08. 06. 2021 Novostavba bytového domu Chalabalova ul., Praha 5 - Stodůlky
07. 06. 2021 Oznámení o volném pracovním místě - OKS - odborný asistent (doba určitá)
07. 06. 2021 Oznámení o volném pracovním místě - OSP - kurátor pro mládež (doba určitá)
07. 06. 2021 Pronájem části pozemku par. č. 2780/178, 2780/176 v k.ú. Stodůlky
07. 06. 2021 Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2342/293, 2343/314, 2342/316,2342/326,2342/676,2342/797
07. 06. 2021 OOP - přechodná úprava provozu v ul. K Hájům, etapa č. 6 - 10
07. 06. 2021 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V
04. 06. 2021 Oznámení o výběrovém řízení-odbor sociální péče - sociální pracovník (OSPOD) - doba určitá
04. 06. 2021 Pronájem části pozemku parc.č. 1779 v k.ú. Stodůlky
04. 06. 2021 Propachtování
03. 06. 2021 "Bytový dům Paprsek"
03. 06. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 25.06.21 - ul. 5.Máje
03. 06. 2021 administrativní dům
02. 06. 2021 Oznámení o OOP - ul. Mohylová, dobíjecí stanice
02. 06. 2021 Oznámení o výběrovém řízení-odbor životního prostředí-odborný pracovník (veřejná správa)
02. 06. 2021 Oznámení o výběrovém řízení-odbor životního prostředí-odborný pracovník (samospráva)
02. 06. 2021 Oznámení o výběrovém řízení - odbor kancelář tajemníka - odborný asistent
02. 06. 2021 Oznámení o výběrovém řízení-odbor sociální péče - sociální pracovník-veřejný opatrovník
02. 06. 2021 Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13
02. 06. 2021 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ 7S3 6717, Škoda Octavia, barva červená
01. 06. 2021 Výzva k odstranění 5 vozidel z poz. komunikace, RZ: 7A0 4905, SOI 7577, 9S5 5402, 2SM 0441, 3A5 4812
01. 06. 2021 OOP - přechodná úprava provozu v ul. Blattného
31. 05. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živ....
31. 05. 2021 OOP - stavební zábor (lešení) ul. Ke Koh-i-nooru 1367/14
31. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17.06.21 - ul. Zaječí a ul. K Opatřilce
31. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00
31. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav
31. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 a VVURÚ
28. 05. 2021 Usnesení o ohledání vozidla - Alfa Romeo 146, červený, RZ nesouhlasí, ul. Trávníčkova 1776/29
28. 05. 2021 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 5P7 1708, Peugeot 106, zelená metal.
27. 05. 2021 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ-KLM 3711, Ford Fiesta, modrý
27. 05. 2021 OOP - přechodná úprava provozu v ul. Na Vlku
26. 05. 2021 OOP - film. natáčení ul.Ovčí Hájek
26. 05. 2021 Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 13 v oblasti soc. a návazných služeb a rod. politiky pro r. 2021
26. 05. 2021 Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 13 v oblasti soc. a návazných služeb a rod. politiky pro r. 2021
26. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 16.06.21- ul. Hábova a Kálikova
26. 05. 2021 Pronájem části pozemku parc.č. 2174/5 v k.ú. Stodůlky
26. 05. 2021 Dokument "Žádost o vydání rozho..." již není dostupný.
25. 05. 2021 Rozpočtové změny za měsíc květen 2021 - II. část
25. 05. 2021 OOP - přechodná úprava provozu v ul. K Opatřilce, Zaječí
25. 05. 2021 OOP - vyhrazené parkování ZTP ul. Fantova
25. 05. 2021 Oznámení o výběrovém řízení - odbor kancelář starosty - referent správy místního rozvoje

XML