Obec Postupice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://chopos.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Postupice
Školní 154
257 01 Postupice

Datová schránka: 4ntat7t
E-mail: postupice@chopos.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 11. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „ Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru Mladovice a modernizace provozu“, v k.ú. Postupice na životní prostředí
17. 11. 2020 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice 26. 11. 2020
14. 11. 2020 DSO BENE-BUS - Návrh rozpočtu na rok 2021, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024
21. 10. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy
17. 10. 2020 Záměr obce Postupice - odprodat pozemek parc. č. 1080/4, k. ú. Postupice
17. 10. 2020 Záměr obce Postupice - směnit pozemek parc. č. 1422, k. ú. Milovanice z majetku obce za pozemek parc. č. 860/212, k. ú. Postupice
14. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
10. 10. 2020 Úřední hodiny OÚ Postupice v době od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020
10. 10. 2020 Záměr obce Postupice - odprodat pozemek parc. č. 1124/2, k. ú. Nová Ves
08. 10. 2020 Záměr obce Postupice - pronajmout část pozemku parc. č. 1459/1, k. ú. Milovanice
06. 10. 2020 Usnesení vlády ČR - Vyhlášení nouzového stavu
30. 09. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy
22. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020
19. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2020 Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením
17. 09. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Čelivo
17. 09. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Jemnistě
12. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Vyrozumění členů OVK
10. 09. 2020 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice 18. 9. 2020
03. 09. 2020 Záměr obce Postupice - Směnit část pozemku parc. č. 1290/2 z majetku obce za pozemek parc. č. 482/1, k. ú. Čelivo
03. 09. 2020 Záměr obce Postupice - odprodat část pozemku parc. č. 808/1 a 808/4 a část pozemku parc. č. 863/1, k. ú. Roubíčkova Lhota
03. 09. 2020 Záměr obce Postupice - odprodat části pozemků parc. č. 1608 a 1609, k. ú. Milovanice
03. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
03. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
02. 09. 2020 Záměr obce Postupice - odprodat pozemek parc. č. 382/4, k. ú. Jemniště
02. 09. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - stav k 1. 8. 2020
02. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
20. 08. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - Oznámení o době a místu konání voleb
20. 08. 2020 Záměr obce Postupice - odprodat pozemek parc. č. 392/1 a pozemek parc. č. 392/13 v k. ú. Jemniště
06. 08. 2020 Územní rozhodnutí
03. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Postupice
29. 07. 2020 MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
24. 07. 2020 Záměr obce Postupice - pronajmout část pozemku parc. č. 1721, k. ú. Milovanice
23. 07. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čelívo - oznámení o vyloženi soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
04. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
01. 07. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
01. 07. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy
26. 06. 2020 Závěrečný účet obce Postupice za rok 2019
23. 06. 2020 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice 24. 6. 2020
23. 06. 2020 Záměr obce Postupice - odprodat pozemek parc. č. 889/4, k. ú. Roubíčkova Lhota
18. 06. 2020 Záměr obce Postupice - pronajmout část pozemku parc. č. 161, k. ú. Postupice
13. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
12. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2019
10. 06. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
09. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Postupice za rok 2019
04. 06. 2020 Záměr obce Postupice - odprodat část pozemku parc. č. 1123/1, k. ú. Nová Ves
04. 06. 2020 Záměr obce Postupice - odprodat část pozemku parc. č. 783, k. ú. Jemniště
03. 06. 2020 Závěrečný účet DSO BENE-BUS za rok 2019
20. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
15. 05. 2020 Dokument "Usnesení Obvodního bá..." již není dostupný.

XML