Praha 12

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha12.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 12
Písková 830/25
143 00 Praha 4

Datová schránka: ktcbbxd
E-mail: podatelna@p12.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
20. 02. 2019 Elekronická dražba, dražebník: Dražbyprost s.r.o.
19. 02. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Chuchelská, Emlerova, Hrubínova
19. 02. 2019 Elekronická dražba, povinný Klika Jaroslav
18. 02. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vazovova
18. 02. 2019 Elekronická dražba, dražebník: Dražbyprost s.r.o.
15. 02. 2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 12
15. 02. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
15. 02. 2019 Jarní blokové čištění 2019
15. 02. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na domovině a NN1525
15. 02. 2019 OOP -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Levského
13. 02. 2019 Výběrové řízení - MČ Praha-Vinoř
13. 02. 2019 Dražební vyhláška
12. 02. 2019 Veřejná vyhláška - nedoplatek
12. 02. 2019 Záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor v 1. NP budovy č. p. 3138 v ul. Rakovského, Praha 4
12. 02. 2019 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. PP budovy č. p. 986 v ul. Těšíkova, Praha 4
11. 02. 2019 Zákostelská Kateřina - veřejná vyhláška ze dne 11. 02. 2019
11. 02. 2019 Dražba
11. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ 6/19 - tajemník Úřadu městské části Praha 12
08. 02. 2019 Hromadný předpisný seznam č. 1/2019
08. 02. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V zákopech v Praze 4
08. 02. 2019 Oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na poz. kom. K Lukám, v Praze Libuši
07. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ 5/19 - projektový/á manažer/ka
07. 02. 2019 Návrh střednědobého výhledu MČ Praha 12 na léta 2020 až 2024
07. 02. 2019 Návrh rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2019
06. 02. 2019 Inzerát - provozní pracovník, Odbor správy úřadu
06. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ 4/19 - právník v odboru dopravy
06. 02. 2019 Veřejná vyhláška
05. 02. 2019 3. Zastupitelstvo MČ Praha 12 - usnesení z 29.1.2019
05. 02. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
05. 02. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
05. 02. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
05. 02. 2019 Oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na poz. kom. K Vystrkovu a bezejmenné kom.
01. 02. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Podchýšská, Praha 12 - Cholupice
01. 02. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K lesu
31. 01. 2019 Hospodaření MČ Praha 12 - Oznámení
31. 01. 2019 OOP - stanvení přechodné úpravy provozu na poz. kom. K Vystrkovu a bezejmené komunikaci
31. 01. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Ke Spofě
31. 01. 2019 Dražba, povinný Josef Němec
30. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ 3/19 - referent v oblasti životního prostředí
29. 01. 2019 Výběrové řízení MČ Praha 1 na obsazení pozice ekonom/ka - rozpočtář/ka oddělení školství
29. 01. 2019 Konkursní řízení na ředitele Mateřské školy, Praha 4, Jílovská 75
29. 01. 2019 Inzerát - uchazeč/ka na pozici pro zajištění provozu Viničního domku
29. 01. 2019 Dražba, povinný Binh Nguyen Nguyen
29. 01. 2019 Elektronická dražba, povinná Csiszárová Žaneta
28. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
28. 01. 2019 Rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: Přístavba a nástavba ZŠ a MŠ Na Beránku
28. 01. 2019 Oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 01 úprav a VVURÚ
28. 01. 2019 Výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
28. 01. 2019 Výběrové řízení MČ Praha-Libuš - referent/ka Odboru ekonomického

XML