Praha 12

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha12.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 12
Písková 830/25
143 00 Praha 4

Datová schránka: ktcbbxd
E-mail: podatelna@p12.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Podchýšská
26. 01. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Meteorologická
26. 01. 2022 OOP - Československého exilu v Praze 4 - Modřanech
25. 01. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el.energie - Praha 12, ul. K Břečkám, Ke Kálku, Vojslavická, Cholupice
25. 01. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el.energie - Praha 12, Cholupice - Pochýšská ul.
25. 01. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Podchýšská
25. 01. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Meteorologická
25. 01. 2022 OOP - Československého exilu v Praze 4 - Modřanech
24. 01. 2022 Vyhlášení konkursního řízení Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace
24. 01. 2022 Vyhlášení konkursního řízení Mateřská škola Příborská
24. 01. 2022 MČ Praha-Velká Chuchle - Vyhlášení VŘ na pozici referent/referentka odborů stavebního a správy majetku (budovy, haly, stavby) a životního prostředí
24. 01. 2022 Inzerát - referent oddělení veřejné zeleně
24. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení VŘ 3/22 - referent na úseku ochrany přírody a krajiny
24. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení VŘ 2/22 - referent - právník přestupků
24. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení VŘ 1/22 - referent/ka samosprávných činností a voleb
21. 01. 2022 Usnesení - dražební vyhláška o provedení dražby movitých věcí při likvidaci pozůstalosti
21. 01. 2022 OOP - U Kamýku v Praze 4 - Kamýku
20. 01. 2022 OOP - U Kamýku v Praze 4 - Kamýku
20. 01. 2022 OOP - U Kamýku v Praze 4 - Kamýku
19. 01. 2022 Usnesení o zrušení dražby 139 EX 36825/19-093
19. 01. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích U Kamýku a Durychova
19. 01. 2022 OOP - Československého exilu v Praze 4 - Modřanech
19. 01. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Podchýšská
19. 01. 2022 OOP - Československého exilu v Praze 4 - Modřanech
19. 01. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích U Kamýku a Durychova
19. 01. 2022 OOP - Československého exilu v Praze 4 - Modřanech
19. 01. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Podchýšská
19. 01. 2022 OOP - Československého exilu v Praze 4 - Modřanech
19. 01. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích U Kamýku a Durychova
18. 01. 2022 OOP - Československého exilu v Praze 4 - Modřanech
17. 01. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Podchýšská
17. 01. 2022 OOP - Československého exilu v Praze 4 - Modřanech
17. 01. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost
17. 01. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost
14. 01. 2022 OOP - U Kamýku, Durychova v Praze 4 - Kamýku
14. 01. 2022 OOP - U Kamýku, Durychova v Praze 4 - Kamýku
14. 01. 2022 OOP - U Kamýku, Durychova v Praze 4 - Kamýku
13. 01. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby: WTTX9_NT_A_P4PSN_OK Praha 4, Písnice
13. 01. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Písnice
13. 01. 2022 Ohlášení o přerušení dodávky el.energie - Praha 12, Modřany - Mezihorská, Nad Doly
13. 01. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby: WTTX9_NT_A_P4PSN_OK Praha 4, Písnice
13. 01. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Písnice
13. 01. 2022 OOP - údržba MČ Praha 12
13. 01. 2022 OOP2 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Odbočná, Nad Potůčkem, K Lipinám, Skalnatá, Na Výšině v Praze 4 – Modřanech
13. 01. 2022 OOP3 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Ke Kálku, Ražická, Lichá, Boješická, Ke Křížku v Praze 4 – Cholupicích
13. 01. 2022 OOP2 - Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích Malá Lada, V Hájkách v Praze 4 – Modřanech a K ladům, U Obce, NN480 v Praze 4 – Cholupicích
13. 01. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Skalská
13. 01. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Hornocholupická
13. 01. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Podchýšská
13. 01. 2022 OOP- stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci NN4088

XML