Praha 12

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha12.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 12
Písková 830/25
143 00 Praha 4

Datová schránka: ktcbbxd
E-mail: podatelna@p12.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 04. 2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání ze dne 12.3.2019, čj. 132 EX 1221/18-33 se zrušuje a dražba nařízená na den 25.4.2019 se nekoná
24. 04. 2019 Opakovaná elektronická dražba, povinná: Jana Čížková
24. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích K vyhlídce, Barunčina, K Orionce, Nad vinicí, Lysinská, Nad Belárií, K otočce, Malá Tyršovka, Na Cikorce, Hájenská, Andělova, Československého exilu, Soukalova, K Vltavě
24. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Na Jezerách, Třebějická,K Jezírku a U Pejřárny
19. 04. 2019 Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Praha 9, Na Balabence
17. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Mladenovova, P 12 Modřany
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - K Hájovně Praha - Libuš
17. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Starý lis
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Zimova
17. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Na Jezerách, Třebějická, K Jezírku a U Pejřárny
17. 04. 2019 OOP - stanovení úřechodné úpravy provozu na poz. kom. Klokotská, Mílová
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - místní úprava Krouzova
17. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. U Modřanské školy a U Vlečky
16. 04. 2019 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2019
16. 04. 2019 Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na léta 2020 - 2021
16. 04. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Československého exilu v Praze 4 - Modřanech
16. 04. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Emlerova, Chuchelská, Hrubínova v Praze 4 - Modřanech
16. 04. 2019 Dražební vyhláška, povinný: SAKALA Jan
13. 04. 2019 Magistrát Kladno, Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku
13. 04. 2019 Doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Jeníkovi a Pelnar
12. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. U Tyršovky, Nad Belárií, K Vyhlídce, P-12, Modřany
11. 04. 2019 Malíková Marie, nar. 1. 9. 1982 - rušení TP - veřejná vyhláška ze dne 11. 4. 2019
11. 04. 2019 Elektronická dražba, povinný Petr Zadek
11. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Ke Zbraslavi, ul. Starý lis - P12 Točná
10. 04. 2019 Dražba, povinný Petr Kašpar
10. 04. 2019 Upozornění Odboru dopravy
10. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Branišovská, Komořanská, Břežanské údolí, Zbraslavská, Hrazanská a náměstí Antonína Pecáka
10. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Mi rotická, Zbudovská a NN3150
10. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V zákopech
10. 04. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Okruhu
10. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - blokové čištění
10. 04. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na poz. kom. K Lukám
10. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. v Komořanech
09. 04. 2019 Veřejné oznámení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Trhanovské náměstí 7/441
05. 04. 2019 Přerušení dodávky elektrické energie - ul. Herrmannova, Na Cikorce - Praha 12
05. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mráčkova
05. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - tajemník/tajemnice MČ Praha-Dolní Chabry
05. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 10/19 - referent samosprávných činností
04. 04. 2019 Oznámení o prodloužení VŘ 8/19 - odborný/á referent/ka v oblasti kultury a sportu
04. 04. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 12
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci parkoviště Sofijské náměstí (NN3394) v Praze 4 – Modřanech
04. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Ke Březině v Praze - Libuši
02. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Branišovská, Komořanská, Břežanské údolí, Zbraslavská, Hrazanská a náměstí Antonína Pecáka
29. 03. 2019 ÚMČ Praha - Újezd, pracovní místo referent/referentka Odboru sekretariát starosty
29. 03. 2019 Siemko Irena - veřejná vyhláška ze dne 27. 03. 2019
29. 03. 2019 Nováková Jana - veřejná vyhláška ze dne 26. 03. 2019
29. 03. 2019 Dokument "Konání veřejné dražby..." již není dostupný.
29. 03. 2019 Dokument "Elektronická dražba, ..." již není dostupný.
29. 03. 2019 Dokument "Dražební jednání..." již není dostupný.
29. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Ke Schodům, K Otočce, Praha 4 - Modřany

XML