Praha 12

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha12.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 12
Písková 830/25
143 00 Praha 4

Datová schránka: ktcbbxd
E-mail: podatelna@p12.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení VŘ 2/23 - sociální pracovník/ice
04. 02. 2023 MHMP - Závěr zjišťovacího řízení
04. 02. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Výletní, Ke kurtům a NN1527
04. 02. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Mladenovova
04. 02. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Jordana Jovkova a Nikoly Vapcarova
03. 02. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Výletní, Ke kurtům a NN1527
03. 02. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Mladenovova
03. 02. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Jordana Jovkova a Nikoly Vapcarova
03. 02. 2023 MHMP - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: Bytový dům "Vila domy Ve Vlnách", k.ú. Modřany
02. 02. 2023 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12 konaného dne 31.1.2023
02. 02. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Výletní, Ke kurtům a NN1527
02. 02. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Mladenovova
02. 02. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Jordana Jovkova a Nikoly Vapcarova
31. 01. 2023 MČ Praha Libuš - Vyhlášení konkurzního řízení
30. 01. 2023 SSHMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, ID 10515
30. 01. 2023 MČ Praha Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
29. 01. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu
29. 01. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu
28. 01. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu
28. 01. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu
28. 01. 2023 MHMP - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 01. 2023 OOP Dolnocholupická v Praze 4 - Modřanech
28. 01. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Vazovova a NN3412
27. 01. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu
27. 01. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu
27. 01. 2023 MHMP - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 01. 2023 OOP Dolnocholupická v Praze 4 - Modřanech
27. 01. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Vazovova a NN3412
27. 01. 2023 MHMP - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 01. 2023 OOP Dolnocholupická v Praze 4 - Modřanech
27. 01. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Vazovova a NN3412
26. 01. 2023 MV ČR - Opatření obecné povahy
25. 01. 2023 MHMP - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: "Písnické zahrady", č.parc. 845/100,105,107,112,203,3
25. 01. 2023 Inzerát - sociální pracovnice/sociální pracovník
25. 01. 2023 MHMP - rozhodnutí - zamítnutí umístění stavby: Garáže DC Rezidence
24. 01. 2023 Dražební vyhláška - Dražba věcí movitých,191 EX 1933/21-54
23. 01. 2023 Svolání 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12 / 2022-2026
23. 01. 2023 Rozhodnutí - společné povolení (U+S): žádost o vydání společného povolení - Soubor staveb Cihelna Točná, při ul. U Čihadel
23. 01. 2023 MHMP - Rozhodnutí o odvolání - BESIP 2970398 Pertoldova
23. 01. 2023 Oznámení o zahájení řízení - přístavba terasy a obytného prostoru objektu č. p. 2 v k. ú. Modřany
23. 01. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Pejevové
22. 01. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Pejevové
22. 01. 2023 MČ Praha 13 - Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Brozová
22. 01. 2023 MČ Praha 9 - Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Špitálská
22. 01. 2023 MČ Praha-Zbraslav - Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitelky/ředitele ZŠ Vladislava Vančury
22. 01. 2023 Inzerát - právník
22. 01. 2023 Inzerát - finanční referent/ka sociálního odboru
22. 01. 2023 Informace o výsledcích kontroly MHMP - činnosti vykonávané dle zák. 106-1999 Sb.
22. 01. 2023 Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Veřejná vyhláška
22. 01. 2023 MHMP - Zvláštní způsob hlasování - drive in

XML