Obec Ropice

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://ropice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Ropice
Ropice 110
739 61 Ropice

Datová schránka: q7hbih2
E-mail: ropice@ropice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Žádost o prodej palivového dřeva z obecních lesů Ropice na odvozním místě
19. 02. 2020 Směrnice a ceník pro prodej palivového dřeva občanům z obecních lesů Ropice
18. 02. 2020 Projekt "Jedu s dobou"
11. 02. 2020 Odkalování přivaděče Tošanovice - Nebory - 03.03.2020
06. 02. 2020 Nabídka vývozu žumpy nebo septiku
04. 02. 2020 Výstraha ČHMÚ
03. 02. 2020 Nabídka státních pozemků k prodeji
03. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
03. 02. 2020 Informace o vyhlašované výzvě MAS Pobeskydí - Program rozvoje venkova na období 2014-2020
31. 01. 2020 9. rozpočtové opatření - ZO 01.10.2018
31. 01. 2020 1. Rozpočtové opatření - RO 29.01.2020
27. 01. 2020 Den na lyžích s Moravskoslezským krajem
23. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 50. schůze konané dne 13.11.2017
23. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 57. schůze konané dne 09.05.2018
23. 01. 2020 Usnesení z ustavujícího (1.) zasedání Zastupitelstva obce Ropice konaného dne 31.10.2018
23. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 7. schůze konané dne 13.05.2019
23. 01. 2020 Usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 7. zasedání konaného dne 16.12.2019
21. 01. 2020 Informace - Rozpočet SOPS na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu SOPS na období 2021 -2023
21. 01. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.02.2020
21. 01. 2020 Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2020
16. 01. 2020 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019
16. 01. 2020 8. rozpočtové opatření - RO 20.9.2018
16. 01. 2020 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019
16. 01. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení o..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o vydání Změny č.4 Územního plánu Český Těšín
16. 01. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
16. 01. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2018 Sdružení obcí povodí Stonávky
16. 01. 2020 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
16. 01. 2020 Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2017
16. 01. 2020 Program 25. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
16. 01. 2020 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení - Město Příbor
16. 01. 2020 Program 4. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
16. 01. 2020 Záměr prodeje - naviják Dragon Winch
16. 01. 2020 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Ropice do roku 2022
16. 01. 2020 Dokument "Usnesení - elektronic..." již není dostupný.
14. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 49. schůze konané dne 25.10.2017
14. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 48. schůze konané dne 25.09.2017
14. 01. 2020 Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 19. zasedání konaného dne 11.09.2017
14. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 47. schůze konané dne 14.08.2017
14. 01. 2020 Usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 22. zasedání konaného dne 14.02.2018
14. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 56. schůze konané dne 16.04.2018
14. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 55. schůze konané dne 12.03.2018
14. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 54. schůze konané dne 05.02.2018
14. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 63. schůze konané dne 15.10.2018
14. 01. 2020 Usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 25. zasedání konaného dne 01.10.2018
14. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 62. schůze konané dne 20.09.2018
14. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 61. schůze konané dne 27.08.2018
14. 01. 2020 Usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 4. zasedání konaného dne 24.04.2019
14. 01. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 6. schůze konané dne 08.04.2019

XML