Obec Ropice

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://ropice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Ropice
Ropice 110
739 61 Ropice

Datová schránka: q7hbih2
E-mail: ropice@ropice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta
17. 09. 2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška
17. 09. 2020 Oznámení o konání akce - Radovánky - 09.06.2018
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
17. 09. 2020 Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou elektronickou
17. 09. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška o elektronické dražbě
17. 09. 2020 Návrh účetní závěrky za rok 2018
17. 09. 2020 Schválený Závěrečný účet 2018
17. 09. 2020 Záměr prodeje
17. 09. 2020 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
17. 09. 2020 SOPS - Návrh rozpočtu na rok 2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky období 2021-2023
17. 09. 2020 Oznámení o zrušení zasedání zastupitelstva obce Ropice
17. 09. 2020 Návrh Závěrečného účtu obce Ropice za rok 2019
17. 09. 2020 Změna č. 1 Územního plánu Ropice
17. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
15. 09. 2020 Usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 23. zasedání konaného dne 16.05.2018
15. 09. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 2. schůze konané dne 19.12.2018
15. 09. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 10. schůze konané dne 14.08.2019
15. 09. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 16. schůze konané dne 19.02.2020
15. 09. 2020 Usnesení Rady obce Ropice z 26. schůze konané dne 24.08.2020
11. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů v českém jazyce a v jazycích národnostních menšin
11. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
11. 09. 2020 Výstraha ČHMÚ
11. 09. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29.09.2020
11. 09. 2020 Pozvánka na letní kino v Ropici - 18.09.2020
11. 09. 2020 Nařízení města Třince - maximální ceny jízdného v MHD
11. 09. 2020 Návrh účetní závěrky obce za rok 2017
11. 09. 2020 Účetní závěrka Obce Ropice 2017 - schváleno ZO 16.05.2018
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
11. 09. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2019
11. 09. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2019
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
11. 09. 2020 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018
11. 09. 2020 Pozvání na 1. zasedání okrskové volební komise
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení
11. 09. 2020 Oznámení o konání akce
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - medvěd hnědý, rys ostrovid
11. 09. 2020 Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
11. 09. 2020 Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Vělopolí formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného prejednání
11. 09. 2020 Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
11. 09. 2020 Informace - Rozpočet SOPS na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu SOPS na období 2021 -2023
11. 09. 2020 SOPS - Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019
08. 09. 2020 Charitní pečovatelská služba
08. 09. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24.09.2020
03. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
03. 09. 2020 1. zasedání členů OVK
03. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení
03. 09. 2020 Informační linka Hygienické služby České Republiky

XML