Obec Ropice

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://ropice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Ropice
Ropice 110
739 61 Ropice

Datová schránka: q7hbih2
E-mail: ropice@ropice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 Bezpečností desatero
12. 09. 2019 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky
12. 09. 2019 Oznámení
12. 09. 2019 Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o vydání Změny č.4 Územního plánu Český Těšín
12. 09. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
12. 09. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2018 Sdružení obcí povodí Stonávky
12. 09. 2019 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
12. 09. 2019 Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2017
12. 09. 2019 Program 25. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
12. 09. 2019 Program 3. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého
12. 09. 2019 Usnesení o nařízení odročeného dražebního jednání
12. 09. 2019 Oznámení o konání akce
04. 09. 2019 "Den pěstounství" v Moravskoslezském kraji
03. 09. 2019 Opatření obecné povahy
03. 09. 2019 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
03. 09. 2019 Oznámení o konání akce
30. 08. 2019 Výstava zahrádkářů ve Stříteži
26. 08. 2019 Český rozhlas Ostrava v Ropici
26. 08. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky
26. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
26. 08. 2019 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
26. 08. 2019 Volba prezidenta ČR - oznámení počtu a sídla volebního okrsku, jmenování zapisovatele
26. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
26. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
26. 08. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu
26. 08. 2019 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva obce Ropice
26. 08. 2019 Program 2. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
26. 08. 2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení - Město Příbor
26. 08. 2019 Oznámení o konání akce - Stavění máje
26. 08. 2019 Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018
26. 08. 2019 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
22. 08. 2019 Informace o zpracování osobních údajů
22. 08. 2019 Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
21. 08. 2019 Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
20. 08. 2019 Volejbalový turnaj
16. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
15. 08. 2019 5. rozpočtové opatření 2018
15. 08. 2019 9. rozpočtové opatření - RO 14.8.2019
15. 08. 2019 Projekt Rodinné pasy
15. 08. 2019 DŮLEŽITÉ - Informace pro občany - DČOV - vstup na pozemek
14. 08. 2019 Upozornění Policie ČR - Cyklistický závod "Czech cycling tour"
12. 08. 2019 Informace - viditelnost chodců a cyklistů
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o vydání Změny č. 4 Územního plánu Český Těšín
12. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
12. 08. 2019 Nařízení města Třinec č. 05/2017, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
12. 08. 2019 Nařízení města Třinec č. 7/2017, kterým se vydává tržní řád
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

XML